The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Completed Studies in 2017 [in Ukrainian]

  1. КПКВ 6561040

Спосіб лікування дегенеративно-дистрофічних та травматичних ушкоджень хребта із застосуванням збагаченої тромбоцитами плазми

Автори розробники: Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Танасійчук О.Ф., Васильєва І.Г., Чопик Н.Г., Олексенко Н.П., Красиленко О.П.

Корисна модель належить до медицини, а саме, до нейрохірургії, і може бути використана у практичній медицині для вдосконалення та впровадження у клінічну практику малоінвазивних методів лікування дистрофічно-дегенеративних та травматичних уражень хребта. Запропонований метод розроблявся з метою підвищення ефективності хірургічного лікування та покращення післяопераційних регенеративних процесів у хворих із зазначеними патологіями хребта.

Встановлена задача вирішується тим, що на основі комплексної оцінки клініко-неврологічних проявів та результатів інструментальних методів дослідження втручання здійснюється шляхом проведення паравертебральних розрізів в проекції поперечних відростків хребців без скелетизації, виконання пункції тіл хребців транспедикулярним шляхом під контролем електронно-оптичного перетворювача, введенням канюльованих гвинтів та монтажем системи транспедикулярної фіксації, виконання гемостазу та накладання пошарових швів на рану, з подальшим введенням у м’які тканини післяопераційної рани 5 мл збагаченої тромбоцитами плазми.

Метод дозволив досягнути зменшення інтенсивності болю у ділянці післяопераційної рани в ранньому післяопераційному періоді.

Запропонований метод дозволить мінімізувати вірогідність ускладнень хірургічного втручання та покращити післяопераційні регенеративні процеси і має ряд переваг (простота методу, відносна дешевизна та безпечність).

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: електронно-оптичний перетворювач, ламінарний бокс, центрифуги, мікроскоп, дозатори змінних об’ємів, пробірки для отримання збагаченої тромбоцитами плазми (PRP-пробірки).

Послуги розробників: інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

  1. КПКВ 6561040

Спосіб використання показників співвідношення клітин вродженого і набутого імунітету периферичної крові у хворих пухлинами головного мозку різного гістогенетичного походження і гістоструктури для прогнозу клінічного перебігу гліоми, ефективності проведеного лікування та оцінки стану ланок імунної системи.

Автори розробники: Лісяний М.І., Гнєдкова І.А.

Пропонується спосіб використання показників співвідношення клітин периферичної крові хворих на гліому: співвідношення абсолютного вмісту тромбоцитів к абсолютному вмісиу лімфоцитів (Тр/Лф), співвідношення абсолютного вмісту тромбоцитів к абсолютному вмісиу нейтрофілів (Тр/Нф) и відсоткового вмісту нейтрофілів к відсотковому вмісту лімфоцитів (Нф/Лф) Встановлено, що пухлини мозку різного гістогенетичного походження по-різному впливають на клітини вродженого і набутого імунітету. Спосіб відрізняється від застосування у хворих на рак, тим, що враховує гістогенетичне походження пухлини мозку, гістоструктуру і може відображати ступень злоякісності пухлини головного мозку в кожному конкретному випадку.

Застосування нововведення дозволяє використовувати відносні показники імунної системи в крові: Тр / Лф, Тр /Нф, Нф/Лф для оцінки ступеня анаплазії гліоми у конкретного хворого, прогнозу клінічного перебігу гліоми і ефективності проведеного лікування та оцінки стану ланок імунної системи.

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: автоматичний гематологічний аналізатор Mindray 3000 plus.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

 

Заступник директора з наукової роботи
ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”,
д.мед.н. В.В.Білошицький

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko