Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Наукові роботи, завершені у 2012 році

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження.
Спосіб об’єктивізації структурно – молекулярних критеріїв ступеня злоякісності і активності інвазивного поширення нейроектодермальних пухлин головного мозку
Автори-розробники: Академік Ю.П. Зозуля, д. мед.н., проф.Шамаєв М.І., д. мед.н.,проф. Розуменко В.Д., д.біол.н., Сидоренко С.П., д.мед.н., с.н.с. Малишева Т.А., к.мед.н.Черненко О.Г., к.біол.н.,н.с. Л.М.Шлапацька, м.н.с. О.М.Романець, к.біол.н. Булавка А.В., н.с. Васлович В.В. Відповідальний за впровадження: Малишева Тетяна Андріївна.
Контактний телефон: (044) 483-92-08, e-mail: morpho.neuro@gmail.com.
Спосіб передбачає вірогідну об’єктивізацію ступеня злоякісності та активності інвазії нейроектодермальних пухлин.
Показанням до застосування є морфологічна діагностика пухлини головного мозку.
Застосування способу забезпечує точність визначення проліферативної активності (у відсотках), що принципово для призначення подальшого комбінованного лікування і прогнозу. Спосіб патогенетично обґрунтовує можливість прогнозування напрямків та швидкості поширення нейроектодермальних пухлин, зважаючи на їх молекулярні особливості. Спосіб забезпечує високу ефективність гістологічної діагностики і вірогідну об’єктивізацію ступеня злоякісності (Grade).
На дану наукову розробку подано матеріали щодо оформлення патенту України на корисну модель.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». (у відділі нейропатоморфології) та в лекційний курс кафедри патологічної та топографічної анатомії НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України.
Впровадження нововведення потребує додаткових коштів на матеріали для проведення імуногістохімічних реакції (50 – 75 тис. грн на рік).
Необхідне обладнання: термостати, мікротом, мікроскоп, піпеткові дозатори, волога камера, мікрохвильова піч, заморожуюча платформа, пристрій для фіксації серійних гістологічних зрізів, витяжна шафа, система фотореєстрації та ПК із програмним забезпеченням для статистичної обробки результатів.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження.
Спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (модифікація 1)
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Ямінський Ю.Я., Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (модифікація 1), який належить до відновної нейрохірургії, і може бути використаний для відновного нейрохірургічного лікування спастичності верхньої кінцівки.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування спастичності верхньої кінцівки і забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять розріз шкіри в ділянці ліктьової ямки з переходом на нижню третину плеча і верхню третину передпліччя, протягом всієї рани виділяють ліктьовий нерв, далі, за допомогою інтраопераційної електродіагностики, ідентифікують гілки, що йдуть до глибокого згинача пальців та до довгого згинача великого пальця, розсікають епіневрій на ліктьовому нерві в поздовжньому напрямку і субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в подальшому формують гілки до м’язів-згиначів пальців, фасцикули пересікають і зшивають між собою, що призводить до зниження тонусу у спастичних групах м’язів.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м’язів та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, а також значно зменшити кількість побічних ефектів, на відміну від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 73524 МПК А61В 17/00.З. №u2009 03379; заявл. 21.03.2012; опубл. 25.09.2012. Бюл.№ 18.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Перелік необхідного обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електростимулятор для інтраопераційної електродіагностики.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб лікування спастичності нижьої кінцівки (модифікація 2)
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Лонтковський Ю.А., Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб лікування спастичності нижньої кінцівки (модифікація 2), який належить до відновної нейрохірургії, і може бути використаний для відновного нейрохірургічного лікування спастичності нижньої кінцівки.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування спастичності нижньої кінцівки і забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять розріз шкіри в ділянці колінного суглоба, на всьому протязі рани виділяють великогомілковий нерв, далі при допомозі інтраопераційної електродіагностики ідентифікують гілки, що йдуть до згиначів стопи і пальців, розсікають епіневрій на великогомілковому нерві в поздовжньому напрямку і субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в подальшому формують гілки до м’язів-згиначів стопи і пальців, фасцикули висікають на протязі 0,5 см, залишають іх незшитими, та зшивають над ними епіневрій, що призводить до зниження тонусу у спастичних групах м’язів стопи.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м’язів та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, а також значно зменшити кількість побічних ефектів, на відміну від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 75062 МПК А61В 17/00. З. №u2009 03376; заявл. 21.03.2012; опубл. 26.11.2012. Бюл.№ 22.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Перелік необхідного обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електронейроміограф, операційний мікроскоп.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб гальмування зростання тяжкості клінічних проявів експериментального алергічного енцефаломієліту.
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Маркова О.В., Пічкур О.Л., Вербовська С.А., Пічкур Л.Д.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб гальмування зростання тяжкості клінічних проявів експериментального алергічного енцефаломієліту, який відноситься до нейрохірургії, і може бути використаний для відновного лікування експериментального алергічного енцефаломієліту.
Запропонований спосіб відрізняється тим, що проводять забір фетальних клітин печінки самиці щура другої половини вагітності, а саме проводять видалення плодів з заплідненої матки, звільняють плід від навколоплідних оболонок, вилучають тканину печінки, подрібнюють та отримують суспензію клітин за допомогою механічної дезагрегації та отриману суспензію клітин фетальної алогенної печінки вводять щурам із експериментальним алергічним енцефаломієлітом у бокову вену хвоста.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити збільшення тривалості терапевтичного ефекту від введення суспензії клітин; збільшення ефективності застосування суспензії клітин фетальної алогенної печінки для гальмування зростання тяжкості клінічних проявів ЕАЕ та забезпечує більш виражений терапевтичний ефект.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 75060 МПК G01N33/48. З. №u2009 03374; заявл. 21.03.2012; опубл. 26.11.2012. Бюл.№ 22.
Нововведення впроваджено в експериментальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Перелік необхідного обладнання: не потребує додаткового обладнання.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (модифікація 4)
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (модифікація 4), який належить до відновної нейрохірургії, і може бути використаний для відновного нейрохірургічного лікування спастичності верхньої кінцівки.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування спастичності верхньої кінцівки і забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять розріз шкіри в ліктьовій ділянці, на всьому протязі рани виділяють серединний нерв, субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в подальшому формують гілки до м’язів-згиначів пальців, фасцикули висікають на протязі 0,5 см, залишають іх незшитими, та зшивають над ними епіневрій, що призводить до зниження тонусу у спастичних групах м’язів.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м’язів та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, а також значно зменшити кількість побічних ефектів, на відміну від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 75061 МПК А61В 17/00. З. №u2009 03375; заявл. 21.03.2012; опубл. 26.11.2012. Бюл.№ 22.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Перелік необхідного обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електронейроміограф, операційний мікроскоп.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб лікування спастичності нижьої кінцівки (модифікація 1)
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Лонтковський Ю.А., Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб лікування спастичності нижньої кінцівки (модифікація 1), який належить до відновної нейрохірургії, і може бути використаний для відновного нейрохірургічного лікування спастичності нижньої кінцівки.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування спастичності нижньої кінцівки і забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять розріз шкіри в ділянці колінного суглоба, на всьому протязі рани виділяють великогомілковий нерв, далі при допомозі інтраопераційної електродіагностики ідентифікують гілки, що йдуть до згиначів стопи і пальців, розсікають епіневрій на великогомілковому нерві в поздовжньому напрямку і субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в подальшому формують гілки до м’язів-згиначів пальців стопи, фасцикули пересікають і зшивають між собою, що призводить до зниження тонусу у спастичних групах м’язів стопи.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м’язів та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, а також значно зменшити кількість побічних ефектів, на відміну від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 75063 МПК А61В 17/00. З. №u2009 03377; заявл. 21.03.2012; опубл. 26.11.2012. Бюл.№ 22.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Перелік необхідного обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електронейроміограф, операційний мікроскоп.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (модифікація 2)
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Лонтковський Ю.А., Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (модифікація 2), який належить до відновної нейрохірургії, і може бути використаний для відновного нейрохірургічного лікування спастичності верхньої кінцівки.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування спастичності верхньої кінцівки і забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять розріз шкіри в ділянці ліктьової ямки з переходом на нижню третину плеча і верхню третину передпліччя, на всьому протязі рани виділяють ліктьовий нерв, далі при допомозі інтраопераційної електродіагностики ідентифікують гілки, що йдуть до м’язів згиначів кисті і пальців, розсікають епіневрій на ліктьовому нерві в поздовжньому напрямку і субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в подальшому формують гілки до м’язів-згиначів пальців, фасцикули висікають на протязі 0,5 см, залишають іх незшитими, та зшивають над ними епіневрій, що призводить до зниження тонусу у спастичних групах м’язів.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м’язів та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, а також значно зменшити кількість побічних ефектів, на відміну від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 75064 МПК А61В 17/00. З. №u2009 03378; заявл. 21.03.2012; опубл. 26.11.2012. Бюл.№ 22.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Перелік необхідного обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електронейроміограф, операційний мікроскоп.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (модифікація 3)
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Ямінський Ю.Я., Пічкур О.Л.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб лікування спастичності верхньої кінцівки (модифікація 3), який належить до відновної нейрохірургії, і може бути використаний для відновного нейрохірургічного лікування спастичності верхньої кінцівки.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування спастичності верхньої кінцівки і забезпечує більш виражений та тривалий терапевтичний ефект. Поставлена задача вирішується тим, що проводять розріз шкіри в ліктьовій ділянці, на всьому протязі рани виділяють серединний нерв, далі при допомозі інтраопераційної електродіагностики ідентифікують гілки, що йдуть до м’язів згиначів кисті і пальців, розсікають епіневрій серединного нерва в поздовжньому напрямку і субепіневрально прослідковують хід фасцикул, що в подальшому формують гілки до м’язів-згиначів пальців, фасцикули пересікають і зшивають між собою, що призводить до зниження тонусу у спастичних групах м’язів.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м’язів та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, а також значно зменшити кількість побічних ефектів, на відміну від фармакологічних методів лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 75065 МПК А61В 17/00. З. №u2009 03380; заявл. 21.03.2012; опубл. 26.11.2012. Бюл.№ 22.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Перелік необхідного обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію, електронейроміограф, операційний мікроскоп.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб лікування рухових порушень у хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я., Третяк І.Б.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб відновного нейрохірургічного лікування наслідків хребетно-спиномозкової травми для лікування рухових порушень у хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування рухових порушень у хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку методом епідуральної електростимуляції.
Поставлена задача вирішується тим, що після виконання хірургічного доступу до спинного мозку до твердої мозкової оболонки підшивають дві пари електродів таким чином, що два позитивних електроди розташовані вище, а два негативних електроди розташовані нижче уздовж серединної лінії спинного мозку, антену для дистанційної (індуктивної) електростимуляції підшивають підшкірно на тулубі та за допомогою індуктивного електростимулятора (що випромінює електромагнітні хвилі певної частоти та амплітуди) періодично наводять індуктивну електрорушійну силу у підшкірно розташованій антені та стимулюють провідні шляхи спинного мозку для лікування рухових порушень у хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м’язів та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, а тим самим дозволяє покращити якість результатів нейрохірургічного лікування та якість життя хворих з наслідками хребетно-спинномозкової травми.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 59858 МПК А61В 17/00.З. №u2009 12421; заявл. 01.12.2009; опубл. 10.06.2011. Бюл.№ 11.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 8500грн на придбання електростимуюючої системи для кожного хворого.
Перелік необхідного обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, електроди, антена для дистанційної (індуктивної) електростимуляції, індуктивний електростимулятор.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб оцінки якості життя у хворих з наслідками травматичних ушкодженнь спинного мозку
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб оцінки якості життя у хворих з наслідками травматичних ушкодженнь спинного мозку, який відноситься до відновної нейрохірургії і може бути використаний для більш точної оцінки якості життя у хворих із наслідками травматичного ушкодження спинного мозку.
Запропонований спосіб відрізняється тим, що після неврологічного обстеження хворих із наслідками травматичних ушкоджень спинного мозку, їх огляду та опитування, їхній функціональний стан, якість життя та подальші прогнози оцінюють у балах за допомогою розробленої авторами шкали оцінки якості життя у хворих із наслідками травматичних ушкодженнь спинного мозку.
Застосування нововведення дозволяє провести більш точну оцінку якості життя хворих із наслідками травматичних ушкодженнь спинного мозку та надає можливість більш точного прогнозування подальших функціональних змін у таких пацієнтів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 60378 МПК А61В 17/00.З. №u2009 12419; заявл. 1.12.2009; опубл. 25.06.2011. Бюл.№ 12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Перелік необхідного обладнання: не потребує спеціального обладнання.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб лікування дисфункції сечового міхура у хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб відновного нейрохірургічного лікування наслідків хребетно-спиномозкової травми для лікування дисфункції сечового міхура у хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування рухових порушень у хворих із травматичним ушкодженням спинного мозку методом епідуральної електростимуляції.
Запропонований спосіб відрізняється тим, що після виконання хірургічного доступу до спинного мозку до твердої мозкової оболонки підшивають дві пари електродів таким чином, що у лівій парі електродів негативний електрод розташований вище позитивного електроду, а у правій парі електродів, навпаки, позитивний електрод розташований вище негативного електроду (вище уздовж серединної лінії спинного мозку), антену для дистанційної (індуктивної) електростимуляції підшивають підшкірно на тулубі та за допомогою індуктивного електростимулятора (що випромінює електромагнітні хвилі певної частоти та амплітуди) періодично наводять індуктивну електрорушійну силу у підшкірно розташованій антені та стимулюють провідні шляхи спинного мозку.
Застосування нововведення дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м’язів сечового міхура та досягти більш вираженого терапевтичного та реабілітаційного ефекту, а тим самим дозволяє покращити якість результатів нейрохірургічного лікування та якість життя хворих з наслідками хребетно-спинномозкової травми.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 60379 МПК А61В 17/00.З. №u2009 12420; заявл. 1.12.2009; опубл. 25.06.2011. Бюл.№ 12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 8500грн на придбання електростимуюючої системи для кожного хворого.
Перелік необхідного обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, електроди, антена для дистанційної (індуктивної) електростимуляції, індуктивний електростимулятор.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ: 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб лікування спастичності у нижніх кінцівках
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я., Пічкур Л.Д.
Контактний телефон: (044) 483-12-53
Пропонується спосіб лікування спастичності у нижніх кінцівках, при якому здійснюють відновне нейрохірургічне лікування наслідків хребетно-спинномозкової травми.
Запропонований спосіб є більш ефективним способом лікування спастичності у нижніх кінцівках методом епідуральної електростимуляції поперекового потовщення спинного мозку.
Запропонований спосіб відрізняється тим, що після виконання хірургічного доступу до поперекового потовщення спинного мозку до твердої мозкової оболонки підшивають дві пари електродів таким чином, що два негативних електроди розташовані вище, а два позитивних електроди розташовані нижче уздовж серединної лінії спинного мозку, антену для дистанційної (індуктивної) електростимуляції підшивають підшкірно у поперековій ділянці тулуба та за допомогою індуктивного електростимулятора (що випромінює електромагнітні хвилі певної частоти та амплітуди) періодично наводять індуктивну електрорушійну силу у підшкірно розташованій антені та стимулюють поперекове потовщення для зниження спастичності у нижніх кінцівках.
Застосування нововведення має значно меншу кількість побічних ефектів, на відміну від фармакологічних методів зниження спастичності та дозволяє забезпечити більш специфічний лікувальний вплив на конкретні групи м’язів та досягти більш вираженого та тривалого терапевтичного ефекту, а тим самим дозволяє покращити якість результатів нейрохірургічного лікування та якість життя хворих з наслідками хребетно-спинномозкової травми.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 60380 МПК А61В 17/00.З. №u2009 12422; заявл. 1.12.2009; опубл. 25.06.2011. Бюл.№ 12.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення потребує 8500грн на придбання електростимуюючої системи для кожного хворого.
Перелік необхідного обладнання: операційна кімната, набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, електроди, антена для дистанційної (індуктивної) електростимуляції, індуктивний електростимулятор.
Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ – 6561040, фундаментальні дослідження
Спосіб визначення чутливості клітин пухлин ЦНС до препаратів класу ербісол.
Автори-розробники: Лісяний М.І, Главацький О.Я., Бєльська Л.М., Лісяний О.М., Ключникова А.І.
Контактний телефон: 483-81-93
Пропонується спосіб визначення чутливості клітин пухлин головного мозку різного генезу до препаратів класу ербісол. В тестах in vitro показано, що біопрепарати класу ербісол (ербісол, ербісол екстра та ербісол ультрафарм) мають дозозалежну цитотоксичну дію на гліальні пухлини ЦНС людини. Препарат ербісол ультрафарм серед препаратів класу ербісол має найбільш виражену дозозалежну цитотоксичну дію. 5-ти кратне системне введення препарату ербісол ультрафарм гальмує ріст експериментальної гліоми (у щурів) та подовжує тривалість життя щурів з гліомою головного мозку.
При цитотоксичній дії ербісолу на суспензію клітин гліоми більше 35% вважається, що дана пухлина чутлива до дії препарату і це є основою для рекомендації його використання при лікуванні даного хворого.
Застосування нововведення підвищує точність визначення цитотоксичної дії препаратів класу ербісол та сприяє покращенню результатів комбінованого лікування нейроонкологічних хворих. Після проведення клінічних досліджень дані препарати можуть застосовуватись при комбінованому лікуванні нейроонкологічних хворих.
Нововведення впроваджено в ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України “.
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Послуги розробників: курси інформації і стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Діагностика аденом гіпофіза з акромегалією із застосуванням єдиної клініко–інструментальної класифікації аденом гіпофіза, що мають інвазію до кавернозних синусів за Кноспом.
Автори-розробники: Гук М.О., Закордонець В.О.
Контактний телефон: (044) 483-96-95
Пропонується введення в нейрохірургічну практику діагностики аденом гіпофіза, що продукують соматотропний гормон єдину клініко–інструментальну класифікацію аденом гіпофіза, які мають інвазію до кавернозних синусів.
Спосіб передбачає оцінити ступінь інвазії соматотропіном в кавернозні сінуси, тактику хірургічного доступу на пухлину, що покращує радикальність хірургічного лікування, ефективність комбінованого лікування хворих, що в подальшому покращує якість життя хворих.
Застосування схеми дозволяє верифікувати діагноз і вивчити особливості патологічної анатомії при інвазивному рості АГ.
Показанням до застосування є наявність аденом гіпофіза, що секретують соматотропний гормон.
Нововведення впроваджено в діагностичну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: 1,5 Тл МРТ апарат.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Схема медикаментозного лікування хворих на аденоми гіпофіза, що секретують соматотропний гормон в структурі комбінованого лікування із застосуванням препарату «Сандостатін ЛАР».
Автори-розробники: Гук М.О., Закордонець В.О.
Контактний телефон: (044) 483-96-95
Пропонується спосіб удосконалення методики медикаментозного лікування аденом гіпофіза що секретують соматотропний гормон з використанням препарату «Сандостатін ЛАР».
Спосіб передбачає безпосередню підготовку до хірургічного втручання на пухлину, що покращує соматичний стан хворого, саме видалення пухлини, знижує ризик післяопераційних ускладнень та окремого лікування хворих у випадках, коли протипоказане хірургічне лікування або необхідне подальше медикаментозне лікування після видалення пухлини, що покращує якість життя хворих та стійку ремісію гормону росту. Контроль проводиться лабораторною діагностикою рівня гормону росту (СТГ) та ІФР–1.
Показанням до застосування є наявність аденом гіпофіза, що секретують соматотропний гормон.
Застосування способу забезпечує покращення соматичного стану хворих в до– та післяопераційному періодах, зниження ризику післяопераційних ускладнень, покращення якості життя хворих.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: прилад для радіоімунохімічних досліджень «Гамма – 800».
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Спосіб ультразвукової інтраопераційної діагностики функціонального стану судин при операціях виключення інтракраніальних артеріальних аневризм
Автори-розробники: Глоба М.В., Мороз В.В., Цімейко О.А.
Контактний телефон: (044) 483-07-25
Пропонується спосіб удосконалення інтраопераційної діагностики функціонального спазму артерій при операціях виключення артеріальних аневризм головного мозку.
Спосіб передбачає використання інтраопераційної ультразвукової діагностики для оцінки адекватності кліпування шийки аневризми.
Показанням до застосування є попередження ускладненого кліпування аневризми, яке передбачає контроль положення браншів кліпси на шийці аневризми.
Застосування способу забезпечує вимірювання лінійної швидкості кровотоку в несучій аневризму артерії до –, та після кліпування шийки аневризми, оцінити наявність ангіоспазму по ходу хірургічного втручання, оцінити адекватність кліпування шийки аневризми.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 73306.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: укомплектована судинна операційна, набір нейрохірургічного інструментарію, інтраопераційний УЗДГ моніторинг.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Спосіб санації субарахноїдальних просторів при розривах артеріальних аневризм головного мозку
Автори-розробники: Цімейко О.А., Мороз В.В., Аббасзаде Е.
Контактний телефон: (044) 483-07-25
Пропонується спосіб удосконалення евакуації згортків крові з шлуночкової системи та субарахноїдальних просторів за наявності ускладненого субарахноїдального крововиливу аневризматичної етіології.
Спосіб передбачає застосування вентрикулярного та базального фібринолізу при ускладненому субарахноїдальному крововиливі.
Показанням до застосування є наявність ускладненого субарахноїдального крововиливу аневризматичної етіології.
Застосування способу забезпечує адекватне та швидке санування шлуночкової системи головного мозку та базальних субарахноїдальних просторів у хворих з розривами артеріальних аневризм головного мозку, покращує виживання та якість життя оперованих пацієнтів.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель № 56219
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: укомплектована судинна операційна, набір нейрохірургічного інструментарію, вентрикулярні дренажі, фібринолітик актилізе, наявність комп’ютерного томографу в лікувальній установі.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ – 6561040, прикладні дослідження
Модифікація хірургічного інструменту пістолетних кусачок Керрісона

Автори-розробники: Педаченко Є.Г Хижняк М.В. Новакович К.С
Контактний телефон: (044) 489 30 45
Пропонується модифікація інструменту – пістолетних кусачок Керрісона, котрий забезпечив би постійне знаходження кусачок в операційній рані на етапі резекції кісткових структур, жовтої зв’язки, рубцевої тканини і т. д. та контролювати об’єм видалених у ході доступу тканин.
Поставлена задача вирішується тим, що пістолетні кусачки удосконалюються пристроєм для захоплення тканин та просування їх у сторону браншів кусачок де знаходиться накопичувальний резервуар, це забезпечить постійну роботу кусачок у рані та контроль об’єму резектованих тканин.
Запропонований спосіб має ряд переваг:
-забезпечується постійне знаходження кусачок у обл. рани на етапі доступу під час резекції кісткових структур.жовту зв’язку та ін.
-скорочує загальний час оперативного втручання
-дозволяє контролювати об’єм резектованих структур
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №69932
Перелік необхідного обладнання: С-арка, система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus», система відеомоніторінгу,
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: методичні рекомендації, науково-практичні та навчальні семінари,курси стажування
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: С арка, система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus», система відеомоніторінгу
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ – 6561040, прикладні дослідження
Пристрій, що має назву мікроопераційна.
Автори-розробники: Педаченко Є.Г Хижняк М.В. Новакович К.С
Контактний телефон: (044) 489 30 45
Пропонується використання мікроопераційної що може бути використано для оперативних втручань на поперековому відділі хребта з метою уникнення кровотечі із операційної рани.
Задача вирішується використанням мікроопераційної, що обмежена площею обробленого операційного поля та напівсферичною стінкою, щільно з”єднаною із клейкою основою, що встановлюється (зклеюється із шкірою у ділянці запланованого опер. втручання )
Запропонований спосіб має ряд переваг:
-забезпечує асептичні умови перебігу операції без підготовки усього приміщення операційної
-зменшує кількість використаного хірургічного інструментарію( діатермія, аспіратор) а також без перев»язочного матеріалу.
-дозволяє місцево на протязі усього оперативного втручання застосовувати лікарські засоби, що вводяться в мікроопераційну. Функціонує наступним чином:
-запобігає кровотечі під час операції
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №67540.
Перелік необхідного обладнання: С-арка, система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus», система відеомоніторінгу,
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: методичні рекомендації, науково-практичні та навчальні семінари,курси стажування
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: С арка, система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus», система відеомоніторінгу
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Модифікований спосіб дискектомії типу «підкоп» в грудному відділі хребта.
Автори-розробники: Золотоверх О.М.,Слинько Є.І.,Вербов В.В.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
Задачею запропонованого винаходу є розробка такого способу дискектоміїї грудного відділу хребта, котрий дозволить максимально знизити ризик травматизації спинного мозку і поглиблення неврологічної симптоматики післяопераційно та зменшити складність такого хірургічного втручання.
Поставлена задача вирішується тим, що після виконання доступу, латеральніше від грижі вирізають «вікно» в фіброзному кільці, через яке виконують дискектомію, кюретують диск, формують під грижею диска порожнину – «підкоп», в подальшому ізогнутим вузьким распатором зміщують грижу в порожнину, яка утворилась після видалення пульпозного ядра, потім конхотомом видаляють масу грижі із сформованої порожнини, при осифікованих грижах поступово підкусують її з латерального края кусачками Керрісона, після завершення дискектомії пошарово ушивають м’які тканини, ця методика дозволяє уникнути тракцїї спинного мозку, особливо при медіанних і парамедіаних грижах.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №60601
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію, електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040
Пристрій для виконання дискографії в грудному відділі хребта.
Автори-розробники: Золотоверх О.М.,Слинько Є.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
Задачею запропонованого винаходу є розробка такого пристрою для виконання дискографії в грудному відділі хребта, який буде специфічним саме для грудного відділу хребта, та дозволить максимально знизити ризик травмування важливих анатомічних структур, зменшити складність, тривалість та вартість такого хірургічного втручання.
Поставлена задача вирішується тим, що представляє собою набір інструментів для виконання дискографії в грудному відділі хребта, що включає голку (довжиною 200 мм, діаметром 0,2 мм), мандрен (довжиною 202 мм) при цьому розміри інструментів найбільше відповідають саме для виконання дискографії у грудному відділі хребта.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №62585
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію, електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Спосіб визначення ступеня компресії грудного відділу спинного мозку.
Автори-розробники: Зозуля Ю.П.,Чувашова О.Ю.,Золотоверх О.М., Слинько Є.І., Грязев А.Б.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
Задачею винаходу є створення об’єктивного способу оцінки ступеню компресії спинного мозку, який дозволить визначати, найбільш ефективно планувати об’єм оперативного втручання.
Поставлена задача вирішується тим, що: після проведення хворому МРТ дослідження грудного відділу хребта розраховують площу поперечного перетину хребтового каналу і грижі, потім вираховують процентне співвідношення площі грижі до площі хребтового каналу, визначають ступень компресії спинного мозку
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №60604
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію, електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Набір інструментів для стабілізації верхньо-грудного відділу хребта після операції дискектомії.
Автори-розробники: Золотоверх О.М.,Слинько Є.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
Задачею запропонованого винаходу є розробка такого пристрою для стабілізації верхньо-грудного відділу хребта, після дискектоміїї, який буде специфічним для верхньо-грудного відділу хребта, та дозволить максимально знизити ризик виникнення післяопераційної нестабільності, зменшити складність, тривалість та вартість такого хірургічного втручання.
Поставлена задача вирішується тим, що представляє собою набір інструментів для стабілізації верхньо-грудного відділу хребта, що включає трапецевидної форми кейдж (розміром 0.8 см * 1.0 см * 2.0 см, з однонаправленими шипами на бокових поверхнях, що попереджають зміщення кейджу в канал), фіксатор (довжиною 38.0 см, діаметром 0,5 см ) та ручку (довжиною 32.8 см, діаметром 1.5 см),, при цьому розміри інструментів найбільше відповідають саме для виконання міжтілового корпородезу у верхньо-грудному відділі хребта.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №49966
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію, електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Набір інструментів для стабілізації середньо-грудного відділу хребта після операції дискектомії.
Автори-розробники: Золотоверх О.М.,Слинько Є.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
Задачею запропонованого винаходу є розробка такого пристрою для стабілізації середньо-грудного відділу хребта, після дискектоміїї, який буде специфічним для середньо-грудного відділу хребта, та дозволить максимально знизити ризик виникнення післяопераційної нестабільності, зменшити складність, тривалість та вартість такого хірургічного втручання.
Поставлена задача вирішується тим, що представляє собою набір інструментів для стабілізації середньо-грудного відділу хребта, що включає трапецевидної форми кейдж (розміром 1.0 см * 1.1 см * 2.2 см, з однонаправленими шипами на бокових поверхнях, що попереджають зміщення кейджу в канал), фіксатор (довжиною 39.0 см, діаметром 0,5 см ) та ручку (довжиною 33.5 см, діаметром 1.8 см),, при цьому розміри інструментів найбільше відповідають саме для виконання міжтілового корпородезу у середньо-грудному відділі хребта.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №49967
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію, електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Набір інструментів для стабілізації нижньо-грудного відділу хребта після операції дискектомії.
Автори-розробники: Золотоверх О.М.,Слинько Є.І.
Контактний телефон: (044) 486-95-03
Задачею запропонованого винаходу є розробка такого пристрою для стабілізації нижньо-грудного відділу хребта, після дискектоміїї, який буде специфічним для нижньо-грудного відділу хребта, та дозволить максимально знизити ризик виникнення післяопераційної нестабільності, зменшити складність, тривалість та вартість такого хірургічного втручання.
Поставлена задача вирішується тим, що представляє собою набір інструментів для стабілізації нижньо-грудного відділу хребта, що включає трапецевидної форми кейдж (розміром 1.0 см * 1.1 см * 2.2 см, з однонаправленими шипами на бокових поверхнях, що попереджають зміщення кейджу в канал), фіксатор (довжиною 39.0 см, діаметром 0,5 см ) та ручку (довжиною 33.5 см, діаметром 1.8 см),, при цьому розміри інструментів найбільше відповідають саме для виконання міжтілового корпородезу у нижньо-грудному відділі хребта.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №49968
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: набір нейрохірургічного інструментарію, електронно-оптичний перетворювач.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Спосіб лікування примітивних нейроектодермальних пухлин головного мозку у дітей на післяопераційному етапі шляхом введення метатрексату в шлуночкову систему пацієнтів, яким імплантовано лікворошунтуючі системи змінного тиску відкриття клапану
Автори-розробники: Орлов Ю.О.,Шаверський А.В., Михалюк В.С., Свист А.О., Зябченко В.І
Контактний телефон: (044) 483-94-19
Пропонуються способи удосконалення методики, яка дозволяє добитися рівномірного розподілу, введеного в боковий шлуночок метотрексату, по всіх лікворних просторах головного та спинного мозку, при післяопераційному лікуванні дітей з пухлинами головного мозку, яким імплантовано лікворошунтуючі системи.
Поставлена задача вирішується тим, застосовують тимчасове блокування системи екстракраніального шунтування ліквору, що дозволяє запобігти передчасній елімінації діючої речовини за межі центральної нервової системи та сприяє рівномірному розповсюдженню метотрексату по лікворних шляхах пацієнта. Блокування лікворошунтуючої системи здійснюється за допомогою штатного пристрою.
На дану наукову розробку отримано патенти України на корисну модель №68307
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» та ДУ«Національний інститут раку».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: додаткового обладнання не потребує
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Спосіб лікування примітивних нейроектодермальних пухлин головного мозку у дітей на післяопераційному етапі шляхом введення метатрексату в шлуночкову систему пацієнтів, яким імплантовано лікворошунтуючі системи незмінного тиску відкриття клапану.
Автори-розробники: Орлов Ю.О.,Шаверський А.В., Михалюк В.С., Свист А.О., Зябченко В.І
Контактний телефон: (044) 483-94-19
Пропонуються способи удосконалення методики, яка дозволяє добитися рівномірного розподілу, введеного в боковий шлуночок метотрексату, по всіх лікворних просторах головного та спинного мозку, при післяопераційному лікуванні дітей з пухлинами головного мозку, яким імплантовано лікворошунтуючі системи.
Поставлена задача вирішується тим, застосовують тимчасове блокування системи екстракраніального шунтування ліквору, що дозволяє запобігти передчасній елімінації діючої речовини за межі центральної нервової системи та сприяє рівномірному розповсюдженню метотрексату по лікворних шляхах пацієнта. Блокування лікворошунтуючої системи незмінного тиску проводиться шляхом евакуації ліквора з шлуночкової системи головного мозку.
На дану наукову розробку отримано патенти України на корисну модель №68305
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» та ДУ«Національний інститут раку».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: лінійний пристрій для вимірювання внутрішньочерепного тиску.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ-6561040, прикладні дослідження
Спосіб оцінки чутливості пухлин головного мозку дітей до хіміопрепаратів за рівнем експресії генів CD133 та HIF1-alpha.
Автори-розробники: Вербова Л.М., Васильєва І.Г.
Контактний телефон: 483-35-92
Пропонується спосіб визначення ефективності застосування ломустину та темодалу для лікування пухлин головного мозку дітей.
Спосіб передбачає видалення пухлини, культивування її клітин із хіміопрепаратом, підрахунок кількості живих клітин, визначення рівню експресії генів CD133 та HIF1-alpha методом полімеразної ланцюгової реакції із зворотною транскрипцією.
Показанням для застосування є наявність пухлини головного мозку.
Застосування способу дає можливість оцінити вплив ломустину та темодалу на рівень експресії генів CD133 та HIF1-alpha у клітинній популяції певної пухлини, що може бути прогностичним фактором її чутливості до цих препаратів.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, світловий мікроскоп, інструментарій для роботи з тканиною пухлини, СО2-інкубатор, гемоцитометр, ампліфікатор, камера для електрофорезу у агарозному гелі, система візуалізації ампліфікованих фрагментів, центрифуги.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ-6561040, прикладні дослідження
Спосіб оцінки чутливості пухлин головного мозку дітей до хіміопрепаратів за зміною вмісту нестин-позитивих клітин.
Автори-розробники: Вербова Л.М., Васильєва І.Г.
Контактний телефон: 483-35-92
Пропонується спосіб визначення ефективності застосування хіміопрепаратів для лікування пухлин головного мозку дітей.
Спосіб передбачає видалення пухлини, культивування її клітин із хіміопрепаратом, визначення впливу препарату на нестин-позитивну фракцію клітин пухлини використовуючи метод імуноцитохімії.
Показанням для застосування є наявність пухлини головного мозку.
Застосування способу дає можливість оцінити вплив хіміопрепарату на клітини пухлини із стовбуровим фенотипом, що може покращити якість лікування дітей, хворих на злоякісні новоутворення головного мозку.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: ламінарний бокс, світловий мікроскоп, інструментарій для роботи з тканиною пухлини, СО2-інкубатор, гемоцитометр, центрифуги.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Спосіб застосування препарату гістакрил, контрактованого ультравістом, для проведення ендоваскулярного виключення АВМ головного мозку
Автори-розробники: Яковенко Л.М., Козловський А.Ю.
Контактний телефон: +38 (044) 483-92-19
Пропонується спосіб удосконалення методики емболізації артеріовенозної мальформації головного мозку за допомогою клейового емболізуючого засобу.
Спосіб передбачає підведення емболізуючої речовини (гістакрилу) безпосередньо до «ядра» АВМ трансартеріальним доступом. Емболізація АВМ проводиться під агіографічним контролем у режимі скопії «roud map». Застосування контрастної речовини ультравіст у процесі оперативного втручання дозволяє контролювати ступінь деваскуляризації АВМ та визначає інтраопераційну тактику щодо оптимального об’єму введення емболізуючої речовини.
Показанням до застосування методики є наявність артеріовенозної мальформації головного мозку з діаметром аферентних судин понад 3мм .
Застосування способу забезпечує точність хірургічних маніпуляцій на церебральних судинах, зменшує ризик виникнення ускладнень, збільшує ступінь радикальності оперативних втручань, забезпечує високу ефективність хірургічного лікування і якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №68306
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентген операційною ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: одно- чи двоплановий ангіограф с можливістю субтракції та програмним забезпеченням щодо режиму скопії «roud map», засоби для проведення катетеризації стегнової артерії за Селдінгером, засоби для катетеризації церебральних артерій (димексид сумісні мікрокатетери, мікропровідник), гістакрил, ультравіст.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Спосіб застосування препарату гістакрил, контрактованого тріомбрастом, для проведення ендоваскулярного виключення АВМ головного мозку
Автори-розробники: Яковенко Л.М., Козловський А.Ю.
Контактний телефон: +38 (044) 483-92-19
Пропонується спосіб удосконалення методики емболізації артеріовенозної мальформації головного мозку за допомогою клейового емболізуючого засобу.
Спосіб передбачає підведення емболізуючої речовини (гістакрилу) безпосередньо до «ядра» АВМ трансартеріальним доступом. Емболізація АВМ проводиться під агіографічним контролем у режимі скопії «roud map». Застосування контрастної речовини тріомбраст у процесі оперативного втручання дозволяє контролювати ступінь деваскуляризації АВМ та визначає інтраопераційну тактику щодо оптимального об’єму введення емболізуючої речовини.
Показанням до застосування методики є наявність артеріовенозної мальформації головного мозку з діаметром аферентних судин понад 3мм .
Застосування способу забезпечує точність хірургічних маніпуляцій на церебральних судинах, зменшує ризик виникнення ускладнень, збільшує ступінь радикальності оперативних втручань, забезпечує високу ефективність хірургічного лікування і якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №68304
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентген операційною ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: одно- чи двоплановий ангіограф с можливістю субтракції та програмним забезпеченням щодо режиму скопії «roud map», засоби для проведення катетеризації стегнової артерії за Селдінгером, засоби для катетеризації церебральних артерій (димексид сумісні мікрокатетери, мікропровідник), гістакрил, тріомбраст.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Спосіб застосування препарату гістакрил для проведення ендоваскулярного виключення АВМ головного мозку
Автори-розробники: Яковенко Л.М., Козловський А.Ю.,Орлов М.Ю., Литвак СО.
Контактний телефон: +38 (044) 483-92-19
Пропонується спосіб хірургічного лікування артеріовенозної мальформації головного мозку за допомогою внутрішньосудинної емболізації патології трансартеріальним доступом рідкою клеючою речовиною – гістакрилом.
Спосіб передбачає підведення емболізуючої речовини (гістакрилу) безпосередньо до «ядра» АВМ трансартеріальним доступом. Емболізація АВМ проводиться під агіографічним контролем у режимі скопії «roud map». Вязкість речовини та її емболізуючи властивості корегуються інтраопераційно шляхом змішування речовини гістакрил з розчином димексиду у відповідній пропорції, що залежить від гемодинамічних властивостей АВМ.
Показанням до застосування методики є наявність артеріовенозної мальформації головного мозку з діаметром аферентних судин понад 3мм .
Застосування способу забезпечує можливість деваскуляризації АВМ дез застосування транскраніального видалення мальформації, дає можливість поступового «виключення» АВМ з кровоплину, що призводить зниження ризику ускладнень пов’язаних з синдромом реперфузії, забезпечує високу ефективність хірургічного лікування і якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №67541
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентген операційною ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: одно- чи двоплановий ангіограф с можливістью субтракції та програмним забезпеченням щодо режиму скопії «roud map», засоби для проведення катетеризації стегнової артерії за Селдінгером, засоби для катетеризації церебральних артерій (димексид сумісні мікрокатетери, мікропровідник), гістакрил, контрасна речовина.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Спосіб діагностики та оперативного лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку, які клінічно проявляються епілептичним синдромом
Автори-розробники: Яковенко Л.М., Козловський А.Ю., Полковников О.Ю., Луговський А.Г.
Контактний телефон: +38 (044) 483-92-19
Пропонується спосіб діагностики та оперативного лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку, які клінічно проявляються епілептичним синдромом шляхом об’єктивного визначення гемодинамічної характеристики АВМ, локальних та загальномозкових змін церебральної гемодинаміки у хворих з АВМ.
Спосіб передбачає використання запропонованого комплексу ТКДС- критеріїв діагностики АВМ головного мозку, що на етапі обстеження хворого дозволяє отримати об’єктивну інформацію щодо наявності у хворого ознак порушення церебральної гемодинаміки за типовим для АВМ патерном та в сукупності з клініко-неврологічними даними обумовлює покази щодо вибору оптимального плану подальшого обстеження хворого за допомогою нейровізуалізуючих методів: ЦАГ, КТ, МРТ та відповідного методу хірургічного лікування.
Показанням до застосування методики є наявність артеріовенозної мальформації головного мозку, які клінічно проявляються епілептичним синдромом.
Застосування способу забезпечує обґрунтування тактики хірургічного лікування та прогнозу можливих післяопераційних ускладнень, поточного контролю церебральної гемодинаміки, що, в кінцевому результаті, сприяє підвищенню ефективності хірургічного лікування, забезпечує високу ефективність хірургічного лікування і якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №68308
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентген операційною ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: прилади – 16 канальний електроенцефалограф “NEIROGRAF-18”; “Multigon-500M” системи “NEUROVISION”(США) та “Sonoline G 50” Siеmens(Німеччина); апарат “Somotom CR” фірми Siemens (Німеччина); магнітно-резонансний томограф; спеціалізований ангіограф “Neurostar—T.O.P.” фірми “Siеmens”(Німеччина).
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040, прикладні дослідження
Спосіб ультразвукової інтраопераційної діагностики функціонального стану судин при операції виключення інтракраніальної артеріальної аневризми
Автори-розробники: Яковенко Л.М., Глоба М.В., Литвак С.О.
Контактний телефон: +38 (044) 483-92-19
Пропонується спосіб ультразвукової інтраопераційної діагностики функціонального стану судин при операції виключення інтракраніальної артеріальної аневризми шляхом об’єктивного визначення гемодинамічних характеристик аферентної артерії та її гілок.
Спосіб передбачає використання інтраопераційного датчику для вимірювання показників кровоплину, що дає можливість своєчасного визначення явища вазо спазму церебральних судин, визначає та обєктивізує прохідність церебральних судин у зоні оперативного втручання, надає можливість визначити радикальність деваскуляризації аневризми після її кліпування та своєчасно визначити наявність чи відсутність стенозу, пов’язаного з ремоделюванням кровоплину кліпсами при виключенні аневризм складної форми. Запропонований метод дозволяє отримати об’єктивну гемодинамічну інформацію, що визначає подальшу хірургічну тактику: екстравазальна фармангіопластика, накладання додаткового кліпса на тіло чи шийку АА, переустановка кліпс.
Показанням до застосування методики є наявність артеріальної аневризми головного мозку, що оперується мікрохірургічним способом.
Застосування способу забезпечує обґрунтування тактики хірургічного лікування та прогнозу можливих післяопераційних ускладнень, інтраопераційного контролю церебральної гемодинаміки, що сприяє підвищенню ефективності хірургічного лікування, забезпечує високу ефективність хірургічного лікування і якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №73306
Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентген операційною ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: прилад для проведення інтраопераційної УЗДГ, гнучкий датчик катетерного типу; операційний мікроскоп; кліпси для виключення АА з кровоплину; мікрохірургічний інструментарій.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko