The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

26.10.19. Захист дисертації Ломадзе Віктора Левановича відбудеться 26 листопада 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

26 листопада 2019 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, конференц-зал) відбудеться захист дисертації тимчасово непрацюючого Ломадзе Віктора Левановича «Диференційоване хірургічне лікування леводопа-індукованих рухових розладів у пацієнтів з хворобою Паркінсона» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія.

Робота виконана в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад.
А.П. Ромоданова НАМН України».

Науковий керівник:

доктор медичних наук Костюк Костянтин Романович, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», завідувач відділення функціональної нейрохірургії та нейромодуляції з рентгеноопераційною та групою лікування хронічного болю.

Офіційні опоненти:

• доктор медичних наук, професор П’ятикоп Володимир Олександрович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри нейрохірургії;
• доктор медичних наук, старш. наук. співр. Богданова Ірина В’ячеславівна, Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», провідний науковий співробітник відділу нейроінфекції та розсіяного склерозу

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 32) та на сайті http://neuro.kiev.ua/uk/for-professionals-uk/specialized-academic-council-uk/.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01
д-р мед. наук, старш. наук. співроб. Скобська О.Є.

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko