The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

05.06.2020. Захист дисертації Цзян Хао відбудеться 07 липня 2020 р.

ОГОЛОШЕННЯ

07 липня 2020 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, конференц-зал) відбудеться захист дисертації аспіранта кафедри нейрохірургії Національного медичного університету О.О. Богомольця МОЗ України Цзян Хао «Хірургічне лікування хворих із синдромом грудного виходу» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія.

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України Цимбалюк Віталій Іванович, Національна академія медичних наук України, президент

Офіційні опоненти:

• доктор медичних наук, професор Квасніцький Микола Васильович, Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами, головний науковий співробітник відділення малоінвазивної хірургії;

• доктор медичних наук Гайович Василь Васильович, ДУ «Інститут травматології та ортопедіїї НАМН України», старший науковий співробітник відділення мікрохірургії та реконструктивно-відновної хірургії верхньої кінцівки.

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 32) та на сайті http://neuro.kiev.ua/uk/for-professionals-uk/specialized-academic-council-uk/.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01
д-р мед. наук, старш. наук. співр. О.Є. Скобська

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko