Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

12.02.2020. До уваги наукових співробітників Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, а також лікарів, які мають ступінь кандидата або доктора медичних наук

ОГОЛОШЕННЯ

За наказом №147 від 28.12.2019 р. по Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» у квітні 2020 року буде проведена чергова атестація наукових співробітників.

Атестації підлягають всі наукові співробітники Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», а також лікарі, які мають ступінь кандидата або доктора медичних наук.

До 01.03.2020 р. до атестаційної комісії потрібно надати пакет документів, який включає:

1. Звіт наукового працівника та заповнену атестаційну форму, погоджені та завірені безпосереднім керівником наукового працівника та/або керівником структурного підрозділу. Атестаційна форма включає відомості щодо участі в НДР, викладацької та адміністративної діяльності, кількості публікацій (у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; у наукових фахових виданнях України; підручники чи навчальні посібники або монографії; патенти). Завірений перелік наукових публікацій, патентів, оформлений за вимогами бібліографічного опису, подається окремо як додаток до п.11 атестаційної форми. Бланк атестаційної форми. Додаткові відомості, які не відображені в атестаційній формі або відображені не повністю – в окремому звіті.

2. Характеристику, складену та підписану безпосереднім керівником наукового працівника та/або керівником структурного підрозділу.

Прийом матеріалів: 3-й поверх адміністративно-лабораторного корпусу, к. 302, секретар комісії Вербовська Світлана Анатоліївна (конт.тел. 067 6059863)

Положення про порядок проведення атестації наукових працівників Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»

Наукова частина

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko