Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Минуле і сьогодення

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»

Київський науково-дослідний інститут нейрохірургії був створений у 1950 році на базі Київського психоневрологічного інституту відповідно до Постанови Ради Народних Комісарів СРСР № 2201 від 31.10.1940 р. «О сети медицинских научно-исследовательских институтов».

Ініціатором створення в Україні в пoвоєнні роки потужної нейрохірургічної установи був видатний нейрохірург, учень і послідовник академіка М.Н.Бурденка – професор Олександр Іванович Арутюнов, який згодом став засновником сучасної української нейрохірургічної школи.

Арутюнов О.І. Ромоданов А.П. Зозуля Ю.П. Педаченко Є.Г.
1950–1964
Арутюнов Олександр Іванович
1964–1993
Ромоданов Андрій Петрович
1993–2013
Зозуля Юрій Панасович
з лютого 2013
Педаченко Євгеній Георгійович

Наказом Міністра охорони здоров’я УРСР № 439 від 3 липня 1950 року були затверджені структура та штатний розклад Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії в кількості 291 одиниці. Першим пунктом Наказу значиться: реорганізувати Київський науково-дослідний психоневрологічний інститут в Київський науково-дослідний нейрохірургічний інститут, який є правонаступником Київського психоневрологічного інституту.

Положення про Інститут було затверджено Міністерством охорони здоров’я України 4 серпня 1950 року. В структурі Інституту були створені відділення нейроонкології, гострої травми центральної і периферичної нервової системи, нервово-судинної патології, відновлювальної нейрохірургії та дитячої нейрохірургії. Із перших днів роботи Інститут став клінічною базою кафедри нейрохірургії Київського інституту удосконалення лікарів.

Впродовж 10 місяців, під час реорганізації психоневрологічного Інституту в нейрохірургічний, його директором залишався Тарасенко П.С., а після завершення процесу прийому-передачі, з 1951 р., директором Інституту став його засновник – професор Арутюнов О.І., який очолював Інститут до 1964 року. Впродовж 30 років (з 1964 р. до 1993 р.) директором Інституту був академік Ромоданов А.П. Після смерті Ромоданова А.П. у 1993 році Інституту присвоєно його ім’я. Впродовж 20 років (з 1993 р. до лютого 2013 р.) Інститут очолював академік НАН та НАМН України Зозуля Ю.П. З лютого 2013 року Інститут, який сьогодні носить назву Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», очолює Віце-президент Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ та НАМН України зі спеціальності «нейрохірургія» академік НАМН України Педаченко Євгеній Георгійович.

В Інституті в різні роки працювали видатні нейрохірурги: з 1945 р. – Вірозуб І.Д., Ромоданов А.П., Тананайко П.Г., з 1946 р. – Крістер О.А., Файнзільбер Я.І., з 1948 р. – Михайловський В.С., Пельц Б.А., Пронзелев П.О., Сергієнко Т.М., з 1950 р. – Зозуля Ю.П., Педаченко Г.П., з 1952 р. – Бродський Ю.С., з 1953 р. – Пелех Л.Є., Король О.П., з 1954 р. – Лапоногов О.А., з 1959 р. – Бурлуцький О.П., Станіславський В.Г., з 1961 р. – Пацко Я.В., Соснов Ю.Д., з 1967 р. – Трош Р.М., а також неврологи: Дінабург Г.Д., Духін О.Л., Глушкова І.С., Хорець-Бротман М.К., психіатри: Абашев-Константиновський А.Л., Розумовська-Молукало Л.П., Дзевалтовська Г.Г., нейропатоморфологи: Хомінський Б.С., Квітницький-Рижов Ю.М., Бродська І.О., Верхоглядова Т.П., Носов А.Т., Шамаєв М.І., нейрорентгенологи: Подольський Т.Д., Гейнісман Я.І., Панкеєва Л.П., Даниленко Г.С., Сорочинський Ц.М., та інші спеціалісти, що заклали фундамент української нейрохірургічної науки..

Основні напрямки діяльності Інституту – наукова розробка і забезпечення сучасного рівня діагностики і лікування захворювань і ушкоджень центральної і периферичної нервової системи, а саме: патогенез, діагностика та лікування травм центральної і периферичної нервової системи та їх наслідків; хірургічне та комбіноване лікування пухлин головного мозку, вивчення їх молекулярно-генетичних особливостей; хірургічне лікування уражень хребта, спинного мозку та його корінців; лікування невгамовних больових синдромів; функціональна та відновлювальна нейрохірургія; нейрохірургія дитячого віку; хірургічне лікування судинної патології головного мозку; експериментальні та клінічні проблеми лікування тяжких форм епілепсії, паркінсонізму; вивчення механізмів та ефективності дії стовбурових клітин; нейроімунологія; радіонейрохірургія.

В структуру Інституту входять науково-дослідні підрозділи: клінічні, діагностичні та лабораторно-експериментальні. Клінічну базу Інституту складають 15 профільних відділень на 361 ліжко. Щорічно проводиться близько 5-7 тисяч операцій. У поліклінічному відділі щорічно отримують спеціалізовану консультативну допомогу більше 30 тисяч хворих.

В перші роки існування Інституту основна увага колективу була спрямована на вирішення пробле¬ми віддалених наслідків та ускладнень травми черепа, головного та спинного мозку, периферич¬ної і, зокрема, вегетативної нервової системи. У подальшому наукові зусилля колективу були зосереджені на проблемах діагностики і хірургічного лікування гострих черепно-мозкових травм, нейроонкології, лікування больових синдромів, дослідженні патогенезу набряку-набухання, гострого пролабування мозку. Розроблялись нові напрямки нейрохірургії: уточнення етіології і патогенезу гострих порушень мозкового кровообігу, діагностика й хірургічне лікування церебральних геморагічних інсультів (Педаченко Г.П., Пелех Л.Є., Бурлуцький О.П.), вивчення патогенезу і лікування компресійних уражень спинного мозку, дослідження динаміки епілептогенного вогнища і хірургічне лікування епілепсії, стереотаксичні втручання при екстрапірамідних гіперкінезах. Розроблена професором Лапоноговим О.О та співро¬бітниками Інституту фізики АН України модель кріотому, на міжнародній виставці в Лейпцигу у 1972 р. отримала Золоту медаль. Ромоданов А.П. та Лапоногов О.О у 1977 р. за впровадження сте¬реотаксичних операцій і кріогенної апаратури в нейрохірургічну практику удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки.

Були розроблені оригінальні діагностичні і лікувальні методики пологової черепно-мозкової травми, за які Ромоданова А.П. та Бродського Ю.С. було удостоєно премії ім.акад.М.Н.Бурденка (1982).

Починаючи з 70-х років, успішно освоєно мікрохірургічну техніку та розроблено, удосконалено і впроваджено методи хірургічних втручань при гліомах головного мозку, які поширюються в медіанні структури, при базальних, краніоорбітальних і парасагітальних менінгіомах, пухлинах гіпофізу і пухлинах мостомозочкового кута, удосконалено методику видалення глибинно розташованих внутрішньомозкових пухлин із застосуванням кріохірургічної технології. Теоретично та експериментально обгрунтовано і уперше застосовано для видалення внутрішньомозкових пухлин вуглекислотний лазер (Зозуля Ю.П., Розуменко В.Д.), розроблено методику лазерної хірургії з використанням високоенергетичних лазерів.

В цей же час були запроваджені нові принципи виконаннях досліджень за типом соціального замовлення – виконувалась Республіканська (164 п) (1978–1990 рр.) програма наукових досліджень по проблемі «Черепно-мозкова травма» (керівники – Ромоданов А.П., Педаченко Г.П). В подальшому (2007–2012 рр.) НАМН та МОЗ України була затверджена Галузева науково-технічна програма «Медична допомога при черепно-мозковій травмі» (керівники – Зозуля Ю.П., Педаченко Є.Г). Результати цих розробок узагальнені в монографіях і керівництвах: «Черепно-мозговая травма и общесоматическая патология» (1992), «Современные представления о патогенезе закрытой черепно-мозговой травмы» (1996), «Черепно-мозговая травма. Клиническое руководство» (1998, 2001, 2002), «Клиническая эпидемиология черепно-мозговой травмы» (2002), «Черепно-мозговая травма: современные принципы неотложной помощи» (2009), «Политравма» (2012) та ін.

Впроваджено та вдосконалено сучасні малоінвазивні методи хірургічного лікування при патології хребта. У 1995 р. за ініціативи професора Педаченко Є.Г., в Інституті було відкрито відділення лазерної та ендоскопічної спінальної нейрохірургії – перше в Україні та серед країн СНД, Були впроваджені пункційна лазерна мікродискектомія, методики пункційної вертебропластики, транскутанної транспедикулярної фіксації хребта, динамічної міжостистої стабілізації, а також ендоскопічні технології. Результати досліджень удостоєні Державної премії в галузі науки і техніки (Педаченко Є.Г., Кущаєв С.В., Слинько Є.І., 2008). Видані монографії «Эндоскопическая спинальная нейрохірургія» (2000), «Пункционная вертебропластика» (2005).

Розробка важливої наукової, практичної і соціальної проблеми діагностики й лікування ушкоджень периферичних нервів удостоєна Державної премії України в галузі науки і техніки (Зозуля Ю.П., Цимбалюк В.І., Сулій М.М., 1996). Розроблено і впро¬ваджено імплантовані електростимуляційні системи віт¬чизняного виробництва для лікуван¬ня хворих з невгамовними больовими синдромами, ушкод¬женнями периферичних нервів та спинного мозку.

Після Чорнобильської катастрофи в Інституті вивчали вплив малих доз радіації на ЦНС. Встановлено відсутність резистентності нервової системи до радіаційного ураження, показано поступовий розвиток післярадіаційної енцефалопатії. Цикл робіт, присвячених вивченню біохімічних процесів при радіаційному уражен¬ні ЦНС, удостоєний премії ім. О.О.Богомольця (Зозуля Ю.П., Сутковий Д.А., 1999).

Розробка діагностичних і лікувальних заходів при порушеннях ліквороциркуляції, що призводять до роз¬витку гідроцефалії і тяжких атрофічних ушкоджень головного мозку, завершилася створенням та налагодженням промислового випуску вітчизня¬них лікворошунтуючих систем і була удостоєна Державної премії України (Зозуля Ю.П. Орлов Ю.О., Плавський М.В., 2001).

На основі проведених досліджень поліпшено методи діагностики і хірургічного лікування пухлин спинного мозку та хребта, судинних пухлин і артеріовенозних мальформацій спинного мозку, нейрокомпресійних больових синдромів поперекового відділу хребта. Результати цих розробок узагальнено в монографіях “Спинальные сосудистые опухоли и мальформации” (2000), «Опухоли спинного мозга и позвоночника” (2010).

З 1987 р. розпочато дослідження від¬новних можливостей трансплантованих ембріональних мозко¬вих тканин в експерименті. У 1989 р. виконано першу у світі трансплантацію ембріональної нервової тканини хворому на ДЦП (Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д.). На сьогодні клініка відновної нейрохірургії має найбільший у світі досвід з трансплантації ембріональної нервової тканини у хворих з різними видами органічних уражень головного мозку. Фундаментальні дослідження нових біотехнологій удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки (В.І. Цимбалюк, 2002).

Розроблено і удосконалено хірургічне лікування артеріальних аневризм і артеріовенозних мальформацій головного мозку, стенотичних уражень магістраль¬них церебральних артерій із застосуванням мікрохірургічних і ендоваскулярних технологій (Цімейко О.А., Яковенко Л.М., Орлов М.Ю.). Запроваджені і вперше виконані в Україні новітні ендоваскулярні методики емболізації спіралями, клейовими композиціями, стентування.

Розгорнуто різносторонні фундаментальні дослідження з нового напрямку – нейроімунології під керівництвом професора Лісяного М.І., які спрямовані на вивчення взаємодії нервової та імунної систем в нормі і при патології та узагальнені в багатьох колективних монографіях.

Початок XXI століття ознаменував новий етап наукової діяльності – вивчення можливостей генної терапії. Показано, що генна терапія шляхом трансфекції тканини головного мозку плазмідним вектором, що несе ген АРОЕ2 чи АРОЕЗ, суттєво гальмує розвиток вторинних уражень головного мозку при експериментальній ЧМТ, сприяє регресові обумовлених травмою структурних і функціональних порушень (Білошицький В.В.).

Принципово новий рівень проведення прецизійних нейрохірургічних операцій із засто¬суванням сучасної системи хірургічної навігації при пухлинах головного мозку забезпечується оснащенням навігації системою телемоніторингу, що розроблено та впроваджено в клінічну практику професором Розуменко В.Д.

Значно зросли можливості й інформативний рівень діагно¬стичних досліджень, арсенал яких включає КТ, МРТ, функціональну МРТ, енцефалосцинтиграфію, однофотонну емісійну комп’ютерну томографію, церебральну ангіографію, комп’ютерну електроенцефалографію. Комплексний аналіз діагностичних досліджень дає змогу з високим ступенем ймовірності встановлювати діагноз і здійснювати вибір оптимальної тактики лікування для кожного хворого.

З жовтня 2010 р. почав активно працювати новий відділ нейрорадіології та радіонейрохірургії. Проводяться радіохірургічні операції з використанням лінійного прискорювача «Трилоджи».

В 2014 році в Інституті створені відділ адьювантних методів лікування злоякісних пухлин головного мозку та відділ експериментальної нейрохірургії і клінічної фармакології, а в 2015 році – відділ нейрофізіології і відділ епідеміології та прогнозування нейрохірургічних захворювань.

Наразі ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» є головною установою в Україні в галузі нейрохірургії, займає провідне місце в діагностиці і лікуванні нейрохірургічної патології. Науково-організаційний відділ Інституту координує роботу розвиненої мережі нейрохірургічних відді¬лень України, налагоджує видання тематичних наукових збірників, «Українського нейрохірургічного журналу». методичних рекомендацій та інформаційних листів, організує проведення з’їздів, конференцій, тематичних семінарів, навчальних шкіл із міжнародною участю для нейрохірургів України.

Для удосконалення спеціалізованої нейрохірургічної допомоги населенню України розроблено стандарти організації медичної допомоги і уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з нейрохірургічною патологією, індикатори якості наданої допомоги.

В Інституті створені та працюють наукові школи з нейротравми, нейроонкології, судиннної патології головного і спинного мозку, малоінвазивної спінальної нейрохірургії, нейротрансплантації, нейроімунології, які очолюють і розвивають провідні фахівці інституту: академік НАМН Педаченко Є.Г., академік НАН та НАМН Зозуля Ю.П., академік НАМН Цимбалюк В.І., чл.-кор. НАМН Лісяний М.І. Впродовж всього існування інституту постійно здійснюється підготовка наукових кадрів: кандидатів та докторів наук, як вітчизняних фахівців, так і іноземців, а також підвищення кваліфікації лікарів через клінічну ординатуру з нейрохірургії. Для заохочення молодих співробітників до наукової роботи у 2014 р. засновано стипендію імені академіка О.І.Арутюнова для молодих учених.

Cьогодні Інститут оснащений високотехнологічним устаткуванням, що дозволяє вирішувати теоретичні і практичні задачі нейрохірургії на якісно новому рівні. В Інституті продовжується впровадження в практику та удосконалюються новітні мікрохірургічні, ендоскопічні, електростимуляційні, лазерні, стереотаксичні, навігаційні, радіохірургічні технології, біотехнології, нанотехнології при різній патології головного і спинного мозку. Велика увага приділяється виконанню досліджень в нейрохірургії за певними Програмами (державними, галузевими). Комплексні фундаментальні та прикладні дослідження в межах цих Програм дозволяють рекомендувати для впровадження в медичну практику нові технології лікування. Прикладом таких програм є Галузева науково-технічна Програма «Медична допомога при черепно-мозковій травмі» НАМН та МОЗ України, Державна цільова програма “Здоров’я нації” та «Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань»)

Широко впроваджується надання міжнародних та регіональних телемедичних консультацій за спеціальностями «нейрохірургія» і «дитяча нейрохірургія».

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» кваліфіковано і безвідмовно надавав і продовжує надавати нейрохірургічну допомогу постраждалим на Майдані та бійцям, що отримали травми під час АТО.

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» сьогодні має великий творчий потенціал, про що може свідчити виконання щорічно фундаментальних, прикладних науково-дослідних робіт та ініціативних розробок за різними напрямками нейрохірургії.

Станом на 01.01.2015 р. в Інституті працює 1151 особа, у тому числі 132 наукових співробітники (з них три академіки, два член-кореспонденти, 15 професорів, 34 доктора і 74 кандидата наук). За результатами клініко-експериментальних наукових розробок співробітниками Інституту опубліковано більше 7 тисяч наукових робіт, 163 монографії та підручники, 85 методичних рекомендацій, отримано більше 400 авторських свідоцтв і патентів, розроблено та затверджено 68 протоколів надання медичної допомоги хворим з нейрохірургічною патологією. В Інформаційному бюлетені НАМН України опубліковано 115 нововведень, розроблено та зареєстровано 44 нових технологій.

З моменту заснування Інституту працює Вчена рада, з 1976 р. працює Спеціалізована Вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності «нейрохірургія». За період роботи Спецради захищено 83 докторських та 351 кандидатська дисертація .

Протягом усього періоду роботи Інституту встановлювались і розширювались професійні, колегіальні і дружні зв’язки співробітників Інституту з багатьма спорідненими нейрохірургічними установами Європи: Починаючи з 1970 р.: з Варшавською (ПНР) клінікою нейрохірургії, з Берлінською (НДР) нейрохірургічною клінікою лікарні Шаріте та Бєлградською (СФР) нейрохірургічною клінікою, з неврологічним інститутом К.Беста і К.Борсані (Мілан, Італія), з Інститутом нейрохірургії ім. акад. М.Н.Бурденко РАМН та Російським нейрохірургічним інститутом ім. проф. А.Л.Полєнова, Інститутом цитології РАН, з Університетом Торонто, з Медико-Санітарним Публічним Закладом “Інститут Неврології та Нейрохірургії Республіки Молдова”

В останні роки провідні фахівці Інституту проводять майстер-класи та читають лекції на школах-семінарах для лікарів у різних країнах світу: академік Педаченко Є.Г. (США, Росія, Швейцарія, Німеччина, Італія, Іспанія та ін.), академік Цимбалюк В.І. (Угорщина, Бєларусь, Молдова та ін.).

У 1977 р. за великий внесок у розвиток нейрохірур¬гії Київський науково-дослідний інститут нейрохірур¬гії було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. В Інституті працювали і працюють: 11 Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки: 3 Лауреата Премії ім. О.О.Богомольця; 2 Лауреата премії ім. М.Н.Бурденка.

В Інституті працює 5 Заслужених діячів науки і техніки України, 10 заслужених лікарів України, 5 заслужених працівники охорони здоров’я.

Міжнародні відзнаки: Велика золота медаль Альберта Швейцера (Всесвітньої медичної академії ім. А.Швейцера), обрання Віце-президентом Всесвітньої Федерації нейрохірургічних товариств – Педаченко Є.Г.; Диплом Почесного професора Інституту нейрохірургії ім. М.Н.Бурденка РАМН – Зозуля Ю.П., Премія ім. А. Везалія Американської асоціації нейрохірургів – Цимбалюк В.І.

75 співробітників Інституту є членами Європейської Асоціації нейрохірургів та Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств, 4 – Почесними членами Російської Асоціації нейрохірургів, 8 – є членами Міжнародної Протиепілептичної Ліги, а також співробітники інституту є членами ще 13 закордонних Асоціацій фахівців з інших спеціальностей.

Інститут як головний заклад в галузі нейрохірургії забезпечує роботу Проблемної комісії «Нейрохірургія» МОЗ та НАМН Україні. Протягом багатьох років він здійснює зростаючий обсяг організаційно-методичних заходів, спрямованих на розвиток нейрохірургічної служби і вдосконалення спеціалізованої нейрохірургічної допомоги населенню України.

Упродовж 40 років в Інституті працювало Правління наукового товариства нейрохірургів України. У 1993 році створена Українська Асоціація Нейрохірургів. Інститут нейрохірургії та Українська Асоціація Нейрохірургів є засновниками «Українського нейрохірургічного журналу».

На базі Інституту працюють кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім..П.Л.Шупика (із 1950 р.) і Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (із 1986 р.) МОЗ України, проводиться підготовка фахівців через клінічну ординатуру та наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру. Підвищення кваліфікації в стінах Інституту нейрохірургії реалізується в межах постійно діючих тематичних курсів стажування і інформації за спеціально складеними учбовими програмами.

Останніми роками, незважаючи на економічні труднощі, при підтримці НАМН і МОЗ України Інститут оснащується високотехнологічним устаткуванням, що дозволяє вирішувати теоретичні і практичні задачі нейрохірургії на якісно новому рівні. Успішно освоєні операції з використанням нейронавігаційних систем, ендоскопічних технологій, операційних мікроскопів, ангіографічних установок останнього покоління.

17.06.2015

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko