The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

17.09.2017. Захист дисертації Медведєва Володимира Вікторовича відбудеться 17 жовтня 2017 року

ОГОЛОШЕННЯ

17 жовтня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ, вул. П. Майбороди, 32, конференц-зал) відбудеться захист дисертації к.мед.н., доцента кафедри нейрохірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України МЕДВЕДЄВА ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА «Спастичність при травмі спинного мозку: патогенетичні механізми та шляхи нейрохірургічної корекції засобами тканинної інженерії (експериментальне дослідження)» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія.

Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Науковий консультант:
доктор мед. наук, професор, академік НАМН України Цимбалюк Віталій Іванович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри нейрохірургії.

Офіційні опоненти:

• доктор мед. наук, професор член-кореспондент НАМН України Поліщук Микола Єфремович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри нейрохірургії;

• доктор мед. наук, професор П’ятикоп Володимир Олександрович; Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри нейрохірургії;

• доктор мед. наук, старший науковий співробітник Салютін Руслан Вікторович; ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», заступник директора з лікувальної роботи.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 32).

Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01
доктор мед. наук, с.н.с. Скобська О.Є.

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko