Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

11.08.2017. Захист дисертації Тарасенка Олега Миколайовича відбудеться 12 вересня 2017 року

ОГОЛОШЕННЯ

12 вересня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради
Д 26.557.01 в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН
України» (м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, конференц-зал) відбудеться захист
дисертації провідного співробітника групи медико-соціальної експертизи та
реабілітації інвалідів з наслідками травм та ортопедичними захворюваннями у
сполучені з ураженнями периферичної нервової системи відділу медико-соціальної
експертизи та реабілітації при захворюваннях хірургічного та ортопедо-
травматологічного профілю у сполучені з ураженнями периферичної нервової
системи ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-
соціальних проблем інвалідності МОЗ України» ТАРАСЕНКА ОЛЕГА
МИКОЛАЙОВИЧА «Хребетно-спинномозкова травма (клінічна епідеміологія,
довгострокові результати лікування, медико-соціальна експертиза та
реабілітація)» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі
спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія.

Робота виконана в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН
України», ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних
проблем інвалідності МОЗ України».

Науковий консультант:
доктор мед. наук, професор, академік НАМН України Педаченко Євгеній
Георгійович, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»,
директор.

Офіційні опоненти:

• доктор мед. наук, професор Зорін Микола Олександрович,
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», професор кафедри нервових
хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної освіти;

• доктор мед. наук, професор Бублик Леонід Олександрович, Національний
медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри
травматології та ортопедії;

• доктор мед. наук, професор Квасніцький Микола Васильович, Державна
наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, головний науковий співробітник наукового відділу
малоінвазивної хірургії.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ «Інститут нейрохірургії ім.
акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 32).

Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01
доктор мед. наук, с.н.с. Скобська О.Є.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko