The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Conference of neurosurgeons of Ukraine “The achievements of Neurosurgery in the last decade”. Kiev, 2012, 26–27 September. Abstracts. (in Ukrainian or Russian)

Contents:

Прогресивні технології в хірургічному лікуванні пухлин головного мозку
Прогрессивные технологии в хирургическом лечении опухолей головного мозга

Алимов Д.Р., Алимов Р.А.
Применение новых технологий при базальных менингиомах головного мозга ………………………5

Асадуллаев У.М., Кариев Г.М., Алтыбаев У.У., Якубов Ж.Б., Махкамов М.К., Заремба А.Е.
Лечение опухолей головного мозга с окклюзией ликворных путей ………………………5

Бєльска Л.М., Лісяний М.І., Семенова В.М., Розуменко В.Д., Стайно Л.П.
Експериментальні підходи до розробки методу біотерапії в лікуванні гліом головного мозку ………………………6

Васлович В.В., Малишева Т.А., Булавка А.В.
Критерії активності інвазії гліом за особливостями ультраструктури перифокальної зони ………………………6

Возняк О.М., Майданник О.В., Кунах Т.Г.
Застосування ендоскопії у хірургічному лікуванні пацієнтів із велетенськими аденомами гіпофіза ………………………7

Возняк О.М., Литвиненко А.Л., Майданник О.В., Лисенко C.М., Ілюк Р.Ю.
Досвід застосування передньої черезкам’янистої петрозектомії для видалення краніобазальних пухлин ………………………7

Главацький О.Я., Шапошник Л.А., Маркова О.В., Васильєва І.Г., Шуба І.М.
Порівняльний аналіз різних методів визначення invitro чутливості тканин гліобластом дофотемустину ………………………8

Главацький О.Я., Семенова В.М., Ахмад Хассан, Хмельницький Г.В.
Клініко-морфологічна оцінка ефективності променевої та хіміопроменевої терапії в комбінованому лікуванні злоякісних гліом супратенторіальної локалізації………………………8

Гудак П.С., Тиш І.І.
Компенсаторні особливості венозного відтоку крові у пацієнтів з супратенторіальними менінгеомами ………………………9

Гук А.П., Паламар О.І., Аксьонов В.В.
Ендоскопічна хірургія припатології основи черепа………………………9

Зозуля Ю.А., Розуменко В.Д., Малышева Т.А., Шамаев М.И., Дмитренко В.В., Кавсан В.М.
Генетические нарушения в тканях интракраниальных опухолей и их значение в индивидуализации лечения и прогнозировании………………………10

Зозуля Ю.А., Вербова Л.Н., Шамаев М.И., Трош Р.М., Федирко В.О., Онищенко П.М., Гудков В.В., Лисяный А.Н., Цюрупа Д.М., Малышева Т.А., Черненко О.Г.
Гемангиобластомы мозжечка: клиника, диагностика, лечение ………………………10

Кальменс В.Я., Улитин А.Ю., Пальцев А.А., Мельченко С.А.
Клинико-рентгенологические особенности глиосарком ………………………11

Кардаш А. М., Беленский Ж. В., Кардаш К. А.
К вопросу о комплексном подходе в лечении злокачественных глиом……………………….11

Кардаш А. М.,Семикоз Н.Г., Беленский Ж. В., Кардаш К. А.
Эпидемиология нейроонкологической патологии в Донецкой области ………………………12

Кариев Г.М., Махкамов М.К., Адылова Р.О., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Алтыбаев У.У., Заремба А.Е.
Опыт применения интраоперационного мониторинга акустических стволовых вызванных потенциалов при хирургии вестибулярных шванном………………………12

Кваша М.С.
Експресія Кі-67 як показник ефективності променевої терапії злоякісних менінгіом головного мозку ………………………13

Лисяный Н.И., Суленко Л.А., Лисяный А.Н., Потапова А.И.
Применение метморфина при лечении и профилактике злокачественных опухолей ………………………13

Лисяный Н.И., Бельская Л.Н., Семенова В.М., Гнедкова И.А., Лисяный А.Н., Ключникова А.И., Станецкая Д.Н.
Иммунные нарушения при злокачественных глиомах головного мозга и проблемы их коррекции ………………………14

Маркова О.В.
Імунологічний спосіб дослідження біологічних особливостей гліом різного ступеня анаплазії invitro………………………14

Мацко М.В., Улитин А. Ю., Мацко Д.Е., Бурнин К.С., Иевлева А.Г., Пальцев А.А., Имянитов Е.Н.
Перспективы лекарственной терапии примитивных нейроэктодермальных опухолей ………………………15

Мельченко С. А., Улитин А. Ю., Олюшин В. Е., Ростовцев Д. М., Кальменс В. Я., Пальцев А. А.
Тактика комплексного лечения множественных глиом ………………………15

Можаев С.В., Очколяс В.Н., Волов М.Б.
Применение криохирургического метода в лечении глиом полушарий головного мозга, текущих с эпилептическим синдромом………………………16

Муродова Д.С., Ахмедиев М.М., Махмудова З.С.
Применение ДТ-трактографиив хирургии опухолей полушарий большого мозга………………………16

Паламар О.І., Гук А.П., Аксьонов В.В.
Важкодоступна патологія серединних відділів основи черепа. Екстра-інтрадуральні доступи ………………………17

Паламар О.І., Поліщук М.Є., Гук А.П.
Еволюція хірургії краніофаціальних пухлин та пухлин дна передньої черепної ямки ………………………17

Паламар О.І., Оконський Д.І.
Органозберігаючі хірургічні доступи при видаленні пухлин спинного мозку. Технічні можливості ………………………18

Робак К.О., Чувашова О.Ю.
Возможности трактографии при злокачественных внутримозговых опухолях ………………………18

Розуменко В.Д.
Современные прогрессивные технологии вхирургическом лечении опухолей
головного мозга………………………19

Розуменко В.Д., Розуменко А.В.
Компьютерное 3D-моделирование и предоперационное планирование в хирургии супратенториальных глиом………………………19

Ромоданов С.А., Могила В.В.
Принципы лечения злокачественных опухолей основания черепа ………………………20

Семенова В.М., Розуменко В.Д., Стайно Л.П.
Оптимизация режимов фотодинамической терапии в культуре глиом………………………20

Семенова В.М., Розуменко В.Д., Ключка В.М.
Патоморфологічна оцінка гістоструктури олігоастроцитом головного мозку у динаміці продовженого росту………………………21

Турдиалиев Ж.Н., Кадырбеков Р.Т.
Клиника судорожного синдрома глиальных опухолей больших полушарий головного мозга ………………………21

Тяглый С.В., Савченко Е.И., Зайцев Ю.В., Ксензов А.Ю., Евченко Т.И., Полковников А.Ю., Савченко М.Е., Комаров Б.Г., Полякова И.В.
Применение лазерных технологий при удалении глиальных опухолей головного мозга ………………………22

Чувашова О.Ю., Гетьман О.М., Робак К.О., Земскова О.В.
Можливості сучасної нейровізуалізації в діагностиці менінгіом головного мозку………………………22

 

Нові підходи і технології в лікуванні черепно-мозкових ушкоджень
Новые подходы и технологии в лечении черепно-мозговых повреждений

Белошицкий В.В.
Молекулярные технологии в лечении черепно-мозговой травмы – оправданность и перспективы………………………23

Бобоев Ж.И., Мирзабаев М.Д., Кариев Ш.М.
Результаты лечения больных с диффузным аксональным повреждением головного мозга ………………………23

Готін О.С., Болюх О.С., Педаченко Є.Г.
Локальний фібриноліз як новий малоінвазивний метод лікування травматичних внутрішньомозкових крововиливів………………………24

Гук А.П.
Оцінка ефективності і якості лікування пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою ………………………24

Дядечко А.А.
Преимущества систем с программируемым клапаном в лечении нормотензивной гидроцефалии ………………………25

Івахненко Д.С.
Досвід моніторингу ВЧТ при тяжкій черепно-мозковій травмі у пацієнтів середнього та похилого віку………………………25

Каджая Н.В.
Кортикостероиды в лечении травматических хронических субдуральных гематом ………………………26

Кіщук В.В., Ольхов В.М., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Лобко К.А., Горбатюк К.І.
Хірургічне лікування черепно-мозкової травми фронто-базальної локалізації в гострому періоді з ліквореєю та без неї………………………26

Коровка С.Я., Военный И.В., Поршнев О.С., Гриценко О.О., Евдокимова В.Л.
Способ удаления острых субдуральных гематом при выраженном отеке головного мозга с дислокационным синдромом путем декомпрессионной трепанации, полисекций твердой мозговой оболочки………………………27

Кузьменко Д.А., Макеев С.С., Новикова Т.Г.
Исследование показателей мозговой перфузии методом ОФЭКТ при очаговых травматических повреждениях головного мозга………………………27

Леонтьев А. Ю., Леонтьев Ю. А., Борблик Е.В., Борблик О. С.
Изучение зависимости исхода хирургического лечения больных с тяжёлой черепно-мозговой травмой от размеров краниэктомического дефекта………………………28

Мирзабаев М.Д, Абдурасулов Ф.Х., Кариев Ш.М., Хасанов Б.Э.
Хирургическое лечение множественных травматических внутричерепных гематом ………………………28

Могила В.В., Мельниченко П.В., Фурсов И.В.
Вторичные легочные осложнения тяжёлой черепно-мозговой травмы ………………………29

Педаченко Е.Г., Дзяк Л.А., Сирко А.Г.
Мониторинг ВЧД как неотъемлемая составляющая лечебного комплекса при тяжелой черепно-мозговой травме………………………29

Педаченко Е.Г., Дзяк Л.А., Сирко А.Г.
Хирургическое лечение при диффузном аксональном повреждении головного мозга ………………………30

Педаченко Е.Г.
Изменившиеся подходы и новые технологии в лечении черепно-мозговых повреждений ………………………30

Поліщук М.Є., Загрійчук І.В.
Ефективність одночасного моніторингу ВЧТ та ПТ мозку у хворих з тяжкою ЧМТ ………………………31

Потемкина Е.Г., Щедренок В.В., Могучая О.В.
Сравнительная информативность лучевых методов в диагностике височно-тенториальной дислокации мозга при тяжелой черепно-мозговой травме………………………31

Семенова В.М., Цимбалюк В.І., Сенчик Ю.Ю., Медведєв В.В.
Експериментально-морфологічне дослідження впливу нейротрансплантації на перебіг травматичного пошкодження гемісфери мозочка щурів………………………32

Сирко А.Г.
Осложнения после проведения декомпрессивных краниэктомий у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой: их профилактика и лечение………………………32

Сирко А.Г.
Прогностическое значение показателей внутричерепного давления у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой………………………33

Скобская О.Е., Кузьменко Д.А., Слива С.С.
Объективизация вестибулярной функции при сотрясении головного мозга методом компьютерной стабилографии………………………33

Сойибов И.Э., Мирзабаев М.Д.
Цереброваскулярный вазоспазм при травматических внутричерепных кровоизлияниях у лиц пожилого и старческого возраста………………………34

Умирсеригов Б. У., Мирзабаев М. Д.
Методы лечения посттравматических назальных ликворей ………………………34

Чернов О.Л., Феськов О.Е., Ніконов В.В., Полторацький В.Г.
Стандартизація медичної допомоги потерпілим зпоєднаною нейротравмою на спеціалізованому етапі………………………35

 

Сучасні методи і технології в спінальній нейрохірургії
Современные методы и технологии в спинальной нейрохирургии

Бублик Л.А., Гохфельд И.Г., Лихолетов А.Н., Павлов Б.Б., Мироненко И.В., Боряк А.Л.
Хирургическая тактика при дегенеративном стенозе шейного отдела позвоночника………………………36

Вербов В.В., Слинько Є.І.
Сучасні технології протезування міжхребцевих дисків………………………36

Вербов В.В, Слинько Є.І.
Техніка та віддалені результати видалення інтрамедулярних пухлин ………………………37

Дейниченко Ю.К. Середа Д.А. Ларин А.В. Дейниченко К.Ю.
Многоуровневая вертебропластика в лечении критического остеопороза позвоночника ………………………37

Евченко Т.И.,Савченко Е.И., Тяглый С.В., Евченко Т.П., Гаврилюк В.П., Зайцев Ю.В., Ксензов А.Ю.
Применение низкопоточной анестезии севораном при стабилизирующих операциях на позвоночнике………………………38

Зайцев Ю.В., Савченко Е.И., Тяглый С.В., Ксензов А.Ю., Савченко М.Е., Евченко Т.И., Комаров Б.Г., Полковников А.Ю.
Собственный опыт применения лазерного универсального коагулятора «Лика-Хирург» для перкутанной лазерной дискэктомии………………………38

Захматова Т.В., Щедренок В.В., Могучая О.В.
Малоинвазивные вмешательства при вертеброгенном синдроме позвоночной артерии ………………………39

Золотоверх О.М., Слинько Є.І.
Нові технології видалення пухлин хребців з наступною фіксацією ………………………39

Золотоверх О.М., Слинько Є.І.
Результати нейрохірургічного лікування пухлин крижової кістки ………………………40

Зорин Н.Н.
Анализ эффективности пункционной лазерной микродискэкетомии в лечении дискогенных нейрокомпрессионных синдромов………………………40

Зуев И.В., Щедренок В.В., Чижова М.В., Могучая О.В.
Применение фиксаторов из нитинола в хирургии остеопоротических переломов позвоночника ………………………41

Касьянов В.А., Сёмкин К.В., Иошина Н.Н.
Некоторые особенности травмы позвоночника и спинного мозга в АР Крым ………………………41

Касьянов В.А., Сёмкин К.В., Волкодав О.В.
Некоторые критерии прогноза позвоночно-спинно­мозговой травмы на уровне грудного отдела ………………………42

Лисенко С.М., Литвиненко А.Л., Возняк О.М.
Метод балонної кифопластики при лікуванні хворих з компресійними неускладненими переломами хребта, пов‘язаних з остеопорозом, мієломною хворобою, неоплазматичним ураженням хребців ………………………42

Лонтковський Ю.А., Саварчук Ю.М., Піонтковський В.К.
Особливості хірургічного лікування екстрафорамінальних гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта………………………43

Марданов Ж.Ж., Юлдашев Р.М.
Результаты хирургического лечения экстрадуральных опухолей грудного отдела спинного мозга………………………43

Москалик І.Т., Потапов О.І., Гринів Ю.В., Ткачук Ю.Л., Мартин А.Ю.
Досвід використання пункційної вертебропластики при патологічних переломах тіл хребців в умовах районної лікарні………………………44

Овчаренко Д.В., Кирпа Ю.І., Сальков М.М.
Результати застосування пункційної вертебропластики в лікуванні хворих з неускладненими переломами тіл хребців на тлі критичного остеопорозу………………………44

Ольхов В.М., Горбатюк К.И., Кириченко В.В.
Дифферецированный подход к хирургическому лечению дегенеративно-дистрофических поражений поясничного отдела позвоночника………………………45

Ольхов В.М., Горбатюк К.И., Венцковский И.Л., Долгополова Р.А., Кириченко В.В.
Применение задней вертебрэктомии при опухолевых заболеваниях грудного отдела позвоночника ………………………45

Педаченко Ю. Е., Красиленко Е. П.
Современные технологии в хирургическом лечении стеноза поясничного отдела позвоночного канала (СПК)………………………46

Педаченко Е.Г., Хижняк М.В.
Малоинвазивные вмешательства и биотехнологии в спинальной нейрохирургии ………………………46

Перфильев С.В., Машарипов Б.
Первые результаты использования межтеловых кейджей у больных с грыжами поясничных межпозвонковых дисков………………………47

Перфильев С.В., Машарипов Б.
Эффективность использования кейджей у больных с грыжами поясничных межпозвонковых дисков ………………………47

Робак О.П., Чувашова О.Ю., Робак К.О., Піліпас О.Ю., Голубов Є.І.
Нейрорадіологічна тактика в діагностиці гемангіом хребта ………………………48

Саидов С.С., Мирзабаев М.Д., Юлдашев Р.М.
Лечения межпозвонковых грыж у больных постоперационным болевым синдромом………………………48

Слинько Є.І.
Сучасні методи та технології в спинальній нейрохірургії ………………………49

Сташкевич А.Т., Фіщенко Я.В.
Застосування пункційної вертебропластики при компресійних переломах хребта на тлі системного остеопорозу………………………49

Сташкевич А.Т., Шевчук А.В.
Результаты хирургического лечения деформаций позвоночника при анкилозирующем спондилоартирите ………………………50

Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Улещенко Д.В.
Оперативне лікування протрузій та гриж міжхребцевих дисків в поєднанні із нестабільністю хребцево-рухових сегментів в поперековому відділі хребта ………………………50

Стегний С.А., Васильев С.В., Мытюшин И.И., Шупиков В.А., Островой Е.Л., Вечеровский А.В.
Хирургическое лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника с установкой межтелового кейджа NiTi (ООО «Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы») ………………………51

Стегний С.А., Шупиков В.А., Островой Е.Л., Мытюшин И.И., Вечеровский А.В., Васильев С.В.
Передняя межтеловая стабилизация моносегментарных нестабильных стенозирующих процессов пояснично-крестцового отдела позвоночника внебрюшинным доступом полым кольцевидным кейджем фирмы КОНМЕТ ………………………51

Токарський А.Ю., Шевага В.М., Нетлюх А.М., Савка Р.В., Сало В.М.
Черезшкірна фіксація хребта – застосування хірургії малих доступів при травматичних переломах поперекових хребців………………………52

Хижняк М.В., Танасейчук А.Ф., Боднарчук Ю.А.
Дифференцированное применение малоинвазивных методов хирургического лечения травматических компрессионных переломов нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника ………………………52

Чеботарьова Л.Л., Третьякова А.І., Солонович О.С.
Клініко-нейрофізіологічна діагностика функції провідникових структур спинного мозку на етапах хірургічного лікування у хворих зі спондилогенною шийною мієлопатією ………………………53

Чеботарьова Л.Л., Третьякова А.І., Педаченко Ю.Е., Красиленко О.П.
Використання нейрофізіологічних методів в діагностиці нейрогенної переміжної кульгавості на тлі стенозу хребтового каналу на поперековому рівні ………………………53

Шевага В.М., Нетлюх А.М., Паєнок А.В., Сало В.М., Кобилецький О.Я.
Ендоваскулярне хірургічне лікування спінальних артеріо-венозних мальформацій (АВМ) – клінічні випадки………………………54

Шевага В.М., Нетлюх А.М., Сало В.М., Дяків В.В., Щибовик Д.В.
Прогнозування ефективності черезшкірної пункційної вертебропластики на основі аналізу морфометричних характеристик хребців та клінічної картини при остеопоротичних переломах хребта ………………………54

Шутка В.Я.
Варикозне поширення епідуральних вен попере­кового відділу хребта. Клініка, діагностика………………………55

 

Досвід і перспективи судинної нейрохірургії
Опыт и перспективы сосудистой нейрохирургии

Костюк М.Р., Луговський А.Г., Мороз В.В., Скорохода І.І.
Можливості ендоваскулярної методики стентування в оперативному лікуванні атеросклеротичних стенозів середньої мозкової артерії………………………56

Литвак С.О., Козловський А.Ю., Ващенко В.В.
Вплив ендоваскулярного лікування артеріовенозних мальформацій вертебробазилярного басейну на вираженість епілептичних проявів захворювання………………………56

Мороз В.В., Скорохода І.І.,Цімейко О.А.
Досвід застосування flow-perter стентів у ендоваскулярному лікуванні артеріальних аневризм головного мозку………………………57

Мороз В.В., Скорохода І.І.,Цімейко О.А.
Ендоваскулярне лікування дуральних артеріовенозних фістул ділянки кавернозного синусу шляхом емболізації відокремлюваними спіралями порожнини кавернозного синуса трансвенозним доступом ………………………57

Мороз В.В., Скорохода І.І.,Цімейко О.А.
Сучасні методики ендоваскулярного лікування спінальних артеріовенозних мальформацій ………………………58

Мороз В.В., Скорохода І.І.,Цімейко О.А., Костюк М.Р.
Cучасні методи ендоваскулярного лікування дисекційних аневризм екстракраніального відділу хребтових артерій………………………58

Ольхов В.М., Чирка Ю.Л., Венцківський І.Л.
Досвід виконання каротидноїендартеректомії із застосуванням заплати з політетрафторетилену (ПТФЕ) для профілактики рестенозу сонної артерії………………………59

Очколяс В.Н.
Фармакологическое улучшение венозного оттока как фактор восстановления AMPA рецепторов глютамата………………………59

Полковников А.Ю., Тяглый С.В., Савченко Е.И., Савченко М.Е., Ксензов А.Ю., Зайцев Ю.В., Евченко Т.И.
Опыт эндовскулярного лечения мешотчатых аневризм и АВМ головного мозга в условиях нейрохирургического отделения областной клинической больницы………………………60

Пятикоп В.А., Котляревский Ю.А., Кутовой И.А., Сергиенко Ю.Г., Пшеничный А.А., Набойченко А.Г.
Эндоваскулярные методики в лечении патологии бассейна наружной сонной артерии ………………………60

Скорохода І.І., Мороз В.В., Цімейко О.А., Шахін Н.
Ендоваскулярна фармангіопластика при ангіоспазмі, обумовленим розривом аневризм головного мозку ………………………61

Цимейко О.А., Новиков Р.Р., Елейник М.В., Мороз В.В., Шахин Н.
Применение методики вентрикулярного фибринолиза у больных с внутрижелудочковыми кровоизлияниями………………………61

Цімейко О.А., Сидорак А.Д., Шахін Н., Тиш І.І.
Характерні ознаки геморагій при розривах аневризм дистальних сегментів передніх мозкових артерій за даними нейровізуалізуючих методів обстежень ………………………62

Цімейко О.А., Мороз В.В.
Перший досвід хірургічного лікування кавернозних ангіом стовбурових відділів головного мозку ………………………62

Чередниченко Ю.В., Мирошниченко А.Ю., Зорин Н.А.
Использование противоэмболических защитных устройств при стентировании церебральных артерий………………………63

Яковенко Л.М.,Руденко С.О.,Читаєва Г.Є., Малишева Т.А.
Легеневі ускладнення при хірургічному лікуванні нетравматичних внутрішньомозкових крововиливів………………………63

Яковенко Л.М., Литвак С.О.
Лікування артеріальних аневризм головного мозку ускладнених внутрішньошлуночковими крововиливами з використанням тромболітичної терапії………………………64

Яковенко Л.М., Литвак С.О., Козловський А.Ю.
Ендоваскулярне лікування артеріовенозних мальформацій вертебробазилярного басейну з епілептиформними клінічними проявами………………………64

 

Досягнення нейрохірургії дитячого віку за останнє десятиріччя
Достижения нейрохирургии детского возраста за последнее десятилетие

Адылова Р.О., Ахмедиев М.М. , Югай И.А.
Электронейромиография в диагностике врожденных пороков развития спинного мозга ………………………65

Ахмедиев М.М.
Современные технологии интеллектуального анализа клинических данных врожденных спинномозговых грыж у детей ………………………65

Ваккасов Н.Й., Ахмедиев М.М.
Динамика качества лечения спинномозговых грыж у детей различных возрастных групп ………………………66

Васильєва І.Г, Вербова Л.М., Шаверський А.В., Галанта О.С., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Олексенко Н.П., Дмитренко А.Б, Макарова Т.А., Шуба І.М.
Експресія гену HIF-1alpha у медулобластомах та анапластичних епендимомах головного мозку дітей як прогностичний маркер їх чутливості до ломустину ………………………66

Васильєва І.Г, Вербова Л.М., Орлов Ю.О. Шаверський А.В., Галанта О.С., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Олексенко Н.П., Дмитренко А.Б, Макарова Т.А.
Кореляція експресії генів CD133 та HIF-1alpha у пухлинах різного ступеня злоякісності головного мозку дітей………………………67

Вишневская Л.А., Гавриш Р.В., Плавский П.Н., Горищак С.П.
Опыт применения плацентарной крови в хирургии спинномозговых грыж у новорожденных………………………67

Волкодав О.В.
Концепция хирургического лечения постгеморрагической гидроцефалии у детей ………………………68

Волкодав О.В.
Полушарные внутримозговые кровоизлияния у новорожденных ………………………68

Волкодав О.В.
Синдром позвоночной артерии при родовой травме ………………………69

Волощук С.Я., Берцун К.Т., Шведський В.В., Волощук О.С.
Лікування вроджених спинальних дизрафій, сполучених з гідроцефалією ………………………69

Гавриш Р.В., Вишневська Л.А., Яроцький Р.Ю., Шелковий Я.Є., Бондаренко В.В., Підгірний Ю.В., Єрмольєв А.І.
Клінічне застосування гідроксиетилкрахмалів (130/0.4) у дітей з пухлинами головного мозку в ранньому післяопераційному періоді………………………70

Даллакян Н.О., Асатрян Э.А., Пошатаев К.Е., Лебедев К.Э., Рабандияров М.Р.
Эпилепсия как последствие легкой ЧМТ у детей ………………………70

Захарчук Е.В., Ким А.В., Самочерных К.А., Дон О.А., Хачатрян В.А.
Внемозговые новообразования задней черепной ямки у пациентов детского возраста: принципы лечения………………………71

Зябченко В.І., Шаверський А.В., Свист А.О., Вишневська Л.А.
Діагностика та результати лікування супратенторіальних примітивних нейроекто­дермальних пухлин (сПНЕП) у детей………………………71

Кеворков Г.А.
Клинические проявления и дифференцированный подход к лечению детей с опухолями позвоночника с экстрадуральным и экстравертебральным распространением ………………………72

Ким А.В., Забродская А.М., Ким Вон Ги, Дон О.А., Соколова Т.В., Шаповалов А.С., Хачатрян В.А.
Особенности астроцитарных опухолей головного мозга у детей при их повторном росте ………………………72

Ким А.В.
Особенности и хирургическая тактика при рецидиве нейроэктодермальных опухолей (НЭО) головного мозга у детей………………………73

Лебедев К.Э., Асатрян Э.А.
Влияние выраженных структурно-морфологических изменений полушарий большого мозга на формирование эпилептического синдрома у детей и подростков………………………73

Маматханов М.Р., Лебедев К.Э., Хачатрян В.А., Асатрян Э.А.
Повторные операции при хирургии эпилепсии у детей ………………………74

Маматханов М.Р., Лебедев К.Э., Асатрян Э.А.
Причины неэффективности хирургии эпилепсии в детском возрасте ………………………74

Марущенко Л.Л., Проценко И.П., Шаверский А.В.
Интраоперационная нейросонография в детской нейрохирургии ………………………75

Михалюк В.С., Орлов Ю.А., Плавский П.Н.
Эндоскопические методы хирургической коррекции нарушений ликвороциркуляции у детей………………………75

Орлов Ю.О., Гавриш Р.В., Вишневська Л.А., Скобський Є.І., Мінов С.В., Бондаренко В.В., Підгірний Ю.В.
Сучасні принципи лікування нозокоміальних інфекцій в нейрохірургії дитячого віку ………………………76

Орлов Ю.А., Маловичко И.А.
Результаты лечения критической гидроцефалии у детей………………………76

Орлов Ю.А. Марущенко Л.Л., Проценко И.П. Плавский П.Н.
Возможности пренатальной диагностики спинальных дизрафий в неонатальной нейрохирургии ………………………77

Орлов Ю.А., Проценко И.П., Марущенко Л.Л., Михалюк В.С., Герус С.В.
Хирургическое лечение интракраниальных геморрагий у недоношенных новорожденных ………………………77

Орлов Ю.А.
Достижения детской нейрохирургии последнего десятилетия ………………………78

Орлов Ю.А., Кеворков Г.А., Малышева Т.А., Плавский П.Н.
Тканевые эктопии при спиномозговых грыжах ………………………78

Орлов Ю.А., Орлов М.Ю., Яковенко Л.Н., Яроцький Ю.Р.,
Дифференцированное хирургическое лечение артериовенозных мальформаций (АВМ) головного мозга у детей………………………79

Плавский П.Н., Плавский Н.В., Горищак С.П. Марушенко Л.Л.
Пути снижения послеоперационных воспалительных осложнений при спинномозговых грыжах, осложненных ликвореей………………………79

Робак О.П., Чувашова О.Ю., Робак К.О., Голубов Є.І,. Піліпас О.Ю.
Диференційно-діагностичні особливості діастематомієлії в нейрорадіології ………………………80

Самочерных К.А., Лебедев К.Э., Маматханов М.Р.
Малоинвазивная нейрохирургия и проблема лечения медикаментозно-резистентной эпилепсии ………………………80

Самочерных К.А., Ким А.В.
Новообразований головного мозга у детей (современные подходы с использованием эндоскопии)………………………81

Свист А.А., Шаверський А.В., Плавський М.В.
Діагностика і результати лікування пухлин судинного сплетення у дітей ………………………81

Сысоев К.В., Хачатрян В.А.
Артифициальная фиксация при вторичной фиксации спинного мозга у детей ………………………82

Туляганов Б.А.
Особенности хирургического лечения оссифицированных кефалогематом ………………………82

Усатов С. А., Пызин А. В., Гаркуша А. И.
Хирургическое лечение оссифицированных кефалогематом у детей грудного возраста ………………………83

Усатов С. А., Пызин А. В., Гаркуша А. И.
Хирургическое лечение детей с интракраниальными кистами ………………………83

Усатов С. А., Пызин А. В., Гаркуша А. И.
Хирургическое лечение детей с опухолями субтенториальной локализации ………………………84

Фатыхова Э.Ф., Иванов В.С., Филатов В.С.
Лечение пациентов с нарушениями ликвороциркуляции, обусловленными внутриутробной инфекцией (ВУИ)………………………84

Хачатрян В.А., Самочерных К.А.
Комбинированный подход в нейрохирургическом лечении артериовенозных мальформаций у детей ………………………85

Шаверский А.В., Орлов Ю.А., Малышева Т.А., Черненко О.Г., Михалюк В.С., Свист А.А.
Факторы, влияющие на результаты лечение медуллобластом мозжечка у детей ………………………85

Шмелева О.О., Ким А.В., Самочерных К.А., Дон О.А., Ким Вон Ги, Хачатрян В.А.
«Псевдолобный синдром» у детей с опухолями задней черепной ямки (ЗЧЯ) ………………………86

 

Досвід застосування вітчизняних нейростимуляторів у відновній нейрохірургії
Опыт применения отечественных нейростимуляторов в восстановительной нейрохирургии

Савченко М.Е., Савченко Е.И., Тяглый С.В., Зайцев Ю.В., Полковников А.Ю., Ксензов А.Ю., Комаров Б.Г., Евченко Т.И.
Наш первый опыт применения эпидуральной электростимуляции у больных с травматическим анатомическим перерывом спинного мозга………………………87

Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я.
Застосування методу епідуральної електростимуляції для відновлення неврологічних функцій у хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку………………………87

Сапон Н.А., Цимбалюк В.И., Третяк И.Б., Шоферистов С.Е., Никифорова А.Н.
Потребность и экономическая обоснованность применения нейростимулятора НейСи-3М в Украине………………………88

Цимбалюк Ю.В., Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., Сапон М.А.
Довготривала електростимуляція при наслідках ушкоджень периферичних нервів………………………88

 

Сучасні методи боротьби з больовими синдромами
Современные методы борьбы с болевыми синдромами

Бур’янов О.А., Коструб О.О., Котюк В.В., Самохін А.В.
Хірургічне лікування комплексного реґіонарного больового синдрому………………………89

Леонтьев А.Ю., Леонтьев Ю.А., Борблик Е.В., Борблик О.С.
Лечение невралгии тройничного нерва методом баллон-компрессии: оценка эффективности и безопасности………………………89

Мартин А.Ю., Потапов О.І., Гринів Ю.В., Москалик І.Т., Ткачук Ю.Л.
Порівняльна оцінка балонної мікрокомпресії та радіочастотної деструкції Гассерового вузла при рецидивуючій невралгії трійчастого нерва………………………90

Посохов Н.Ф.
Пункционная селективная ретрогассеральная ризотомия у больных с тяжелыми формами прозопалгий ………………………90

Потапов О.І., Гринів Ю.В., Москалик І.Т., Ткачук Ю.Л., Петрів Р.Б.
Результати застосування гіалуронідази при епідуральному адгезіолізі у хворих з больовим синдромом попереку………………………91

Савченко М.Е., Савченко Е.И., Тяглый С.В., Зайцев Ю.В., Полковников А.Ю., Ксензов А.Ю., Комаров Б.Г., Евченко Т.И.
Коррекция болевого синдрома у больных с метастатическими поражениями позвоночника и корешков спинного мозга………………………91

Сичинава В.Г., Короткоручко А.А., Полищук Н.Е., Ткаченко П.И.
Интерламинарная эпидуральная инъекция стероидов для лечения шейных радикулитов ………………………92

Черненков В.Г, Сербиненко И.А., Черненков А.В.
К совершенствованию технологии операций по устранению нервно-сосудистого конфликта у больных с невралгией тройничного нерва………………………92

Ямінський Ю.Я. Цимбалюк В.І.
Результати хірургічного лікування невропатичного больового синдрому у хворих з наслідками травматичних та не травматичних ушкоджень спинного мозку ………………………93

 

Інноваційні стереотаксичні та радіаційні технології в нейрохірургії
Инновационные стереотаксические и радиационные технологии в нейрохирургии

Бондарь В.А., Кардаш К.А., Яшаров Ю.А., Кузнецов С.Н.
Лечение множественных абсцессов головного мозга с применением нейронавигации ………………………94

Бурик В.М., Спіженко Н.Ю., Поліщук М.Є., Чеботарьова T.I., Шараєвський О.А.
Гіпофракційна стереотаксична радіохірургія пухлин основи черепу ………………………94

Возняк О.М., Майданник О.В., Кунах Т.Г.
Досвід застосування навігаційного обладнання при транссфеноїдальній хірургії аденом гіпофіза ………………………95

Возняк О. М., Мухомор О.І., Ілюк Р.Ю., Литвиненко А.Л., Лисенко С.М., Майданник О.В.
Застосування інтраопераційної сонографічної навігації та доплерогафії при видаленні новоутворень головного та спинного мозку………………………95

Гавриш Р.В., Яроцький Р.Ю., Мінов С.В., Шелковий Я.Є., Єрмольєв А.І.
Складна інтубація трахеї в нейрохірургії та роль фібробронхоскопії у вирішенні даної проблеми ………………………96

Главацький О.Я., Зінькевич Я.П., Малишева Т.А., Черненко О.Г., Дічко С.М.
Аналіз діагностичної інформативності та достовір­ності результатів стереотаксичних біопсій (СТБ) ………………………96

Грязов А.Б.
Стереотаксическая радиохирургия в лечении солитарных метастазов головного мозга ………………………97

Гук А.П., Паламар О.І.
Навігаційний контроль при патології основи черепа………………………97

Гук А.П.
Эндоскопическая нейрохирургия: возможности и перспективы ………………………98

Захматов И.Г., Могучая О.В., Щедренок В.В.
Интраоперационное сочетание ультразвуковой и флуоресцентной навигации при удалении глиальных новообразований………………………98

Кардаш К.А. Яшаров Ю.А. Кузнецов С.Н. Бондарь В.А.
Использование нейронавигации в хирургическом лечении абсцессов головного мозга ………………………99

Кардаш А.М., Семикоз Н.Г., Кардаш К.А., Личман Н.А., Никулина Н.В., Беленский Ж.В.
Лучева терапия в лечении первичных и метастатических опухолей головного мозга ………………………99

Костюк К.Р., Цимбалюк В.І., Медведев Ю.М., Зінькевич Я.П., Попов А.О., Канайкін О.М., Дічко С.М.
Сучасні стереотаксичні технології хірургічного лікування тяжких форм епілепсії ………………………100

Орлов М.Ю., Луговський А.Г., Мороз В.В., Скорохода І.І., Яроцький Ю.Р., Спасіченко І.П.
Застосування ендоваскулярного та радіохірургічного методів в лікуванні АВМ головного мозку………………………100

Попов А.О., Цимбалюк В.І., Костюк К.Р., Медведев Ю.М., Зінькевич Я.П., Дічко С.М.
Новітні стереотаксичні технології хірургічного лікування екстрапірамідних розладів………………………101

Пятикоп В.А., Кутовой И.А.
Cтереотаксическая биопсия новообразований медиобазальных отделов головного мозга под контролем компьютерного томографа………………………101

Пятикоп В.А., Монике В., Воробьев В.В.
Клинико-инструментальные корреляции при паркинсонизме ………………………102

Сирко А.Г., Кирпа И.Ю.
Использование нейронавигации в нейроонкологии: опыт 225 операций………………………102

Скобская О.Е., Киселева И.Г., Малышева А.Ю., Слива С.С.
Оценка вестибулярной функции методом компьютерной стабилографии у пациентов с вестибулярными шванномами………………………103

Токарський А.Ю., Нетлюх А.М., Лозинський Р.М., Діжак Я.І., Ільчишин Р.О., Батюк А.В.
Застосування системи нейронавігації в хірургії пухлин головного мозку ………………………103

Цимбалюк В.І., Зінькевич Я.П., Главацький О.Я., Костюк К.Р., Попов А.О., Медведев Ю.М., Малишева Т.А., Черненко О.Г., Дічко С.М.
Значення стереотаксичних методик в діагностиці і лікуванні вогнищевих уражень головного мозку ………………………104

Чувашова О.Ю., Грязов А.Б., Пилипас О.Ю., Голубов Е.И.
Перфузионная компьютерная и магнитно-резонансная томографии в оценке эффективности радиохирургии при лечении метастазов головного мозга………………………104

Чувашова О. Ю., Земскова О.В., Грязов А.Б., Колесник С.П.
Стереотаксична радіохірургія вестибулярних шваном: проспективний аналіз 58 випадків ………………………105

Чувашова О.Ю., Кручок И.В.
Эффективность стереотаксической радиохирургии при менингиомах петрокливальной локализации………………………105

 

Загальні проблеми сучасної нейрохірургії
Общие проблемы современной нейрохирургии

Варешнюк Е.В., Духовский А.Э.
Опыт применения интраоперационного нейромониторинга в нейрохирургии ………………………106

Волощук Р.Р., Нетлюх А.М., Ільчишин О.Я., Мигаль І.І.
Контроль внутрішньочерепної гіпертензії з використанням зовнішнього тензодатчика в клініці неврології та нейрохірургії………………………106

Лебедев К.Э.
Некоторые факторы прогредиентности пароксизмальной симптоматики у больных височной эпилепсией ………………………107

Лихтерман Л.Б.
Высокие технологии и клиническое мышление в современной нейрохирургии ………………………107

Лонтковський Ю.А., Пічкур Л.Д.
Результати міотомії привідних м`язів стегна при лікуванні спастичності нижніх кінцівок у хворих на ДЦП………………………108

Любич Л.Д.
Оцінка впливу сандімуну на розвиток імунної відповіді при внутрішньомозковому введенні алогенних фетальних нейроклітин у мишей………………………108

Малышева Т.А.
Роль современных морфологических технологий в дифференциальной диагностике патологии нервной системы………………………109

Ольхов В.М., Горбатюк К.И.
К вопросу о эстетике в нейрохирургической операционной ………………………109

Ольхов В.М., Чирка Ю.Л., Горбатюк К.І.
Декомпресія карпального каналу у хворих з тунельною невропатією серединного нерва із застосуванням короткого пальмарного розрізу та мікрохірургічної техніки ………………………110

Робак О.П., Чувашова О.Ю., Робак К.О., Піліпас О.Ю., Голубов Є.І.
Диференційна діагностика ішемічних інсультів і астроцитом головного мозку ………………………110

Робак О.П., Чувашова О.Ю., Робак К.О., Піліпас О.Ю., Голубов Є.І.
Диференційна діагностика паразитарних захворювань головного мозку в нейрорадіології ………………………111

Самочерных К.А.
Минимально-инвазивная нейрохирургия (принципы, методология, концепция)………………………111

Солодов А.А., Петриков С.С.
Искусственная гипотермия в лечении больных с церебральной патологией, находящихся в критическом состоянии………………………112

Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Лонтковський Ю.А.
Селективна фасцикулотомія і поперекова мікродрезотомія в комплексному лікуванні хворих на ДЦП ………………………112

Цимбалюк В.І., Пічкур Л.Д., Семенова В.М., Васлович В.А., Касяненко Ю.А., Маркова О.В., Вербовська С.А., Пічкур О.Л.
Вплив нейрогенних клітин на процеси де- і ремієлінізації в експерименті ………………………113

Черненков В.Г., Сербиненко И.А., Черненков А.В.
Нейрохирургическое лечение фармакорезистентной фокальной эпилепсии, обусловленной перинатальной патологией головного мозга………………………113

Чернов А.Л., Никонов В.В., Феськов А.Э.
Опыт применения антигипоксантов (Цитофлавин) для профилактики церебральных нарушений при сокращенной схеме адаптации в условиях высокогорья………………………114

 

Алфавитный указатель………………………123

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko