Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

03.11.2021. Конкурси ЄС (Горизонт 2020, Горизонт Європа)

Конкурс наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за
рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання
зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» буде оголошено після 10 листопада
2021 року.

Всі бажаючі можуть подати заявку на отримання фінансової підтримки.
Виділені кошти будуть направлені на:

– придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень
за пріоритетами Рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень
та інновацій «Горизонт 2020» закладами вищої освіти та науковими установами
з метою стимулювання їх участі у програмі «Горизонт Європа».
– реалізацію закладами вищої освіти, суб’єктами малого і середнього
підприємництва та науковими установами наукових, науково-технічних робіт та
наукових, науково-технічних проєктів за результатами конкурсного відбору;
– фінансову підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти,
наукових установ за результатами конкурсного відбору науково-технічних
проєктів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої
освіти та наукових установ;
– надання підтримки суб’єктам господарювання, спрямованої на
відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування
науково-технічних проєктів у сфері наукових (науково-технічних робіт) та
витрат на підтримку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання за
результатами конкурсного відбору науково-технічних проєктів суб’єктів
господарювання, що потребують проведення техніко-економічного обґрунтування.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурсний відбір наукових,
науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок
зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання
зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових
досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Додаткова інформація про умови конкурсу за посиланням

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko