Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

ДФ 26.557.004 Малишева Олександра Юріївна

Повідомлення про прийняття до захисту

ДФ 26.557.004 З правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Малишевої Олександри Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.557.004 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 березня 2021 року N 342.

2 квітня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Малишевої О.Ю. на тему: «Рання діагностика вестибулярних шваном (отоневрологічна і інструментальна)» за спеціальністю 222 Медицина.

Розміщено на сайті 08.04.2021

Анотація

Повідомлення про захист

Захист дисертації Малишевої О.Ю. відбудеться 6 травня 2021 року о 12.00 годині в конференц-залі адміністративного корпусу Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» за адресою: м.Київ, вул. Платона Майбороди, 32

Розміщено на сайті 26.04.2021

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Відеозапис офіційного захисту

Аудіоозапис офіційного захисту

НАКАЗ №64 ВІД 12.07.2021 р.
ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

На підставі рішення вченої ради Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», протокол № 10 від 09.07.2021 р, згідно наказу МОН України №735 від 29.06.2021, видати дипломи доктора філософії:

– Малишевій Олександрі Юріївні за спеціальністю 222 «Медицина» ДР № 002265

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko