The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

ДФ 26.557.003 Волощук Олександр Сергійович

Повідомлення про прийняття до захисту

ДФ 26.557.003 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Волощука Олександра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.557.003 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2021 року N 72.

26 січня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Волощука О.С. на тему: “Найближчі та віддалені результати пункційної вертебропластики при травматичних переломах тіл хребців” за спеціальністю 222 Медицина.

Розміщено на сайті 27.01.2021

Анотація

Повідомлення про захист

Захист дисертації Волощука О.С. відбудеться 12 березня 2021 року о 12.00 годині в конференц-залі адміністративного корпусу Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» за адресою: м.Київ, вул. Платона Майбороди, 32.

Розміщено на сайті 01.03.2021

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Відеозапис офіційного захисту

Аудіоозапис офіційного захисту

НАКАЗ №47 ВІД 28.04.2021
ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

На підставі рішення вченої ради Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», протокол № 6 від 23.04.2021 р. згідно наказу МОН України №420 від 15.04.2021р., видати диплом доктора філософії:

– Волощуку Олександру Сергійовичу за спеціальністю 222 «Медицина» ДР № 001566

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko