Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

21.03.2019. Пілотний проект про зміну механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України триватиме до кінця 2019 року

Пілотний проект про зміну механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України триватиме до кінця 2019 року. Відповідну постанову КМУ схвалив 06.03.2019р..
Також цією постановою визначено додатковий напрям використання бюджетних коштів на придбання установами-учасниками пілотного проекту необхідного обладнання для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам.
У держбюджеті на 2019 рік на реалізацію цього пілотного проекту Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» передбачено 171,6 млн. грн.
Ці кошти спрямовуються на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги згідно з договорами про медичне обслуговування населення, укладеними Академією з кожним учасником пілотного проекту відповідно до переліку послуг з надання такої меддопомоги, які не можуть бути надані в інших закладах охорони здоров’я
В реалізації пілотного проекту беруть участь такі науково-дослідні установи Національної академії медичних наук:
– Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН
– Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН
– Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН
– Національний науковий центр Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН
Пілотний проект був ініційований Міністерством фінансів у 2017 році для підвищення ефективності надання високоспеціалізованої медичної допомоги в Україні за рахунок бюджетних коштів.
Він передбачає перехід від традиційного кошторисного утримання установ НАМНУ на оплату державою послуг з надання високоспеціалізованої медичної допомоги без витрат зі сторони пацієнтів. Тобто ексклюзивні, високоспеціалізовані та технічно складні медичні послуги, які не можуть бути надані пацієнтам в інших закладах охорони здоров’я, оплачуються державою з держбюджету в межах передбачених коштів.
Ця медична допомога надається інститутами НАМНУ-учасниками проекту в найскладніших випадках, коли інші методи лікування вже не є ефективними та постає питання про рятування життя пацієнта. Для такої медичної допомоги використовуються найкраще високотехнологічне медичне обладнання, наявне в країні на сьогоднішній день, а фахівці є спеціалістами міжнародного рівня.
Водночас, медичні послуги, які не є високоспеціалізованими, тобто ті, що можуть бути надані в міських чи обласних лікарнях, можуть надаватися учасниками пілотного проекту на договірній основі за рахунок коштів місцевих бюджетів, або за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, наприклад – страхових компаній.
У 2018 році Державною установою «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України» в рамках пілотного проекту було проведено 3585 оперативних втручань найвищих, 4-5 категорій складності з результатами на рівні кращих світових клінік. З них 1730 повністю за державні кошти, тобто безкоштовно для пацієнтів. Решта високоспеціалізованих втручань було проведено із частковим залученням коштів юридичних та фізичних осіб, в частині придбання витратних матеріалів та лікарських засобів.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko