Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

16.07.2017. Пост-реліз VI З’їзду нейрохірургів України

14-16 червня у місті Харкові відбувся VI З’їзді нейрохірургів України, у якому взяли участь 327 учасників з України, Кіпру, Канади, Бельгії, Чехії, Німеччини, Хорватії, Швейцарії, Польщі, Греції, США, Великобританії, РФ, Білорусі, Латвії, Молдови, Азербайджану, Узбекистану.

Було заслухано 35 усних доповідей на пре-конгрес курсах з нейроонкології, 242 усних і 18 стендових доповідей на з’їзді, спільно з Української асоціацією боротьби з інсультом проведено Європейську школу медсестринства, яку відвідало понад 100 медсестер з усіх куточків України.

За результатами роботи з’їзду ухвалено Рішення З’їзду, у якому, зокрема, зазначено, що черговий VI з’їзд нейрохірургів України став наступним етапом розвитку української нейрохірургії: він дозволив оцінити рівень розвитку сучасних нейрохірургічних методик і технологій, методів діагностики і лікування, що застосовуються в Україні та за кордоном, підвищити рівень обізнаності наукової та практичної спільноти з питань сучасного стану наукових досягнень в галузі нейрохірургії. Розвиток нейрохірургії на сьогоднішній день повністю підпорядкований принципу збереження та відновлення функції нервової системи з забезпеченням високої якості життя хворих.

Значну частину патології нервової системи можна ефективно лікувати завдяки впровадженню досить широкого спектру малоінвазивних втручань, до яких відносяться мікрохірургічні, стереотаксичні, ендоваскулярні, ендоскопічні, ендоваскулярні, стереотаксичні, мікрохірургічні, пункційні та лікворошунтуючі операції, а також радіонейрохірургічні процедури. Ефективність малоінвазивних втручань, як правило, перевищує можливості традиційних нейрохірургічних операцій, але нові технології не протиставляються загальноприйнятим і добре відпрацьованим методикам лікування, а доповнюють одна одну і повинні застосовуватися диференційно з огляду на потреби та інтереси пацієнта.

Війна на сході України – новий серйозний виклик для української нейрохірургії. Консолідація зусиль всіх нейрохірургів, як цивільних лікувальних закладів так і військових шпиталів, дозволила в найкоротший термін організувати надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги при бойових травмах та пораненнях центральної та периферичної нервової системи. Розроблені та удосконалені методологічні підходи до хірургічного лікування та інтенсивної терапії. Усе це дозволило досягти значних практичних результатів: отримані показники летальності та ускладнень при бойових травмах та пораненнях знаходяться на рівні провідних європейських та світових клінік. Проте надання допомоги в гострому періоді та лікування наслідків бойових травм та поранень головного, спинного мозку та периферичних нервів потребують подальшого вивчення та удосконалення.

Розглянуті на VI З’їзді нейрохірургів України результати наукових досліджень та впровадження їх результатів у практичну діяльність у різних напрямках нейрохірургії, зокрема: нейротравмі, судинній, спінальній нейрохірургії, нейроонкології, хірургії основи черепа, нейрохірургії дитячого віку, функціональній та відновній нейрохірургії, медицині болю, а також за напрямком нейрореабілітація надасть можливість поліпшити доступність населення України до якісної нейрохірургічної допомоги, суттєво поліпшити якість життя пролікованих пацієнтів, підвищити рівень відновлення їх працездатності та забезпечити ефективне використання ресурсів галузі охорони здоров’я.

У рамках проведення з’їзду пройшли з’їзди Української Асоціації Нейрохірургів та Асоціації дитячих нейрохірургів України, на яких буди заслухані звіти про роботу асоціацій та окреслені плани подальшої діяльності.

Ознайомитися з тезами доповідей та переглянути презентації http://www.2017.neuro.in.ua/presentation

Переглянути фото http://www.2017.neuro.in.ua/photo

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko