Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

03.09.2017. Захист дисертації Тиша Ігоря Івановича відбудеться 03 жовтня 2017 року

ОГОЛОШЕННЯ

03  жовтня  2017  р.  о  12.00  годині  на  засіданні  Спеціалізованої  вченої  ради Д  26.557.01 в  ДУ «Інститут  нейрохірургії  ім.  акад.  А.П.  Ромоданова  НАМН України» (м. Київ, вул. П. Майбороди,  32,  конференц-зал)  відбудеться  захист дисертації  лікаря-нейрохірурга відділення невідкладної судинної  нейрохірургії  з рентгеноопераційною ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»  ТИША  ІГОРЯ  ІВАНОВИЧА  «Діагностика  та  вибір  методу  лікування оклюзійно-стенотичної патології сонних артерій у пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія.

Робота виконана в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Науковий керівник:

кандидат мед. наук Мороз Володимир Васильович, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», завідувач відділення невідкладної судинної нейрохірургії з рентгеноопераційною.

Офіційні опоненти:

  • доктор мед. наук, професор Шевага Володимир Миколайович, Львівський національний медичний університет  ім.  Данила  Галицького  МОЗ  України,  професор кафедри невропатології та нейрохірургії факультету післядипломної освіти;
  • доктор мед.  наук  Щеглов  Дмитро  Вікторович,  ДУ  «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», директор.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ  «Інститут  нейрохірургії  ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 32).

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 доктор мед. наук, с.н.с.  Скобська О.Є.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko