Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Звіт про подію: 6-й конгрес Всесвітньої академії нейрохірургії. Афіни, Греція, 1-4 вересня 2016 року

Ідея створення Всесвітньої академії нейрохірургії, як об’єднання провідних фахівців із світовим ім’ям для неформального обговорення стратегічних напрямків розвитку спеціальності, була вперше запропонована Ossama Al-Mefty (США) у 1995 році. Перший установчий конгрес WANS пройшов з 2 по 4 жовтня 2005 року в Японії (організатор – Takeshi Kawase). До складу Академії увійшли 26 видатних нейрохірургів, що стали її засновниками, зокрема Ossama Al-Mefty, Helmut Bartalanfy, Albino Bricolo, Vinko Dolenc, Jucha Hernesniemi, Robert Heros, Tetsuo Kanno, Takeshi Kawase, Andrew Kaye, Engelbert Knosp, Shigeaki Kobayashi, Kyu-Sung Lee, Necmettin Pamir, John Popp, James Rutka, Robert Spetzler, Yong-Kwang Tu.

Конгреси Академії, як правило, проводяться кожні два роки; в період між конгресами відбуваються так звані Interim Meetings. Із часу заснування відбулось 6 конгресів (2005 р. – Японія; 2007 р. – Італія; 2009 р. – США; 2011 р. – Тайвань; 2014 р. – Австрія; 2016 р. – Греція) і 5 Interim Meetings (2006 р. – США; 2008 р. – Бразилія; 2010 р. – Індонезія; 2012 р. – США; 2015 р. – Південна Корея). Засідання Всесвітньої академії нейрохірургів є закритими, а друкована інформація – конфіденційною, призначеною виключно для членів WANS.

Згідно Статуту, кількість академіків достатньо обмежена. До складу Академії – елітарного клубу фахівців – входять 102 нейрохірурги з усіх континентів. Вони обираються таємним голосуванням за письмовою рекомендацією одного із засновників Академії та після обговорення їх кандидатури на засіданні WANS. Основним критерієм для обрання є особисті досягнення кандидата в розвитку нейрохірургії.

На останньому засіданні WANS в Греції президентом Академії був обраний Engelbert Knosp (Австрія), його наступником – Necmettin Pamir (Туреччина), виконавчим секретарем – Miguel Arraez (Іспанія).

У 2015 році вперше до складу Академії увійшов представник України – директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», віце-президент Всесвітньої Федерації нейрохірургічних товариств академік НАМН України Є.Г.Педаченко. Цей факт став знаменною подією для сучасної вітчизняної нейрохірургії, засвідчив її високий рівень та визнання світовою професійною спільнотою.

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko