Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

21.10.2019. Вітаємо Євгенія Георгійовича Педаченка з ювілеєм!!!

Вельмишановний Євгенію Георгійовичу!

Колектив Державної установи „Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України” сердечно вітає Вас зі славним ювілеєм — 70-річчям від дня народження, який Ви зустрічаєте у розквіті творчих і духовних сил, переповнені новими ідеями і задумами.
Ви працюєте в Інституті з 1972 р., де пройшли шлях від клінічного ординатора, керівника відділу нейротравми, до директора Установи (з 2013 р.). Головний позаштатний нейрохірург МОЗ України (1993 – 2017 р.), Голова Вченої медичної ради МОЗ України (1994 – 2002 р.), Голова експертної ради ВАК України з клінічної медицини (хірургічні хвороби) (2000 – 2004 р.). У 2013 році на Всесвітньому конгресі нейрохірургів в Сеулі (Південна Корея) Ви були обрані шляхом таємного голосування Віце-президентом Всесвітньої Федерації нейрохірургічних товариств (WFNS).
У 1975 р. Ви захистили кандидатську дисертацію, а у 1984 р. — докторську, що були виконані під науковим керівництвом академіка А.П.Ромоданова.
Основними напрямками Вашої наукової діяльності є — травматичне ураження головного мозку (розробка сучасної концепції патогенезу черепно-мозкової травми, основ геріатричного та соматичного напрямків в нейрохірургії травматичних уражень, генної терапії при черепно-мозковій травмі, наукове обґрунтування стандартів діагностики та лікування черепно-мозкової травми, розробка комп’ютерних експертних систем для закладів охорони здоров’я); мініінвазивні втручання в спінальній нейрохірургії (наукове обґрунтування, розробка і впровадження пункційних та ендоскопічних втручань; розробка напрямку “амбулаторної нейрохірургії”); наукове обґрунтування розвитку нейрохірургічної служби в Україні; розробка та впровадження стандартів діагностики та клінічних протоколів лікування в нейрохірургії; історія розвитку нейрохірургії в Україні.
Вашою характерною рисою завжди була спрямованість на вирішення найбільш актуальних проблем сучасної медицини і тонке відчуття нового, перспективного і прогресивного в нейрохірургії.
Ви стали одним із засновників сучасної мініінвазивної, «амбулаторної нейрохірургії» в Україні.
У 1995 р. за Вашої ініціативи в Інституті нейрохірургії була створена клініка лазерної та ендоскопічної спінальної нейрохірургії — перша в країнах СНД. Як провідний медичний консультант проекту, Ви сприяли впровадженню технології “кібер-ніж” в Україні, створенню спеціалізованої клініки із лікування онкологічних захворювань на основі цієї технології.
Як визнаного у світі фахівця-нейрохірурга Вас протягом багатьох років запрошують до виконання хірургічних втручань у закордонні клініки, а також в якості лектора з новітніх хірургічних технологій в галузі нейрохірургії (Австрія, Іспанія, Німеччина, Росія, США, Швейцарія та ін.). Ви виступали з доповідями на міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах більш ніж у 50-ти країнах світу. Ви є Членом Всесвітньої, Європейської та Української асоціацій нейрохірургів, нейротравматологічного комітету Всесвітньої Федерації нейрохірургічних товариств, почесний член Російської асоціації нейрохірургів, членом Королівського товариства хірургів США, Американської (США) та Європейської асоціацій мініінвазивної спінальної хірургії.
Ваша багаторічна плідна праця на ниві медичної науки й практичної нейрохірургії відзначена обранням в академіки Всесвітньої академії нейрохірургії (WANS), Європейської нейротравматологічної академії, Всесвітньої академії Альберта Швейцера, Польської медичної академії.
Ви – автор 52 монографій, керівництв, учбових посібників та довідників (у тому числі виданих у США, Італії, Росії), понад 600 наукових праць, 46 винаходів та патентів. Широке міжнародне визнання отримали, зокрема, його книги „Эндоскопическая спинальная нейрохирургия”, „The Practice of Minimally Invasive Spinal Technique” (США), „Пункционная вертебропластика”, які стали класичними.
Вами підготовлено 12 докторів та 38 кандидатів медичних наук. Ваші учні стали керівниками нейрохірургічних відділень України, нейрохірургічних служб і клінік Азербайджану, Вірменії, Узбекистану, Лівії, Сирії. Як голова спеціалізованої Вченої ради при Інституті нейрохірургії Ви сприяєте підготовці висококваліфікованих наукових кадрів.
Ви є Головним редактором “Ukrainian Neurosurgical Journal”, членом редколегій та редакційних рад багатьох наукових журналів (Україна, Росія, США), у тому числі журналів “Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко” (Россия), “Journal of Minimally Invasive Spinal Technique” (США), “Internet Journal of Minimally Invasive Spinal Technology” (США), “The Lancet Neurology (Ukrainian edition)” та ін.
За досягнення у розвитку медицини Вас нагороджено Почесними Грамотами Президії Верховної Ради Української РСР та України, великою Золотою медаллю Всесвітньої академії Альберта Швейцера, Ви є кавалером ордена князя Ярослава Мудрого V ст. За патріотизм, громадську позицію та благодійність у вшануванні пам’яті медичних працівників — учасників Революції Гідності й АТО-ООС Вас нагороджено Подякою Всеукраїнського Союзу ветеранів АТО.
За період Вашої роботи директором Інституту вдалося досягти значних успіхів у науковій і лікувальній роботі та у розвитку інфраструктури Установи.
Плідна діяльність з встановлення широких міжнародних наукових зв’язків, підготовці фахівців Інституту в найбільш відомих нейрохірургічних клініках світу дозволили суттєво покращити результати лікування, відмовитись від необхідності направлення хворих на лікування в закордонні клініки.
Практично немає жодного нейрохірургічного втручання у світі, яке не було б опановане фахівцями Інституту. Завершена реконструкція клінічного корпусу, проведені масштабні роботи із забезпечення енергозбереження у п’ятьох інших клініко-діагностичних корпусах. На черзі – створення Центру нейротравми і нейрореабілітації після реконструкції будівлі, яка перебувала на консервації протягом 30 років. Інститут стає все більш привабливим для інвесторів – за рахунок позабюджетних коштів зроблено багато корисних справ, зокрема, встановлений найсучасніший 3Т магнітний томограф.
І до сьогодні Ви залишається активно діючим нейрохірургом, до якого приїздять на операції пацієнти із різних країн світу. Не згасає і Ваша наукова активність.
Тільки у цьому році за Вашим авторством і редакцією видані “Практичне керівництво з МР-трактографії”, “Локальний формуляр лікарських засобів (випуск третій)”, “Англо-український та українсько-англійський словник термінів у нейрохірургії”, а також підготовлені до видання монографія “Spinal Cord and Spinal Column Tumors” (США) і посібник «Стандартизація в нейрохірургії» в трьох частинах.
Завдяки Вам, Євгенію Георгійовичу, Вашій наполегливій праці, постійній увазі до співробітників Інституту, повсякденної роботи і потреб закладу, Інститут зберігає і примножує досягнення і здобутки наших наставників і вчителів, статус провідної нейрохірургічної установи в Україні і поза її межами.
Ми щиро дякуємо Вам, Євгенію Георгійовичу, що Ви обрали професію, яка стала Вашою долею. А професія і доля — це назавжди, адже Інститут став для Вас домівкою з дитинства. Хай Ваша праця йде на користь справі, а доля буде до Вас прихильною, здоров’я міцним, родина щасливою, а Ваше серце — сповнене радістю і любов’ю за майбутнє без хвороб.
Бажаємо Вам активного творчого довголіття, міцного здоров’я на довгі роки, благополуччя, витримки, наснаги й невтомності, життєвого оптимізму, нових звершень і здобутків на благо людини та подальшого розвитку України.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko