Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

20.09.2020. Захист дисертації Коваленка Ігоря Васильовича відбудеться 20 жовтня 2020 р.

ОГОЛОШЕННЯ

20 жовтня 2020 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, конференц-зал) відбудеться захист дисертації лікаря-нейрохірурга по наданню термінової допомоги нейрохірургічного відділення КНП “Обласна клінічна лікарня ім.
О.Ф. Гербачевського” Житомирської обласної ради Коваленка Ігоря Васильовича «Діагностика та хірургічне лікування наслідків поєднаних ушкоджень периферичних нервів верхніх кінцівок» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія.

Робота виконана в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад.
А.П. Ромоданова НАМН України»

Науковий керівник:

доктор медичних наук Третяк Ігор Богданович, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», завідувач відділення відновлювальної нейрохірургії з рентгеноопераційною

Офіційні опоненти:

• доктор медичних наук Гайович Василь Васильович, Державна установа «Інститут травматології і ортопедії» НАМН України» старший науковий співробітник, відділення мікрохірургії і реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки;

• доктор медичних наук, доцент Медведєв Володимир Вікторович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, доцент кафедри нейрохірургії

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 32) та на сайті http://neuro.kiev.ua/uk/for-professionals-uk/specialized-academic-council-uk/.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01
д-р мед. наук, професор

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko