Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

13.09.2020. Захист дисертації Аксьонова Руслана Валерійовича відбудеться 13 жовтня 2020 р.

ОГОЛОШЕННЯ

13 жовтня 2020 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, конференц-зал) відбудеться захист дисертації лікаря-нейрохірурга відділення ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії з групою ад’ювантних методів лікування Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» Аксьонова Руслана Валерійовича «Ендоскопічна ендоназальна хірургія при аденомах гіпофіза з інвазивним інфра- та параселярним поширенням» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія

Робота виконана в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад.
А.П. Ромоданова НАМН України», ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка НАМН України»

Науковий керівник:

кандидат медичних наук Паламар Орест Ігорович, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», відділення ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії з групою ад’ювантних методів лікування, лікар-нейрохірург

Офіційні опоненти:

• доктор медичних наук, професор Сірко Андрій Григорович,
КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня, ім. І.І. Мечникова МОЗ України», завідувач відділенням церебральної нейрохірургії №2;
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», професор кафедри нервових хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної освіти

• кандидат медичних наук, доцент Возняк Олександр Михайлович, клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, керівник центру нейрохірургії

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 32) та на сайті http://neuro.kiev.ua/uk/for-professionals-uk/specialized-academic-council-uk/.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01
д-р мед. наук, професор О.Є. Скобська

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko