Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

ДФ 26.557.006 Завалій Юрій Васильович

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.557.006 створена відповідно до наказу Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України” № 148 від 12 грудня 2023 року на підставі рішення вченої ради Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України” від 24 листопада 2023 року (протокол № 13) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Завалія Юрія Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина.

Голова ради: Главацький Олександр Якович – д-р мед. наук, професор, начальник відділу ад’ювантних методів лікування при пухлинах центральної нервової системи Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України”.

Рецензент: Гук Микола Олександрович – д-р мед. наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу нейроонкології та нейрохірургії дитячого віку Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Опонент: Муравський Андрій Володимирович – д-р мед. наук, професор кафедри нейрохірургії Національного університету охорони здоров`я України імені П.Л. Шупика.

Опонент: Нетлюх Андрій Михайлович – д-р мед. наук, професор кафедри невропатології і нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Опонент: Трінус Костянтин Федорович – д-р мед. наук, професор кафедри загальної медицини ННМІ Київського міжнародного університету.

Дисертація

Підпис

Долучитись до засідання разової ради ДФ 26.557.006 з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням: https://www.youtube.com/live/GklF15VupB8?si=XJ5ANNABKBaCCBrn

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ

Захист дисертації Завалія Ю.В. відбудеться 12 лютого 2024 року о 12.00 годині в конференц-залі адміністративного корпусу Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» за адресою:  м.Київ, вул. Платона Майбороди, 32.

Рецензія Гука О.М.    Протокол електронного підпису

Рецензія Гука О.М., сканована

Відгук офіційного опонента Нетлюха А.М.    Протокол електронного підпису

Відгук офіційного опонента Нетлюха А.М., сканований

Відгук офіційного опонента Муравського А.В., електронний підпис

Відгук офіційного опонента Муравського А.В.,  сканований

Відгук офіційного опонента Трінуса К.Ф.    Протокол електронного підпису

Відгук офіційного опонента Трінуса К.Ф., сканований

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис офіційного захисту

НАКАЗ №51 ВІД 04.03.2024
ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та відповідно до «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022р. №44 та на підставі рішення вченої ради Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», протокол №5 від 01.03.2024 р., видати:

– Завалію Юрію Васильовичу диплом доктора філософії Н24 № 000964 та додаток до нього європейського зразка (реєстраційний номер 920860) за спеціальністю 222 Медицина.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko