The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

27.09.19. Захист дисертації Чебурахіна Валерія Валерійовича відбудеться 29 жовтня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

29 жовтня 2019 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, конференц-зал) відбудеться захист дисертації лікаря-нейрохірурга відділення функціональної нейрохірургії і нейромодуляції з рентгеноопераційною і групою лікування хронічного болю Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» Чебурахіна Валерія Валерійовича «Індивідуалізація хірургічного лікування хворих з артеріальними аневризмами середньої мозкової артерії з урахуванням їх клініко-анатомічних особливостей» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія.

Робота виконана в Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Науковий керівник:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Орлов Михайло Юрійович, Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», завідувач відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентгеноопераційною.

Офіційні опоненти:

• доктор медичних наук, професор Сон Анатолій Сергійович, Одеський національний медичний університет МОЗ України, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи;
• доктор медичних наук Щеглов Дмитро Вікторович, ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», директор.

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 32) та на сайті http://neuro.kiev.ua/uk/for-professionals-uk/specialized-academic-council-uk/.

Т.в.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01
д-р мед. наук, професор Л.М. Яковенко

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko