The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Abstracts of the Scientific and Practical Conference of Neurosurgeons of Ukraine with International Participation “High technologies for the quality of life of neurosurgical patients” • Kyiv • October 23-25, 2019


Завантажити

Зміст

Тези доповідей …4

Сучасний стан надання нейрохірургічної допомоги в Україні. Виклики та перспективи розвитку в нових умовах фінансування
Педаченко Є.Г., Морозов А.М., Гук А.П., Пічкур Л.Д., Никифорова А.М. …4

Стандартизація і забезпечення якості нейрохірургічної допомоги

Сучасні підходи до стандартизації і управління якістю медичної допомоги в нейрохірургії
Гук А.П., Морозов А.М. …8

Травматичні ушкодження нервової системи

Бойові черепно-мозкові травми та поранення. Лікування в гострому, проміжному та віддалених періодах
Сірко А.Г. …9

Черепно-мозкова травма в структурі тяжких поєднаних ушкоджень та її значення для перебігу і лікування потерпілих
Нетлюх А.М., Кобилецький О.Я., Матолінець Н.В., Мерза Р.О., Гайдук Р.Б. …10

Якість життя постраждалих з бойовими вогнепальними пораненнями дуральних венозних синусів, сполучених із пошкодженням головного мозку у віддаленому періоді поранення
Пилипенко Г.С., Сірко А.Г. …11

Пластика дефектів ТОГМ біополімерними плівками на основі колагену в експериментальній ЧМТ
Пантелейчук А.Б., Каджая М.В., Шмельова А.А., Малишева Т. А. …12

Виклик 21 століття – нові підходи та інновації в менеджменті (діагностиці та лікуванні) черепно-мозкової травми
Каджая М.В., Готін О.С., Гук А.П. …13

Особливості імунних порушень при експериментальній черепно-мозковій травмі
Лісяний М.І., Бєльська Л.М., Паламарьова А.В. …14

Бігемісферні бойові вогнепальні черепно-мозкові поранення: аналіз літератури та власних спостережень
Сірко А.Г., Дзяк Л.А., Зорін М.О. …15

Застосування хітин-хітозанової пластини для пластики твердої мозкової оболонки в експериментальному дослідженні
Кравцова А.В., П’ятикоп В.О., Сергієнко Ю.Г. …16

Когнітивні викликані потенціали у пацієнтів з постконтузійним синдромом у проміжному та віддаленому періодах легкої черепно-мозкової травми
Чеботарьова Л.Л., Солонович О.С., Третьякова А.І. …17

Сучасні тенденції патогенетичного обґрунтування тактики лікування пацієнтів старшої вікової групи з хронічними субдуральними гематомами
Боровик Л.Р., Каджая М.В., Малишева Т.А., Дядечко А.О., Маловічко І.А. …18

Закономірності смертності внаслідок черепно-мозкової травми в Україні
Мельник Т.М. …19

Динаміка забоїв головного мозку у пацієнтів із черепно-мозковою травмою
Поліщук М.Є., Виваль М.Б., Гончарук О.М., Макеєва Т.І., Муравський А.В. …20

Лікування хронічних внутрічерепних гематом
Шутка В.Я., Бобков В.О., Курікеру М.А. …21

Функціональна активність фагоцитуючих клітин головного мозку після експериментальної черепно-мозкової травми
Бєльська Л.М., Лісяний М.І. …22

Особливості пластики кісткових дефектів черепа у хворих після бойових поранень
Готін О., Каджая М., Дядечко А. …23

Особливості клініки черепно-мозкової травми при алкогольній інтоксикації
Курікеру М.А., Шутка В.Я., Гук А.П. …24

Сучасні ортези у стандартизованому лікуванні гострої травми шийного відділу хребта
Годлевський Д.О., Морозов А.М. …25

Сучасні ортези у стандартизованому лікуванні гострої травми шийного відділу хребта
Годлевський Д.О., Морозов А.М. …26

Лікворея, як фактор ризику розвитку інфекційних ускладнень в гострому та ранньому періоді при бойових пораненнях черепа та головного мозку
Поліщук М.Є., Данчин А.О., Перекопайко Ю.М. …27

Цереброваскулярні захворювання. Відкриті та ендоваскулярні втручання

Анализ причин летальности больных с неоперированными рвавшимися артериальными аневризмами головного мозга
Зорин Н.А., Гришин В.И., Дудукина С.А., Михайлова Е.П., Казанцева В.А. …28

Комплексний підхід до лікування АВМ вени Галена у дітей
Орлов М.Ю., Луговський А.Г., Яроцький Ю.Р., Плавський М.В., Волощук О.С. …29

Застосування екстра-інтракраніального мікроанастомозу у хірургічному лікуванні складних церебральних артеріальних аневризм
Мороз В.В., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б., Маляр У.І., Гарматіна О.Ю. …30

Результати хірургічного лікування пацієнтів з хворобою Мойа – Мойа з урахуванням даних МСКТ – перфузії
Мороз В.В., Гарматіна О.Ю., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б., Маляр У.І. …31

Оптимізація хірургічного лікування пацієнтів із розривами кавернозних мальформацій стовбурових відділів головного мозку на основі застосування безпечних зон церебротомії
Мороз В.В., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б., Робак К.О., Маляр У.І. …32

Застосування екстра-інтракраніального мікроанастомозу у хірургічному лікуванні перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, обумовленого хронічною оклюзією внутрішньої сонної артерії, з урахуванням даних МСКТ – перфузії
Мороз В.В., Гарматіна О.Ю., Робак О.П., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б., Маляр У.І. …33

Ускладнення хірургічного лікування складних артеріальних аневризм головного мозку з застосуванням методики екстра-інтракраніального анастомозу
Мороз В.В., Скорохода І.І., Тиш І.І., Шахін Н.А., Ганем Р.Б., Маляр У.І., Гарматіна О.Ю. …34

Результати та ефективність хірургічного лікування гіпертензивних внутрішньо-мозкових гематом стовбурової локалізації
Шахін Н.А., Мороз В.В., Скорохода І.І., Тиш І.І., Ганем Р.Б., Маляр У.І. …35

Ефективність застосування потік-відхиляючих стентів у ендоваскулярному лікуванні складних артеріальних аневризм головного мозку
Скорохода І.І., Мороз В.В., Шахін Н.А., Тиш І.І., Орлов М.Ю., Луговський А.Г., Костюк М.Р., Яроцький Ю.Р. …36

Ендоваскулярне лікування хворих з мультифокальними стенотичними та оклюзійними ураженнями магістральних артерій голови та церебральних артерій з моніторингом перфузії головного мозку та контролем ефективності протиемболічного захисту
Чередниченко Ю.В., Зорін М.О., Дзяк Л.А., Мірошниченко А.Ю., Чередниченко Н.О. …37

Результати лікування хворих з поєднаними атеросклеротичними ураженнями церебральних та коронарних артерій, яким виконано стентування церебральних артерій перед аорто-коронарним шунтуванням
Григорук С.П.,Зорін М.О., Чередніченко Ю.В. …38

Аналіз результатів лікування ускладненого аневризматичного субарахноїдального крововиливу при використанні ендоваскулярного або мікрохірургічного методу окклюзії аневризми
Полковніков О.Ю., Яковенко Л.М. …39

Реконструктивна хірургія судинно-мозкових захворювань. Індивідуальне комплексне мікрохірургічне та ендоваскулярне лікування
Яковенко Л.М., Орлов М.Ю. …40

Тактика хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніального відділу сонних артерій у пацієнтів з високим кардіоваскулярним ризиком
Тиш І.І., Мороз В.В., Скорохода І.І. …41

Метод лечения ишемических поражений мозга с использованием аутологичных мезенхимальных стволовых клеток. Результаты клинического исследования 1 фазы
Шанько Ю.Г., Кульчицкий В.А., Новицкая В.В., Кривенко С.И., Пашкевич С.Г., Стукач Ю.П., Денисов А.А., Танин А.Л., Замаро А.С., Смеянович В.А., Марченко С.В., Комликов С.Ю., Гончаров В.В., Нехай М.А. …42

Динамічне МРТ- спостереження еволюції вогнища АВМ головного мозку після радіохірургічного лікування
Грязов А.Б., Бондаренко А.О., Спасіченко І.П. …43

Зміни об’єму мозкового кровотоку в оцінці хірургічного лікування порушення мозкового кровообігу, викликаного хронічною оклюзією внутрішньої сонної артерії
Гарматіна О.Ю., Мороз В.В. …44

Негеморагічне ускладнене кліпування церебральних аневризм
Биндю А.В., Орлов М.Ю., Єлєйник М.В., Литвак С.О. …45

Сучасні ендоваскулярні втручання при наданні невідкладної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом
П’ятикоп В.О., Котляревський Ю.О., Кравцова А.В., Сергієнко Ю.Г., Пшеничний А.О. …46

Віддалені результати та якість життя пацієнтів з окоруховими порушеннями у оперованих пацієнтів з приводу нейрохірургічної судинної патології
Жданова В.М., Задояний Л.В., Мороз В.В., Тиш І.І. …47

Декомпрессивная краниэктомия при критических состояниях в нейрохирургической практике
Шанько Ю.Г., Ермоленко Н.А., Любищев И.С., Журавлев В.А., Танин А.Л., Кузьменко С.Г. …48

Мультимодальний підхід до вибору краніотомічного та мікрохірургічного доступу у хірургії артеріальних аневризм головного мозку
Литвак С.О., Єлєйник М.В., Яковенко Л.М., Орлов М.Ю. …49

Хірургія рідкісних та особливих випадків артеріальних аневризм головного мозку
Литвак С.О., Орлов М.Ю., Єлєйник М.В., Яковенко Л.М. …50

Нейроонкологія: інноваційні хірургічні технології. Сучасні променеві методи лікування

Сучасні підходи до хірургії латеральних гіперостатичних краніоорбітальних менінгіом
Сірко А.Г. …51

Оцінка якості життя пацієнтів із спорадичною вестибулярною шваномою
Сірко А.Г., Романуха Д.М. …52

Хірургічне планування та шкала для оцінки резектабельності периветрикулярних гліом
Розуменко А.В., Ключка В.М., Розуменко В.Д., Дащаковський А.В. …53

Прогрессивные технологии хирургического лечения опухолей головного мозга
Розуменко В.Д. …54

Молекулярно-генетичні методи оцінки індивідуальної радіочутливості у хворих на злоякісні гліоми головного мозку
Главацький О.Я., Земскова О.В., Курінний Д.А., Демченко О.М. …55

Застосування ендоскопічної техніки в транскраніальному хірургічному лікуванні хворих з пухлинами хіазмально-селярної ділянки
Гук М.О., Мумлєв А.О., Гук О.М., Цюрупа Д.М., Даневич О.О., Українець О.В., Чуков А.А. …56

Довгожителі серед хворих з гліобластомою. Міф, чи реальність?
Пилипенко Г.С., Сірко А.Г. …57

Можливості розширених ендоскопічних ендоназальних доступів при пухлинах основи черепа
Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С., Оконський Д.І. …58

Комбіновані доступи в хірургії краніофаціальних пухлин
Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В., Тесленко Д.С. …59

Особливості застосування ендоскопічного фронтального транскортикального доступу в хірургії ІІІ шлуночка
Паламар О.І., Гук А.П., Тесленко Д.С., Оконский Д.І., Аксьонов Р.В. …60

Результативность эндоскопической транскраниальной хирургии менингиом передней черепной ямки
Чухонский А.И., Шанько Ю.Г., Смеянович А.Ф., Смеянович В.А., Танин А.Л., Станкевич С.К., Василевич Э.Н., Журавлев В.А., Акмырадов С.Т., Сыч Е.В. …61

Антептериональный доступ в транскраниальной эндоскопической хирургии менингиом передней черепной ямки
Шанько Ю.Г., Смеянович А.Ф., Чухонский А.И., Смеянович В.А., Танин А.Л., Станкевич С.К., Василевич Э.Н., Журавлев В.А., Акмырадов С.Т., Сыч Е.В. …62

Радіохірургічне лікування ангіокаверном головного мозку
Грязов А.Б., Денисенко М.М., Кручок І.В. …63

Cучасні підходи до комплексної оцінки результатів хірургічного лікування вестибулярних шваном: огляд літератури та власні пропозиції для вирішення проблеми
Сірко А.Г., Дзяк Л.А., Зорін М.О., Романуха Д.М. …64

Лікування епідермоїдних пухлин субтентоіальної локалізації: огляд 94 спростережень
Федірко В.О., Лісяний О.М., Гудков В.В., Оніщенко П.М., Набойченко А.Г., Яковенко М.Ю., Кубряк Д.В. …65

Стадіювання медулобластом у дорослих та результати лікування
Лісяний О.М. …66

Диференціальна діагностика постпроменевих змін та рецидиву злоякісних гліом головного мозку після радіохірургічного лікування за даними волюметрії і показників дифузії
Грязов А.А., Грязов А.Б., Чувашова О.Ю. …67

МРТ-перфузія головного мозку в оцінці комплексного лікування гліобластом
Гарматіна О.Ю., Бондарчук Т.І. …68

Calcium channel blocker verapamil in low concentrations contributes to an increase in life expectancy of glioblastoma patients
Gridina N.Ya., Morozov A.M., Rozumenko V.D., Ushenin Yu.V., Maslov V.P. …69

Новий підхід до оцінки ефективності радіохірургічного лікування при вестибулярних шваномах
Грязов А.Б., Чувашова О.Ю., Земскова О.В. …70

Діагностичне спостереження відповіді на радіохірургічне лікування хворих з рідкісними метастазами в головний мозок за даними стандартних методик МРТ
Грязов А.Б., Медведовська Ю.В. …71

Персистенція герпес вірусів у пухлинах головного мозку різного гістогенезу
Лісяний М.І., Ключникова А.І., Потапова А.І., Паламарьова А.В., Бокій Т.О. …72

Стан проблеми вестибулярних шваном в Україні
Педаченко Є.Г., Федірко В.О., Лісяний О.М., Чувашова О.Ю., Грязов А.Б. …73

Сучасна стереотаксична радіохірургія у лікуванні резидуальних астроцитом I-II ступеня злоякісності. Оцінка результатів
Чувашова О.Ю., Грязов А.Б., Андрійченко О.Г. …74

Новый подход к радиохирургическому лечению опухолей головного мозга с использованием комплексных данных функциональной МРТ и диффузно-тензорной трактографии
Грязов А.Б., Чувашова О.Ю., Колесник С.П., Грязов А.А. …75

Новые возможности дифференциальной диагностики опухолевого рецидива и радионекроза у пациентов с глиомой высокой степени злокачественности по данным динамически чувствительной МРТ перфузии и взвешенным по восприимчивости данным BOLD
Грязов А.Б., Грязов А.А. …76

Діагностичний супровід планування радіохірургічного лікування порожнини злоякісних гліом після хірургічної резекції
Грязов А.Б., Макеєв С.С., Грязов А.А. …77

Результати унікальних реконструктивно-пластичних операцій у хворих із складними дефектами і деформаціями голови при видалені позамозкових пухлин, що поширюються за межі мозкового черепа
Кваша М.С., Морозов Т.А., Мосійчук С.С. …78

Діагностичний супровід відповіді на променеве лікування хворих з церебральними метастазами злоякісних пухлин, що рідко метастазують в головний мозок
Грязов А.Б., Медведовська Ю.В. …79

Эндоскопическая хирургия гормональноактивных макроаденом гипофиза
Журавлев В.А., Акмырадов С.Т., Шанько Ю.Г., Смеянович В.А. …80

Претемпоральний доступ до кавернозного синуса та мекелевої порожнини
Смоланка А.В., Смоланка В.І. …81

Хірургія об’ємних утворень в ділянці центральної борозни із застосуванням інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу
Смоланка А.В., Смоланка В.І., Герасименко О.С., Сечко О.С. …82

Спінальна нейрохірургія. Можливості та обмеження малоінвазивних втручань

Ближайшие результаты хирургического лечения многоуровневых грыж поясничных межпозвонковых дисков
Зорин Н.А., Зорина Т.В., Зорин Н.Н. …83

Пункционная вертебропластика гемангиом тел верхнегрудных позвонков с КТ–ассистенцией
Зорин Н.Н., Зорин Н.А. …84

Сучасний підхід до лікування болю в шийному та поперековому відділі хребта
Тимуш Я.М. …85

Радіочастотна нуклеопластика
Лонтковський Ю.А., Лонтковська Н.В., Шимелюк О.В., Васильянов Д.С. …86

Сучасні способи хірургічного лікування нейрокомпресійних синдромів обумовлених грижами міжхребцевих дисків
Гарміш А.Р. …87

Пункційна вертебропластика при ізольованих травматичних компресійних переломах тіл хребців: якість життя оперованих хворих різного віку
Волощук О.С., Красиленко О.П. …88

Шийна мікродискектомія: час для інтерламінарного підходу
Столяренко О.О., Горбатюк К.І., Ольхов В.М., Ольхова І.В. …89

Стабілізація 360˚ при травматичних ураженнях шийного відділу хребта
Столяренко О.О., Пилипчук В.В., Капшук І.О., Горбатюк К.І., Ольхов В.М. …90

Fusion у хірургії хребта – що це і навіщо, як досягти
Пилипчук В.В., Горбатюк К.І., Ольхов В.В. …91

Монолатеральна MAST монофорамінальна декомпресія та TLIF стабілізація
Горбатюк К.І., Пилипчук В.В., Ольхов В.М., Капшук І.О., Ольхова І.В. …92

Ускладнення та несприятливі події остеопоротичних компресійних переломів хребців у пацієнтів після балонної кіфопластики та нехірургічного лікування
Ілюк Р.Ю., Возняк О.М., Литвиненко А.Л., Лисенко С.М. …93

Диференційований підхід у нейрохірургічному лікуванні локальної спінальної інфекції
Лонтковський Ю.А., Лонтковська Н.В., Шимелюк О.В. …94

Navigated sacroplasty in sacral insufficiency fracture
Oleksandr Zolotoverkh, Nicole Lange, Ann-Kathrin Jörger, Arthur Wagner, Bernhard Meyer, Ehab Shiban …95

Монотерапія в лікуванні корінцевого синдрому зумовленого грижами міжхребцевих дисків на поперековому рівні хребта (результати лікування у віддаленому періоді)
Квасніцький М.В. …96

Віддалені результати лікування множинних гриж шийного відділу хребта при використанні різних хірургічних методів
Хижняк М.В., Педаченко Ю.Є., Крамаренко В.А., Танасійчук О.Ф., Красиленко О.П., Фурман А.М. …97

Найближчі та віддалені результати застосування збагаченої тромбоцитами аутоплазми при встановленні систем транспедикулярної стабілізації у поперековому відділі хребта
Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Педаченко Ю.Є., Танасійчук О.Ф., Крамаренко В.А., Красиленко О.П., Фурман А.М., Макєєва Т.І. …98

Дослідження властивостей матриксів на основі збагаченого тромбоцитами фібрину та гідрогелю NUBIPLANT як середовищ для культивування клітин пульпозного ядра
Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Васильєва І.Г., Чопик Н.Г., Олексенко Н.П., Шуба І.М., Галанта О.С., Цюбко О.І. …99

Трактографіі спинного мозку – предиктор функціонального відновлення у пацієнтів з тяжкою хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу (перший досвід клінічного використання)
Слинько Є.І., Нехлопочин О.С., Робак К.О. …100

Оцінка якості життя пацієнтів із хребетно-спинномозковою травмою на субаксіальному рівні шийного відділу хребта у віддаленому післяопераційному періоді
Слинько Є.І., Нехлопочин О.С. …101

Percutaneous vertebroplasty. Modern state of problem Technical difficulties
Pedachenko Yu. …102

Селективное использование эпидуральной фармакотерапии в лечении болевых синдромов у больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями поясничного отдела позвоночника
Боднарчук Ю.А., Обертинський В.А., Максимов В.В., Куцик О.В. …103

Особливості хірургічної тактики при рецидивуючих килах поперекового відділу хребта
Шутка В.Я. …104

Результати хірургічного лікування пухлини спинномозкових нервів шийного відділу хребта з паравертебральним поширенням
Слинько Є.І., Деркач Ю.В. …105

Відновна і функціональна нейрохірургія

Реконструктивно-відновне лікування хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку
Ямінський Ю.Я. …106

Результати хірургічного лікування невропатичного больового синдрому у хворих з патологією спинного мозку та периферичних нервів
Ямінський Ю.Я. …107

Ефективність декомпресії серединного нерва при тунельних нейропатіях на різних рівнях передпліччя сучасними методиками
Чирка Ю.Л., Ольхов В.М., Горбатюк К.І., Лемешов О.С. …108

Шляхи поліпшення функціональних результатів хірургічного лікування ушкоджень периферичних нервів
Кирпа І.Ю., Сірко А.Г., Кирпа Ю.І. …109

Вплив хірургічних методів лікування на якість життя хворих з невралгією трійчастого нерву
Сірко А.Г., Кирпа І.Ю. …110

Хірургічне лікування мультифокальної епілепсії
Костюк К.Р., Чебурахін В.В., Медведєв Ю.М., Шевельов М.М., Попов А.О., Канайкін О.М., Дічко С.М., Василів Н.С., Бунякін В.М. …111

Перспективи розвитку функціональної нейрохірургії в Україні
Костюк К.Р. …112

Features of functional recovery dynamics of peripheral nerve applying neural crest derived-multipotent stem cells after its traumatic injury in experiment
Tsymbaliuk V.I., Petriv T.I., Vasyliev R.G., Tatarchuk M.M., Tsymbaliuk Yа.V. …113

Functional recovery of neuro-muscular apparatus after sciatic nerve injury and long-term invasive electrostimulation in experiment
Luzan B.M., Petriv T.I., Raft Mohammad Daoud Almhairat, Tatarchuk M.M. …114

Особливості відновлення функції нервів верхньої кінцівки після проведення нейрорафії
Ольхов В.М., Ольхова І.В. Чирка Ю.Л., Лемешов О.С. …115

Хроническая эпидуральная электростимуляция при врожденных пороках развития спинного мозга у детей
Кеворков Г.А., Третьяк И.Б., Свист А.А., Жданова В.Н. …116

Нетиповий перебіг спонтанної регенерації закритих ушкоджень плечового сплетення (ЗУПС) у дорослих: синкінетичні скорочення (СС) м’язів верхньої кінцівки, їх вплив на формування хірургічної стратегії
Третяк І.Б., Гацький О.О., Базік О.М., Коваленко І.В. …117

Порівняльна характеристика різних видів невротизації, які застосовуються у хворих з наслідками ушкодження лицевого нерва
Цимбалюк Я.В., Медведєв В.В., Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., Гацький О.О., Татарчук М.М., Петрів Т.І. …118

Ефективність трансплантації фібринових матриць з нейроіндукованими мезенхімальними стовбуровими клітинами для відновлення функції сідничного нерву після його розриву у щурів
П’ятикоп В.О., Калюжка В.Ю., Щегельська О.А., Маркевич М.А. …119

Інтенсивна терапія та реабілітація

Огляд впливу анестезіологічних препаратів на фізіологію мозку
Тимуш Я.М. …120

Можливості оптимізації антибактеріальної терапії нозокоміальних інфекційних ускладнень у нейрохірургічних пацієнтів в умовах антибіотикорезистентності
Ткачик І.П., Мироненко О.В., Романенко Л.І. …121

Сучасні підходи в інтенсивній терапії нейрохірургічних хворих
Мінов С.В., Пархоменко О.В. …122

Комплексная оценка реабилитации пациентов со спонтанными патологическими вестибулярными нарушениями при различной патологии центральной нервной системы
Малышева А.Ю., Скобская О.Е., Степаненко И.В. …123

Відновне лікування дітей з хребетно-спінальною травмою
Кеворков Г.А., Жданова В.М …124

Вплив комбінованої терапії хронічної ішемії мозку в вертебро-базилярному басейні на динаміку показників якості життя
Степаненко І.В., Попова І.Ю., Лихачова Т.А. …125

Оцінка якості життя хворих з цереброваскулярними захворюваннями, як критерій ефективності реабілітації
Попова І.Ю., Степаненко І.В., Лихачова Т.А. …126

Інші аспекти нейрохірургії

Інноваційні технології в дитячій нейрохірургії
Вербова Л.М. …127

Післядипломна освіта в нейрохірургії: як досягнути світових стандартів
Поліщук М.Є., Смоланка В.І. …128

Особливості променевої діагностики продовженого росту анапластичних гліом головного мозку
Робак О.П., Гарматіна О.Ю., Робак К.О., Піліпас О.Ю., Земскова О.В., Бондарчук Т.І. …129

Нейровізуалізація апоплексії гіпофізу
Робак О.П., Робак К.О., Гетьман О.М., Маховський С.В., Бондарчук Т.І. …130

Возможности 3d-печати при изготовлении моделей имплантатов для черепа
Пятикоп В.А., Аврунин О.Г., Цзяо Ханькунь, Калюжка В.Ю. …131

Радіочастотна деструкція та лазерна деструкція тригерних точок у лікуванні міофасціального синдрому
Леонтьєв О.Ю., Назаренко О.С. …132

Можливості МРТ в диференціальній діагностиці багатовогнищевих уражень головного мозку при опортуністичних інфекціях, обумовлених імунодефіцитом
Гетьман О.М., Грязов А.Б., Робак О.П., Робак К.О. …133

Мікросудинна декомпресія при рецидивах болю після перкутанних різотомій трійчастого вузла з приводу класичної тригемінальної невралгії
Набойченко А.Г., Федірко В.О. …134

Застосування стовбурових клітин у лікуванні патології ЦНС: стан проблеми
Любич Л.Д. …135

Перший досвід МР-трактографії спинного мозку
Робак К.О., Робак О.П., Гетьман О.М. …136

Інтегральні морфологічні показники щодо оцінки порушення метаболізму при первинних пухлинах головного мозку
Чомоляк Ю.Ю., Малишева Т.А., Розуменко В.Д., Васлович В.В., Зозуля Ю.П. …137

Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих з фармакорезистентними лицьовими симпаталгіями
Посохов М.Ф., Лекомцева Є.В. …138

Перелік тез доповідей …139

Алфавітний показчик …148

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko