Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

ДФ 26.557.005 Пантелейчук Андрій Борисович

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.557.005 створена відповідно до Наказу Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України” № 63 від 3.06.2022 р. на підставі рішення Вченої ради Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України” (протокол № 8) від 27 травня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пантелейчука Андрія Борисовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина.

Голова ради: Розуменко Володимир Давидович – д-р мед. наук, проф., чл.-кор. НАМН, начальник відділу нейроонкології та нейрохірургії дитячого віку Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України”
Рецензент: Главацький Олександр Якович – д-р мед. наук, проф., начальник відділу ад’ювантних методів лікування при пухлинах центральної нервової системи Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України”
Рецензент: Яковенко Леонід Миколайович – д-р мед. наук, проф., начальник відділу судинної нейрохірургії Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України”
Опонент: Медведєв Володимир Вікторович – д-р мед. наук, доцент, професор кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Опонент: Муравський Андрій Володимирович – д-р мед. наук, проф., професор кафедри нейрохірургії Національного університету охорони здоров`я України імені П.Л. Шупика

Дисертація
Підпис

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ

Захист дисертації Пантелейчука А.Б. відбудеться 26 липня 2022 року о 12.00 годині в конференц-залі адміністративного корпусу Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» за адресою:  м.Київ, вул. Платона Майбороди, 32.

Рецензія 1    Підпис рецензента

Рецензія 2    Підпис рецензента

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

Відеозапис офіційного захисту

НАКАЗ №92 ВІД 26.08.2022
ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та відповідно до «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022р. №44 та на підставі рішення вченої ради Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», протокол № 10 від 25.08.2022 р., видати:

– Пантелейчуку Андрію Борисовичу диплом доктора філософії H22 № 000089 за спеціальністю 222 Медицина

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko