The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

19.12.2023. Запрошуємо до обговорення проектів документів

Шановні колеги!

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» є провайдером заходів безперервного професійного розвитку (БПР) (№1129), який організовує та проводить заходи БПР для працівників сфери охорони здоров’я. Як провайдер, Інститут зобов’язується під час проведення заходів БПР неухильно дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725.

Уряд уніфікував БПР в сфері охорони здоров’я. Відтепер всі працівники галузі охорони здоров’я здобуватимуть нові знання та навички відповідно до єдиного Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 14.07.2021 № 725, у редакції постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725» від 29.09.2023 № 1036.

Нова редакція Постанови № 725 набрала чинності 25 жовтня 2023 року.

У зв’язку зі внесеними змінами в Постанову, представляємо до обговорення проєкти документів Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» як провайдера БПР:

1. ПРОЄКТ Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах

2. ПРОЄКТ методології оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, затверджену Провайдером.

3. ПРОЄКТ Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації або медичних послуг, затверджене Провайдером.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу yovenko.neuro@gmail.com до 22 грудня 2023 р.

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko