Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

23.11.2017. Перелік основних діагностичних нейрохірургічних маніпуляцій і хірургічних втручань при різних видах патології, що надаються в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» і які не надаються або надаються в обмеженому обсязі у нейрохірургічних відділеннях України

Завантажити у форматі doc

Затверджено рішенням Вченої ради ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» 24 листопада 2017 р. на основі переліку, затвердженому ІІІ з’їздом нейрохірургів України (Алушта, 2003)

Примітка: обстеження хворих із гострою ЧМТ (в т.ч. вогнепальною), гострою хребетно-спинномозковою травмою (в т.ч. вогнепальною), гострими порушеннями мозкового кровообігу проводиться безвідмовно амбулаторно чи/та стаціонарно до встановлення діагнозу. Діагностика та лікування здійснюються відповідно до клінічних протоколів та уніфікованих клінічних настанов..

Діагностичні нейрохірургічні маніпуляції і операції

ІV ступінь

 • катетеризаційна ангіографія мозкових судин;
 • встановлення датчиків для вимірювання внутрішньочерепного тиску;
 • встановлення електродів для довготривалої електростимуляції;

ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ (СПІЛЬНІ ДЛЯ РІЗНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ВИДІВ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ)

ІV ступінь

 • ендоскопічні операції при гідроцефалії різного ґенезу
 • вентрикулоатріостомія; вентрикуловезикостомія (вентрикулоплевростомія)
 • лікворошунтуючі операції з ендоскопічною асистенцією
 • постійне дренування та/або видалення арахноїдальних кіст базальної локалізації (в тому числі хірургічне лікування аномалії Денді-Уокера)

ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ)

Гостра черепно-мозкова травма

Обстеження та лікування хворих із гострою ЧМТ, в т.ч. вогнепальною проводиться безвідмовно амбулаторно чи/та стаціонарно до встановлення діагнозу. Діагностика та лікування здійснюються відповідно до клінічних протоколів.

Наслідки черепно-мозкової травми

IV ступінь

 • видалення внутрішньочерепних абсцесів, гранульом, втручання з приводу субдуральних емпієм;
 • видалення внутрішньочерепних сторонніх тіл;
 • пластика кісткового дефекту склепіння черепу із застосуванням сучасних технологій індивідуалізації;

V ступінь

 • ендоназальні, в т.ч. транссфеноїдальні втручання при назальній ліквореї;
 • декомпресія зорових каналів, встановлення електродів для електростимуляції при ушкодженнях зорових нервів;
 • декомпресія лицьового нерва;
 • пластичні транскраніальнівтручання при назальній та вушній ліквореях;
 • пластичні операції при лобно-орбітальних кісткових дефектах, в тому числі при передніх мозкових грижах
 • комбіновані втручання при наслідках краніофаціальних та краніоцервікальних травм

Гостра хребетно-спинномозкова травма

Обстеження та лікування хворих із гострою хребетно-спинномозковою

травмою, в т.ч. вогнепальною, проводиться безвідмовно амбулаторно чи/та стаціонарно до встановлення діагнозу. Діагностика та лікування здійснюються відповідно до клінічних протоколів.

Наслідки хребетно-спинномозкової травми

IV ступінь

 • відкриті операції встановлення електростимулюючих систем (епідурально чи інтрадурально).

V ступінь

 • декомпресивні операції із стабілізацією хребта на поперековому, грудному і шийному відділах в віддаленому періоді;
 • видалення сторонніх тіл хребтового каналу;
 • усі типи стабілізуючих операцій на хребті;
 • трансоральні втручання;
 • трансторакальні втручання;
 • трансабдомінальні втручання;
 • пресакральні доступи та втручання;
 • протезування міжхребцевих суглобів;

Травма та патологія периферичних нервів

IV ступінь

 • видалення пухлин окремих нервів.

V ступінь

 • мікрохірургічний шов двох і більше нервів, або пластика нерву при його поширеному дефекті;
 • мікрохірургічні втручання при травматичних ушкодженнях плечового сплетення;
 • втручання при вогнепальних множинних ушкодженнях нервів із одномоментною пластикою або невротизацією при дефектах периферичних нервів;
 • втручання при високих ушкодженнях сідничного нерва;
 • втручання при пухлинах плечового сплетення;
 • ендоскопічна декомпресія нерва при тунельних синдромах.

Позамозкові та внутрішньомозкові новоутворення головного і спинного мозку

ІV ступінь

 • біопсія пухлини головного мозку, в т.ч. кавернозного синусу (пункційна, стереотаксична, ендоскопічна, з навігацією);
 • ендоскопічне дренування пухлинної кисти;
 • мікронейрохірургічне чи ендоскопічне видалення кістозних пухлин півкуль великого мозку чи мозочку;
 • мікронейрохірургічне чи ендоскопічне видалення новоутворень мозочку непухлинного походження;
 • видалення поширених новоутворень кісток склепіння черепа;
 • пункційна вертебропластика при “агресивних” гемангіомах хребта, метастатичному ураженні хребця (на двох рівнях);
 • видалення пухлин паравертебральної ділянки;

V ступінь

 • кріохірургічна, лазерна, фотодинамічна, радіохірургічна, ультразвукова, тощо деструкція внутрішньомозкових та позамозкових пухлин головного та спинного мозку;
 • втручання при кістозних та солідних пухлинах півкуль великого мозку та мозочку поза межами функціонально важливих зон з використанням мікрохірургічної техніки;
 • втручання при кістозних та солідних пухлинах півкуль великого мозку та мозочку поза межами функціонально важливих зон з використанням лазерних технологій;
 • втручання при кістозних та солідних пухлинах півкуль великого мозку та мозочку поза межами функціонально важливих зон з використанням методу інтерстиційної лазерної термодеструкції;
 • втручання при кістозних та солідних пухлинах півкуль великого мозку та мозочку поза межами функціонально важливих зон з використанням інтраопераційної флюоресценції;
 • втручання при кістозних та солідних пухлинах півкуль великого мозку та мозочку поза межами функціонально важливих зон з використанням нейронавігації;
 • втручання при кістозних та солідних пухлинах півкуль великого мозку та мозочку поза межами функціонально важливих зон з використанням віртуального 3D навігаційного планування;
 • втручання при кістозних пухлинах півкуль великого мозку та мозочку поза межами функціонально важливих зон з використанням ендоскопічної техніки;
 • втручання при кістозних пухлинах півкуль великого мозку та мозочку поза межами функціонально важливих зон з використанням ендоскопічної техніки в поєднані із методом інтерстиційної лазерної термодеструкції;
 • втручання при кістозних пухлинах півкуль великого мозку та мозочку поза межами функціонально важливих зон з використанням ендоскопічної техніки та інтраопераційним навігаційним супроводом;
 • біопсія пухлини з навігаційним плануванням та інтраопераційним навігаційним супроводом;
 • лікворошунтуючі операції з нейронавігаційною асистенцією.
 • мікрохірургічне чи ендоскопічне видалення конвекситальної супратенторіальної менінгіоми;
 • мікрохірургічне чи ендоскопічне часткове чи субтотальне видалення внутрішньомозкової пухлини півкуль великого мозку чи мозочку, в тому числі метастатичної;
 • ендоскопічна ревізія пухлинних кіст головного мозку;
 • мікрохірургічне чи ендоскопічне видалення менінгіом субтенторіальної локалізації
 • видалення новоутворень кісток основи черепу;
 • видалення пухлини гіпофізу транссфеноїдальним доступом;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах функціонально важливих зон головного мозку з використанням мікрохірургічної техніки;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах із медіанним поширенням з використанням мікрохірургічної техніки;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах функціонально важливих зон головного мозку з використанням лазерних технологій;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах із медіанним поширенням з використанням лазерних технологій;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах функціонально важливих зон головного мозку з використанням методу інтерстиційної лазерної термодеструкції;
 • хірургічні втручання при внутрішньомозкових пухлинах із медіанним поширенням з використанням методу інтерстиційної лазерної термодеструкції;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах функціонально важливих зон головного мозку з використанням інтраопераційної флюоресценції;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах із медіанним поширенням з використанням інтраопераційної флюоресценції;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах функціонально важливих зон головного мозку з використанням нейронавігації;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах із медіанним поширенням з використанням нейронавігації;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах функціонально важливих зон головного мозку з використанням віртуального 3D навігаційного планування;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах із медіанним поширенням з використанням віртуального 3D навігаційного планування;
 • втручання при внутрішньомозкових пухлинах функціонально важливих зон головного мозку, пухлинах із медіанним поширенням з використанням лазерних технологій та ендоскопічної техніки;
 • втручання при внутрішньошлуночкових пухлинах з використанням ендоскопічної техніки;
 • втручання при внутрішньошлуночкових пухлинах з використанням лазерних технологій;
 • втручання при внутрішньошлуночкових пухлинах з використанням нейронавігаці;
 • хірургічні втручання при внутрішньошлуночкових пухлинах з використанням ендоскопічної техніки та лазерних технологій;
 • втручання при внутрішньошлуночкових пухлинах з використанням ендоскопічної техніки та нейронавігації;
 • втручання при внутрішньошлуночкових пухлинах з використанням ендоскопічної техніки, лазерних технологій та нейронавігації;
 • втручання при поширених пухлинах кісток склепіння черепу;
 • видалення пухлин основи черепу, що здавлюють структури головного мозку;
 • мікрохірургічне чи ендоскопічне видалення краніобазальних (краніоорбітальних, клиновидної кістки, піраміди скроневої кістки, схилу, петро-кливальної локалізації, нюхової ямки, пагорбу турецького сідла, краніо-спинальної локалізації) позамозкових пухлин (в тому числі з інтра-екстракраніальним поширенням);
 • видалення пухлин черепних нервів в тому числі з інтра-екстракраніальним поширенням (із застосуванням мікрохірургічної, ендоскопічної, лазерної, навігаційної техніки);
 • видалення менінгіом субтенторіальної локалізації із залученням венозних синусів;
 • видалення конвекситальної менінгіоми з інтра-екстра-краніальним поширення і одномоментною пластикою ТМО, кісток склепіння черепу та пересадкою і пластикою шкіри склепіння черепу;
 • видалення односторонньої парасагітальної менінгіоми з інтра-екстра-краніальним поширенням та одномоментною пластикою ТМО і кісток склепіння черепу, пересадкою і пластикою шкіри склепіння черепу;
 • видалення двохсторонньої парасагітальної менінгіоми з інтра-екстра-краніальним поширенням, одномоментною пластикою ТМО і кісток склепіння черепу та пересадкою і пластикою шкіри склепіння черепу;
 • видалення множинних двохсторонніх парасагітальних менінгіом з інтра-екстра-краніальним поширенням, одномоментною пластикою ТМО і кісток склепіння черепу та пересадкою і пластикою шкіри склепіння черепу;
 • видалення множинних двохсторонніх менінгіом великого серпоподібного паростку;
 • видалення одно- та двохсторонніх менінгіом фалькс-тенторіального кута;
 • видалення одно- та двохсторонньої менінгіоми менінгіоми супра-субтенторіальної локалізації;
 • одночасне видалення односторонніх множинних конвекситальних, парасагітальних менінгіом і менінгіоми фальксу;
 • видалення одно- та двохсторонніх внутрішньошлуночкових менінгіом;
 • видалення базальних менінгіом (риноольфакторної області, площадки основної кістки, пагорбка і діафрагми турецького сідла);
 • видалення базальних менінгіом крил основної кістки, піраміди скроневої кістки, сфено-петро-клівальної області, підскроневої області, крило-піднебінної ділянки;
 • видалення менінгіоми супратенторіальної локалізації з розповсюдженням за межі мозкового черепу;
 • видалення менінгіоми краніоорбітальної області із розповсюдженням в параназальні синуси;
 • відновні операції із використанням шкірно-жирових та шкірно-м’язевих клаптів;
 • використання реваскуляризованих аутотрансплантатів на мікросудинних анастомозах для заміщення дефектів тканин голови і шиї;
 • проведення комбінованих операцій при дефектах тканин лицевого і мозкового черепу;
 • проведення комбінованих операцій при дефектах тканин лицевого і мозкового черепу;
 • пластика артеризованими аутотрансплантатами, побудованими за ангіосомним типом, з різних анатомічних регіонів для заміщення обширних дефектів і деформацій голови і шиї;
 • хірургічне відновне лікування променевих дерматитів, остеомієлітів і некрозів лицьового і мозкового черепу;
 • видалення пухлин гіпофізу транскраніальним доступом та краніофарінгеом;
 • видалення внутрішньомозкових пухлин із медіанним розповсюдженням; пухлин
  функціонально важливих ділянок великого мозку;
 • видалення внутрішньошлуночкових пухлин та колоїдних кист;
 • видалення парасагітальних пухлин та пухлин серпу мозку;
 • видалення пухлин пінеальної локалізації;
 • видалення позамозкових пухлин субтенторіальної локалізації в тому числі із краніоспінальним та/або супратенторіальним поширенням;
 • видалення солідних ангіоретикулом мозочку;
 • видалення пухлин черепних нервів;
 • видалення пухлин стовбуру мозку, у тому числі каверноми;
 • видалення краніоспінальних чи краніовертебральних пухлин;
 • видалення позамозкових пухлини спинного мозку;
 • видалення пухлин екстра-інтравертебральної локалізації;
 • мікрохірургічне видалення внутрішньомозкових та позамозкових пухлин спинного мозку;
 • видалення пухлини кінського хвоста;
 • видалення множинних пухлин спинного мозку;
 • видалення пухлин тіл хребців, що здавлюють спинний мозок;
 • видалення метастатичної пухлини тіл хребців;
 • видалення пухлин крижу;
 • видалення пухлин куприка;
 • пункційна вертебропластика при “агресивних” гемангіомах хребта, метастатичному ураженні хребця (на трьох і більше рівнях);
 • кіфопластика при пухлинах хребців;
 • видалення пухлин хребців зі стабілізацією хребта.

Патологія судин головного і спинного мозку

IV ступінь

 • дренування шлуночків головного мозку за наявності гемотампонади в поєднанні з вентрикулярним фібринолізом;
 • мікрохірургічні операції “bypass” – створення екстра-інтракраніальних артеріальних анастомозів при ішемічних ураженнях головного мозку;
 • атеромінтимектомія, ендартеріектомія, тромбектомія при стенозуючо-окклюзуючих ураженнях магістральних артерій на шиї;
 • резекція остеофітів та фрагментів міжхребцевих дисків у шийному відділі при вертеброгенних компресіях хребцевих артерій;
 • мікрохірургічне чи ендоскопічне видалення супра- чи субтенторіальної латеральної внутрішньомозкової інсульт-гематоми;
 • дренування внутрішньомозкової гематоми в поєднанні з локальним фібринолізом;
 • десимпатизація, денудація, редресація екстракраніальних артерій на шиї;
 • десимпатизація внутрішньої сонної артерії в екстракраніальному відділі;
 • редресація ходу внутрішньої сонної артерії в екстракраніальному відділі;
 • десимпатизація хребтової артерії в екстракраніальному відділі;
 • редресація ходу хребтової артерії в екстракраніальному відділі;
 • усунення компресії хребтової артерії в екстракраніальному відділі;
 • усунення компресії хребтової артерії в канальному її відділі;

V ступінь

 • мікрохірургічне та ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм, артеріо-венозних мальформацій судин головного і спинного мозку;
 • мікрохірургічна резекція артеріо-венозних мальформацій судин спинного мозку;
 • мікрохірургічне виключення чи резекція варикозних вен хребта;
 • ендоваскулярне виключення каротидно-кавернозних сполук;
 • ендоваскулярні втручання (дилятація, стентування, протезування) при стенозуючо-оклюзуючих ураженнях інтракраніальних та екстракраніальних магістральних судин;
 • резекція екстракраніальних магістральних судин при подовженнях магістральних артерій шиї з формуванням анастомозу;
 • мікрохірургічне чи ендоскопічне видалення медіанних, змішаних та внутрішньошлуночкових інсульт-гематом;
 • виключення артеріальної аневризми шляхом кліпування її шийки;
 • виключення артеріальної аневризми шляхом трепінгу;
 • виключення артеріальної аневризми з застосуванням ендоскопічної асистуючої техніки;
 • укріплення стінок артеріальної аневризми;
 • екстра-інтракраніальний “високопотоковий” мікроанастомоз за наявності складних і гігантських артеріальних аневризм;
 • екстра-інтракраніальний “високопотоковий” мікроанастомоз (ECA – MCA) за наявності складних і гігантських артеріальних аневризм з декоструктивним виключенням артеріальної аневризми;
 • екстра-інтракраніальний мікроанастомоз (STA – MCA) за наявності гігантських і складних артеріальних аневризм з декоструктивним виключенням артеріальної аневризми;
 • інтра-інтракраніальний мікроанастомоз (АСА – АСА) за наявності гігантських та складних артеріальних аневризм з деконструктивним виключенням аневризми;
 • інтра-інтракраніальний мікроанастомоз (MCA – PCA) за наявності гігантських та складних артеріальних аневризм з деконструктивним виключенням аневризми;
 • інтра-інтракраніальний мікроанастомоз (PICA – PICA) за наявності гігантських та складних артеріальних аневризм з деконструктивним виключенням аневризми;
 • екстра-інтракраніальний мікроанастомоз (OA – PICA) за наявності гігантських та складних артеріальних аневризм з деконструктивним виключенням аневризми;
 • екстра-інтракраніальний “високопотоковий” мікроанастомоз в поєднанні з інтра – інтракраніальним мікроанастомозом за наявності гігантських та складних артеріальних аневризм;
 • блокування та видалення супратенторіальних артеріовенозних мальформацій;
 • блокування та видалення субтенторіальних артеріовенозних мальформацій;
 • блокування та видалення артеріовенозних мальформацій парастовбурової локалізації;
 • блокування та видалення артеріовенозних мальформацій стовбура головного мозку;
 • блокування та видалення екстрацеребральних артеріовенозних мальформацій;
 • видалення кавернозних мальформацій супратенторіальної локалізації;
 • видалення кавернозних мальформацій субтенторіальної локалізації;
 • видалення кавернозних мальформацій парастовбурових відділів головного мозку;
 • видалення кавернозних мальформацій стовбурових відділів головного мозку;
 • екстра-інтракраніальний мікроанастомоз (STA – MCA);
 • накладання множинних екстра – інтракраніальних мікроанастомозів;
 • енцефало-дуро-артеріо-синангіоз;
 • енцефало-міо-синангіоз;
 • енцефало-міо-артеріо-синангіоз;
 • трансплантація сальника за наявності хвороби Мойа-Мойа;
 • видалення пухлини гломусної ділянки;
 • емболізація артеріальної аневризми спіралями;
 • емболізація артеріальної аневризми з застосуванням балон-асистуючої техніки;
 • емболізація артеріальної аневризми спіралями з застосуванням стент-асистуючої техніки;
 • імплантація потік-скеровуючого стента за наявності артеріальної аневризми;
 • балонна тест-оклюзія;
 • деконструктивне виключення артеріальної аневризми з застосуванням балон-катетерної техніки;
 • деконструктивне виключення артеріальної аневризми шляхом емболізації спіралями;
 • гібридна хірургія артеріальної аневризми;
 • емболізація артеріовенозної мальформації трансартеріальним доступом композицією NBCA;
 • емболізація артеріовенозної мальформації трансартеріальним доступом композицією ONYX;
 • емболізація артеріовенозної мальформації трансартеріальним доступом композицією ONYX;
 • емболізація артеріовенозної мальформації трансвенозним доступом композицією ONYX;
 • емболізація артеріовенозної мальформації трансартеріальним та трансвенозним доступом;
 • роз’єднання каротидно-кавернозного сполучення з застосуванням відокремлюваних балон-катетерів;
 • роз’єднання каротидно-кавернозного сполучення шляхом емболізації спіралями;
 • роз’єднання каротидно-кавернозного сполучення шляхом імплантації потік-скеровуючого стента;
 • роз’єднання вертебро-вертебрального сполучення з застосуванням відокремлюваних балон-катетерів;
 • роз’єднання вертебро-вертебрального сполучення шляхом емболізації спіралями;
 • роз’єднання вертебро-вертебрального сполучення комбінованими методами;
 • ангіопластика із стентуванням стенозів екстракраніальних відділів церебральних артерій;
 • ангіопластика із стентуванням стенозів інтратракраніальних відділів церебральних артерій;
 • хімічна ангіопластика церебрального ангіоспазму;
 • балонна ангіопластика церебрального ангіоспазму;
 • ендоваскулярна тромбекстракція в гострому періоді ішемічного інсульту;
 • інтраартеріальний тромболізис;
 • трансвенозна ангіопластика стенозів синусів;
 • трансвенозна ангіопластика із стентуванням стенозів синусів;
 • емболізація рясноваскуляризованих пухлин голови та шиї;
 • емболізація спінальних артеріовенозних мальформацій

Відновна та функціональна нейрохірургія, нейромодуляція, больові синдроми

(за винятком вертеброгенних)

IV ступінь

 • імплантація систем для фармакотерапії;
 • стереотаксичні операції при епілепсії: кріо-, лазерні-, радіочастотні, анодноелектролізні, тощо деструкції мозкових структур, імплантація електродів у мозкові структури; трансплантація аутологічних стовбурових клітин;
 • стереотаксичні операції кріодеструкції або стимуляції при мимовільних рухах та порушеннях м’язового тонусу, в тому числі при різних видах гіперкінезів, дитячому церебральному паралічу та інших формах вторинних дегенеративних захворювань нервової системи;
 • стереотаксична радіочастотна термодеструкція (таламотомія, субталамотомія, паллідотомія, капсулотомія, каллозотомія, цингулотомія та деструкція інших мозкових структур);
 • стереотаксична радіочастотна термодеструкція фокальної кортикальної дисплазії, гамартоми гіпоталамусу;
 • стереотаксична біопсія вогнищевих уражень головного мозку;
 • стереотаксична аспірація внутрішньомозкових кіст, абсцесів;
 • стереотаксична імплантація резервуару Оммая;
 • стереотаксичний локальний фібриноліз;
 • стереотаксична брахітерапія;
 • заміна нейрогенератора для глибинної мозкової стимуляції та стимуляції блукаючого нерву;
 • радіочастотна деструкція Гасерового ганглія;
 • радіочастотна деструкція корінців при спінальних радикулопатіях;
 • встановлення баклофенової помпи;
 • субпіальне видалення епілептогенного вогнища;
 • нейротрансплантація при органічних ураженнях головного мозку;
 • реінервація лицьового нерву;
 • хордотомія, мієлотомія, комісуротомія;
 • кріогасертомія
 • балон-гасеротомія;
 • стереотаксичні кріо-, лазерні-, радіочастотні, тощо селективні ретрогасеральні різотоміії та деструкції трійчастого вузла та ретрогасерального простору,
 • кріохірургічна, лазерна, фотодинамічна, радіохірургічна, ультразвукова, тощо деструкція аденогіпофізу при злоякісних горомонозалежних пухлинах (з метою купірування больового синдрому);
 • операції на головному і спинному мозку із імплантацією систем для постійної електростимуляції;

V ступінь

 • мікрохірургічне видалення епілептогенного вогнища; кальозотомія, гемісферектомія;
 • мікрохірургічні судинні декомпресії (операція Джанета);
 • вентральна понтінна трактотомія;
 • мікрохірургічна мікросудинна декомпресія при синдромах гіперактивної дисфункції черепних нервів;
 • мікрохірургічне втручання на гассеровому вузлі, ретрогассеральне пересічення чутливої порції трійчастого нерва (селективна проксимальна ризотомія);
 • мікрохірургічні втручання при лицьовому спазмі, спастичній кривошиї;
 • ендоскопічні втручання на вегетативних гангліях та вегетативних стовбурах;
 • DREZ-операції при больових синдромах;
 • селективна невротомія С1-С6 при спастичній кривошиї;
 • передня скронева лобектомія;
 • селективна амигдалогіпокампектомія;
 • резекція епілептичного вогнища – топектомія;
 • мікрохірургічна каллозотомія;
 • функціональна гемісферотомія;
 • множинна субпіальна трансакція;
 • видалення вогнищевих уражень та судинних мальформацій головного мозку;
 • імплантація системи для глибинної мозкової стимуляції;
 • реімплантація внутрішньомозкових електродів;
 • імплантація системи для стимуляції блукаючого нерву;
 • мікроваскулярна декомпресія V, VII пар черепних нервів;
 • кортикографія, встановлення субдуральних, внутрішньомозкових електродів для реєстрації електричної активності головного мозку;
 • реєстрація нейрональної активності (мікрорекордінг).

Запальні і паразитарні захворювання головного і спинного мозку та їх наслідки

IV ступінь

 • втручання при хронічному неспецифічному остеомієліті кісток основи черепа;

V ступінь

 • видалення внутрішньохребетних абсцесів мозку, субдуральних емпієм;
 • видалення внутрішньочерепних абсцесів;
 • видалення сифілітичної гуми, туберкуломи головного чи спинного мозку;
 • видалення паразитарних кіст, операції при ехінококозі, нейроцистициркозі.

Вертеброгенні больові синдроми

IV ступінь

 • мікрохірургічні втручання (дискектомії) на шийному рівні із стабілізацією;
 • пункційна лазерна нуклеотомія на грудному чи шийному рівнях (один сегмент) чи на поперековому рівні (два сегменти і більше);
 • ендоскопічні втручання на поперековому рівні (один сегмент);
 • декомпресивні операції при стенозах поперекового відділу хребтового каналу;
 • пункційна вертебропластика при травматичних неускладнених компресійних переломах хребта, критичному остеопорозі (на двох рівнях).

V ступінь

 • хірургічні, в т.ч. мікрохірургічні втручання на шийному, грудному і поперековому рівнях із одномоментною стабілізацією;
 • декомпресивні операції при стенозах шийного відділу хребтового каналу;
 • мікрохірургічні втручання (дискектомії) на грудному рівні;
 • ендоскопічні втручання на грудному чи шийному рівнях, у тому числі із одномоментно ендоскопічною стабілізацією, лазерною термодископластикою;
 • втручання при багаторівневих компресійних синдромах із застосуванням пункцій них лазерних, ендоскопічних та мікрохірургічних методик;
 • пункційна вертебропластика при травматичних неускладнених компресійних переломах хребта, критичному остеопорозі (на трьох рівнях);
 • пункційна вертебропластика із одночасною перкутанною транспедикулярною стабілізацією;
 • протезування міжхребцевих дисків рухомими та нерухомими системами;
 • стабілізуючі операції на хребті;
 • трансоральні втручання, трансторакальні та трансабдомінальні втручання при дискогенній патології;
 • пункційна кіфопластика.

Нейрохірургічні втручання, специфічні для дитячого віку

IV ступінь

 • втручання при вроджених спинномозкових та черепно-мозкових грижах (менінгоцеле);

V ступінь

 • втручання при вроджених спинномозкових та черепно-мозкових грижах (менінгорадикуло-, менінгомієло-, менінгоенцефалоцеле), діастематомієлії, синдромі Арнольда-Кіарі;
 • реконструктивні краніофаціальні втручання при вроджених вадах розвитку – краніосиностозах, синдромальних (Аперта, Крузона), при гіпертелоризмі;
 • втручання відновлення ліквородинаміки при синдромі Арнольда-Кіарі;
 • видалення гідроми ендоскопічно;
 • ендоскопічна ревізія вроджених, набутих кіст головного мозку;
 • усунення патологічної фіксації спинного мозку;
 • хірургічні втручання при вроджених судинних аномаліях;
 • хірургічне лікування спастичних синдромів;

Нейрохірургічні втручання, специфічні для спінальної патології

V ступінь

 • декомпресія краніовертебрального переходу при аномалії Арнольда-Кіарі;
 • декомпресія краніовертебрального переходу при аномалії Арнольда-Кіарі із стабілізацією металоконструкцією;
 • декомпресія краніовертебрального переходу при аномалії Арнольда-Кіарі з дренуванням гідромієлітичної кісти;
 • втручання декомпресії нервових структур та фіксації хребта при спондилітах чи спондилодисцитах;
 • втручання при переломах куприку;
 • втручання при переломах крижової кістки;
 • втручання дренування сірінгомієлітичної кісти;
 • видалення периневральних кіст в шийному, грудному, поперековому та крижовому рівнях;
 • видалення лікворних кіст неуточненого ґенезу в шийному, грудному, поперековому, крижовому рівнях;
 • різні види заміщення тіл хребців;
 • декомпресія нервових структур, корекція деформації та фіксація хребта (сколіози, кіфосколіотичні деформації, кіфози) випадків де деформація хребта супроводить ся неврологічними проявами;
 • мікрохірургічні втручання при гідромієлії, сирінгобульбії;

Примітки:

 • усі операції, які проводяться із застосуванням високих технологій (ендоскопічної техніки, навігації, лазерних технологій, робототехніки, нейрофізіологічного моніторингу, тощо) є такими, що надаються в обмеженій кількості нейрохірургічних відділень України
 • при поєднанні втручань в ході однієї операції визначення ступеня складності (IV чи V ступінь) проводиться за більш складним хірургічним втручанням.
© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko