The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

10.02.2020. Захист дисертації Гудима Максима Степановича відбудеться 10 березня 2020 р.

ОГОЛОШЕННЯ

10 березня 2020 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, конференц-зал) відбудеться захист дисертації лікаря-нейрохірурга ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» Гудима Максима Степановича «Пухлини краніоорбітальної ділянки та орбіти. Клініка, діагностика та хірургічне лікування» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія.

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Поліщук Микола Єфремович, Національна медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри нейрохірургії.

Офіційні опоненти:

• доктор медичних наук, професор Главацький Олександр Якович, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», начальник відділу ад’ювантних методів лікування при пухлинах центральної нервової системи;

• кандидат медичних наук Смоланка Андрій Володимирович, Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» Закарпатської обласної ради, медичний директор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет МОН України», асистент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії.

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 32) та на сайті http://neuro.kiev.ua/uk/for-professionals-uk/specialized-academic-council-uk/.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01
д-р мед. наук, старш. наук. співр. О.Є. Скобська

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko