Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Наукові роботи, завершені у 2020 році

ПЕРЕЛІК НОВОВВЕДЕНЬ

Державної установи

«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова

Національної академії медичних наук України»  за  2020 рік

№1

КПКВ- 6561040

Спосіб визначення регенеративного впливу кондиційованих середовищ нейрогенних клітин фетального мозку

Автори-розробники: Любич Л.Д., Стайно Л.П., Єгорова Д.М.

Контактний телефон: (044) 483-92-08

Пропонується спосіб визначення регенеративного впливу кондиційованих середовищ нейрогенних клітин фетального мозку in vitro, який може бути використаний для оцінки нейрозахисних і нейрорегенеративних ефектів біологічно активних продуктів секреції цих клітин.

Спосіб передбачає культивування органотипової культури нервових клітин щура (Е14-16) з відтвореною механічною моделлю нейротравми (транссекція) за умов впливу кондиційованих середовищ нейрогенних клітин фетального мозку у порівнянні зі стандартним живильним середовищем (ДМЕМ з 20 % ФТС, 800 мг% глюкози), прижиттєве спостереження за ростом культур у інвертованому мікроскопі та наступну оцінку морфологічних та морфометричних показників на фіксованих забарвлених цитологічних препаратах культур.

Застосування способу забезпечує визначення активності ендогенних регенеративних процесів в культурі нервових клітин щура (Е14-16) з відтвореною механічною моделлю нейротравми за впливу кондиційованих середовищ нейрогенних клітин фетального мозку (міграція, проліферація, диференціювання, розрощення клітин у зоні транссекції, зарощення терміналей «траншеї»), що може бути використано для оцінки потенційних нейрозахисних і нейрорегенеративних ефектів біологічно активних речовин у складі кондиційованих середовищ нейрогенних клітин та може стати підґрунтям для розробки способів їх застосування у лікуванні травматичних ушкоджень та дегенеративних захворювань ЦНС.

Нововведення впроваджено в роботу лабораторії культивування тканин Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин, набір мікрохірургічного інструментарію для забору плодів та наступного препарування нервової тканини головного мозку, бінокулярна лупа, центрифужні пробірки, настільна центрифуга, термостат, чашки Петрі, СО2-інкубатор, мікроскоп світловий біологічний, інвертований мікроскоп.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

№2

КПКВ- 6561040

Спосіб моделювання механічної нейротравми in vitro

Автори-розробники: Любич Л.Д., Стайно Л.П., Єгорова Д.М.

Контактний телефон: (044) 483-92-08

Пропонується спосіб відтворення моделі механічної нейротравми in vitro, який дозволяє проводити прижиттєве спостереження в інвертованому мікроскопі за ростом культур, міграцією, проліферацією, диференціюванням клітин за різних дослідних умов та проводити оцінку морфологічних та морфометричних показників на фіксованих забарвлених цитологічних препаратах культур.

Спосіб передбачає отримання експлантаційної органотипової культури нервових клітин з головного мозку плодів щура (Е14-16), культивування до досягнення зоною росту моношару або щільної мережі (5-7-а доба) та наступне відтворення механічної моделі нейротравми (транссекція) пересіченням зони росту клітин голкою від шприця (або металевим лезом) з утворенням поверхні рани.

Застосування способу забезпечує отримання стандартизованої відтворюваної моделі механічної нейротравми in vitro, що може бути використана для оцінки потенційних нейрозахисних і нейрорегенеративних ефектів біологічно активних речовин чи лікувальних засобів, що розробляються для наступного застосування в лікуванні травматичних ушкоджень та дегенеративних захворювань ЦНС.

Нововведення впроваджено в роботу лабораторії культивування тканин Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин, набір мікрохірургічного інструментарію для забору плодів та наступного препарування нервової тканини головного мозку, бінокулярна лупа, центрифужні пробірки, настільна центрифуга, термостат, чашки Петрі, СО2-інкубатор, мікроскоп світловий біологічний, інвертований мікроскоп.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

№3

КПКВ- 6561040

Спосіб отримання кондиційованих середовищ нейрогенних клітин фетального мозку з нейрорегенеративними властивостями

Автори-розробники: Любич Л.Д., Стайно Л.П., Єгорова Д.М.

Контактний телефон: (044) 483-92-08

Пропонується спосіб отримання кондиційованих середовищ нейрогенних клітин фетального мозку з вмістом біологічно активних продуктів секреції цих клітин.

Спосіб передбачає отримання надосадових рідин від 24-год культур нейрогенних клітин фетального мозку, попередньо індукованих мітогеном конканаваліном А (0,10 мг/мл) упродовж 2 год, а після цього культивованих у живильному середовищі ДМЕМ.

Застосування способу забезпечує отримання біологічно активних продуктів секреції нейрогенних клітин фетального мозку з нейрорегенеративними властивостями, що можуть бути застосовані з нейропротекторною та нейрорегенеративною метою in vitro та in vivo та стати підґрунтям для розробки способів нейрозахисної та нейрорегенеративної терапії при травматичних ушкодженнях та дегенеративних захворюваннях ЦНС.

Нововведення впроваджено в роботу лабораторії культивування тканин Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: експериментальна операційна кімната зі столом для спеціальної фіксації тварин, набір мікрохірургічного інструментарію для забору плодів та наступного препарування нервової тканини головного мозку, бінокулярна лупа, центрифужні пробірки, настільна центрифуга, термостат, чашки Петрі, СО2-інкубатор, мікроскоп світловий біологічний, інвертований мікроскоп.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

№4

КПКВ – 6561040

Спосіб хірургічного лікування хворих на фармакорезистентну епілепсію з локалізацією епілептичного фокусу у функціонально важливих ділянках головного мозку

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Шевельов М.М., Чебурахін В.В., Попов А.О., Бунякін В.М., Тевзадзе Д.А., Мусулевська В.В.

Контактний телефон: (044) 483-81-83

Пропонується спосіб удосконалення методів передопераційного планування та хірургічного лікування хворих на фармакорезистентну епілепсію з локалізацією епілептичного фокусу у функціонально важливих ділянках головного мозку.

Спосіб передбачає передопераційну та інтраопераційну візуалізацію функціонально значимих ділянок головного мозку, локалізацію та визначення меж резекції епілептичного фокусу, безпосереднє видалення останнього під контролем інтраопераційного нейромоніторингу.

Показанням до застосування є епілепсія з наявністю епілептичного фокусу у функціонально важливих ділянках головного мозку.

Впровадження вищевказаного способу забезпечує високу точність хірургічних маніпуляцій на мозку, а також високу ефективність та безпечність хірургічних втручань, скорочення терміну післяопераційного реабілітаційного періоду та покращення якості життя хворих.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: стереотаксична система, система хірургічної нейронавігації, система нейромоніторінгу, система відео-ЕЕГ моніторингу та інтраопераційного електрофізіологічного картування, МРТ, МРТ-трактографія, функціональна МРТ, ОФЕКТ, КТ.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

№5

КПКВ – 6561040

Транссільвієвий доступ у хірургічному лікуванні симптоматичної фармакорезистентної інсулярної епілепсії.

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Чебурахін В.В., Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Шевельов М.М., Попов А.О., Бунякін В.М., Тевзадзе Д.А., Мусулевська В.В.

Контактний телефон: (044) 483-81-83

Пропонується спосіб хірургічного доступу до вогнищевого ураження інсулярної частки головного мозку у хворих на епілепсію з метою покращення результатів хірургічного лікування.

Передбачається покращення результатів хірургічного лікування, а саме: припинення епілептичних нападів, мінімізація хірургічної травматизації головного мозку, зменшення вірогідності інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, зменшення терміну післяопераційної реабілітації.

Показанням до застосування є симптоматична фармакорезистентна епілепсія з вогнищевим ураженням інсулярної ділянки головного мозку.

Впровадження забезпечить припинення епілептичних нападів, мінімізація хірургічної травматизації головного мозку, зменшення вірогідності інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, зменшення терміну післяопераційної реабілітації.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: система відео-ЕЕГ моніторингу, МРТ, КТ, система хірургічної нейронавігації, система нейромоніторінгу, нейрохірургічний мікроскоп, нейронавігація, ультразвуковий десектор-аспіратор.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

Заступник директора
з наукової роботи Державної установи
“Інститут нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”, 
д-р мед. наук , старш. досл.                                            Вадим  Білошицький

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko