The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

26.04.2021. Захист дисертації Тесленка Д.С. переноситься на невизначений термін

ОГОЛОШЕННЯ

В зв’язку з неможливістю офіційного опонента кандидата медичних наук Майданника Олега Володимировича, лікаря-нейрохірурга центру нейрохірургії клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, 27 квітня 2021р. брати участь у засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» по захисту дисертації лікаря-нейрохірурга відділення ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії з групою ад’ювантних методів лікування Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» Тесленка Дмитра Сергійовича «Метастатичне ураження гіпофіза. Ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія, захист дисертації переноситься на невизначений термін.

Дату засідання спеціалізованої вченої ради буде уточнено та оприлюднено додатково.

ПІДСТАВА
Відповідно п. 4.4. Положення про спеціалізовану вчену раду, якщо один з офіційних опонентів відсутній з поважної причини, то захист дисертації може відбутися за умови його позитивного відгуку. У цьому разі на засіданні ради оголошують відгук відсутнього опонента і заслуховують виступ додаткового офіційного опонента, призначеного додатково керівництвом ради не пізніше ніж за ТРИ дні до захисту дисертації та відгук якого долучається до матеріалів атестаційної справи.

Захист дисертації НЕ ПРОВОДИТЬСЯ, якщо:

призначення додаткового офіційного опонента відбулося пізніше встановленого строку.

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01
в Державній установі «Інститут нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
д-р мед. наук, професор О.Є. Скобська

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko