The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

04.12.2017. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю від дня заснування Національної академії медичних наук України, відбудеться 23 березня 2018 року.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Завантажити у форматі doc

Шановні колеги!

23 березня 2018 року на базі Державних установ Національної академії медичних наук України відбудеться Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю від дня заснування Національної академії медичних наук України.

Під час роботи конференції відбудуться секційні засідання та навчально-практичні майстер-класи. Рада молодих вчених Національної академії медичних наук України щиро запрошує Вас взяти участь у ювілейній конференції.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇЇ:

 • абдомінальна і загальна хірургія (AGS)
 • акушерство та гінекологія (OBG)
 • анестезіологія та інтенсивна терапія (AN)
 • аритмологія (ART)
 • біоетика (BIO)
 • біологічна та біоорганічна хімія (BIC)
 • військова медицина (MIL)
 • гастроентерологія (GE)
 • гематологія та трансфузіологія (HEM)
 • геронтологія (GER)
 • гігієна та екологія (HYG)
 • дерматологія і венерологія (DEV)
 • дитяча хірургія (PDS)
 • ендоваскулярна хірургія (EVS)
 • ендокринологія (END)
 • загальна і медична психологія та педагогіка (MPP)
 • загальна та неорганічна хімія (CEM)
 • імунологія та алергологія (ALI)
 • інфекційні хвороби та епідеміологія (IDE)
 • історія медицини (HIS)
 • кардіологія (CAR)
 • клінічна фармакологія (CPH)
 • медичне право (ML)
 • мікробіологія та вірусологія (MV)
 • медична біологія та генетика (MBG)
 • методи діагностики (MD)
 • морфологія і патоморфологія (MPT)
 • нанобіотехнології та наномедицина (NAN)
 • неврологія (N)
 • неонатологія (NPN)
 • нефрологія (NEP)
 • нейрохірургія (NS)
 • онкологія (ON)
 • організація та економіка фармації (MEF)
 • оториноларингологія (ENT)
 • офтальмологія (OPH)
 • патологічна анатомія та анатомія людини (PTH)
 • педіатрія (PED)
 • пластична та реконструктивна хірургія (PRS)
 • професійні хвороби (OM)
 • психіатрія і наркологія (PN)
 • пульмонологія і фтизіатрія (PPH)
 • радіаційна медицина (RM)
 • ревматологія (REU)
 • регенеративна медицина (RM)
 • серцево-судинна хірургія (CDS)
 • соціальна медицина і організація охорони здоров’я (PHM)
 • спадкова патологія (GR)
 • стоматологія та щелепно-лицева хірургія (MFS)
 • травматологія і ортопедія (TRO)
 • токсикологія (TOX)
 • торакальна хірургія (TS)
 • урологія (U)
 • фармакологія (PHA)
 • фармацевтична хімія та фармакогнозія (P)
 • фізіологія та патофізіологія (PP)
 • цифрові технології в медицині (ITT)
 • ядерна медицина (NM)

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Усна доповідь і публікація тез.
 2. Стендова доповідь і публікація тез.
 3. Публікація тез.
 4. Вільний слухач.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: англійська, українська, російська.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ: http://confrmvnamn.at.ua/

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції необхідно до 1 лютого 2018 року пройти реєстрацію на сайті. Всі роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у спеціальному випуску Журналу Національної академії медичних наук України.

Підтвердження про успішну реєстрацію Ви отримаєте на електронну адресу. Тези, які не відповідають вимогам оформлення або тих учасників, які не пройшли електронну реєстрацію, розглядатись не будуть.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ:

 • роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
 • один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
 • у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
 • усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
 • тези не повинні містити таблиці і малюнки;
 • обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюме англійською мовою;
 • текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків – 2 см;
 • параметри форматування: шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервали;
 • файли у форматі rtf, doc, docx;
 • назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою та код секції (приклад: ivanovdoc).

Структура друкованої роботи (тез):

 • назва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі, якщо робота буде представлена не англійською мовою)
 • назва роботи англійською мовою
 • ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами
 • вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника (при необхідності)
 • повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу
 • текст тез та резюме англійською мовою

Приклад:

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АНЕВРИЗМИ АОРТИ
AORTIC ANEURYSM SURGERY
Петров І.І./ I.Petrov
Науковий керівник: д.мед.н., проф. О.С. Іванов
Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова
Відділення хірургічного лікування патології аорти
м. Київ, Україна
Текст роботи….
Summary: Text of summary……

 

УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право проводити конкурсний відбір для особистої участі у конференції. У разі, якщо робота не відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі у вигляді усної або стендової доповіді, буде надіслане запрошення на e-mail до 25 лютого 2018 року.

ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ

Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено мультимедійний супровід доповіді.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ:

 • розмір постера– 125х80 см;
 • у структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;
 • усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
 • оформлення заголовка: перший рядок (або кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами; другий (або кілька рядків при необхідності) – ініціали, потім прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок – повна назва установи, закладу, організації; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок– вчене звання, ініціали, прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків) (при необхідності);
 • текст доповіді;
 • стендова доповідь повинна містити ілюстративний матеріал (не менше 50% площі постера);
 • розмір шрифту у тексті стендової доповіді повинен бути не менше 20 пт.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Форма участі

 

Реєстрація

на сайті до

1.01.2018 р.

Реєстрація

на сайті до

1.02.2018 р.

Усна або стендова доповідь і публікація тез 300 350
Публікація тез 200 250
Вільний слухач безкоштовно безкоштовно
Участь у майстер-класі 100 150

У комплект доповідача входять матеріали конгресу, друкована продукція і сертифікат учасника. Переможець отримає диплом за кращу наукову роботу.

У комплект вільного слухача входить друкована продукція і сертифікат учасника.

 

Організаційний внесок потрібно оплатити за наступними реквізитами:

Отримувач – ФОП ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

ЄДРПОУ – 3159827696

Банк отримувача – КБ”ПРИВАТБАНК”

Номер рахунку – 26000052613462

МФО – 300711

Призначення платежу – Оплата організаційного внеску за участь у конференції від П.І.Б.
КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 

Електронна адреса: conferencermvnamnu@ukr.net

Сайт: http://confrmvnamn.at.ua/

Поштова адреса: Рада молодих вчених НАМН України

Президія Національної академії медичних наук України

Вул. Герцена 12

Київ 04050

Україна

 

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції!

Рада молодих вчених НАМН України

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko