The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Conference of neurosurgeons of Ukraine “Traumatic injuries of the central and peripheral nervous system,” Kamenetz-Podolsk, 15-16 September 2016. Program. Abstracts (in Ukrainian or Russian)


Contents:

Нейрохірургічна служба України – проблеми і перспективи розвитку
Педаченко Є.Г., Поліщук М.Є., Гук А.П., Никифорова А.М… 16

Сучасний стан, перспектива розвитку дитячої нейрохірургії в Україні
Духовський О.Е… 18

Епідеміологія і організація спеціалізованої допомоги хворим з травматичними ушкодженнями нервової системи / Epidemiology and organization of specialized care to patients with traumatic lesions of the nervous system

Черепно-мозкова травма: сучасні виклики
Поліщук М.Є., Педаченко Є.Г… 19

Стан надання нейрохірургічної допомоги при гострій травмі нервової системи та її наслідках в Україні
Педаченко Є.Г., Гук А.П., Сапон М.А., Никифорова А.М… 20

Структура надання нейрохірургічної допомоги при ЧМТ дитячому населенню м.Києва
Гончарук О.Б., Гайдаренко О.О., Синицький С.І., Муравський А.В… 21

Результати нейрохірургічного лікування хворих з ускладненою хребетно-спинномозковою травмою
Слинько Є.І… 22

Помилки та їх профілактика при черепно-мозковій травмі (ЧМТ)
Ольхов В.М., Венцківський І.Л., Чирка Ю.Л., Кириченко В.В., Ольхова І.В… 23

Клінічні предиктори прогредиентного перебігу легкої черепно-мозкової травми
Каджая М.В., Дядечко А.А… 24

Неосложненные переломы позвоночника, сочетанные со скелетной травмой: опыт хирургического лечения
Ивченко Д.В., Ивахненко Д.С., Мирошников В.В., Великий О.И… 25

Результати нейрорафії ліктьового та серединного нерву
Чирка Ю.Л., Столяренко О.О., Лемешов О.С… 26

Невідкладна допомога при нейротравмі / Emergency care in neurotrauma

Актуальні проблеми класифікації хребетно-спинномозкової травми
Сальков М.М., Дзяк Л.А… 27

Влияние коллатерального кровообращения на развитие вторичных изменений спинного мозга при позвоночно-спинномозговой травме
Сальков М.М., Цимбалюк В.І., Дзяк Л.А… 28

Зміни у підходах до хірургічного лікування цивільної та бойової тяжкої черепно-мозкової травми
Сірко А.Г… 29

Сучасні підходи до діагностики вогнепальних черепно-мозкових поранень
Дзяк Л.А., Сірко А.Г… 30

Сучасні підходи до хірургічного лікування фронто-синусно-орбітальних ушкоджень в гострому періоді травми
Марченко О.А., Іонов Т.А., Сірко А.Г., Пилипенко Г.С., Кирпа І.Ю., Пороннік С.В., Ботіков В.В… 31

Повторні хірургічні втручання у хворих з важкою черепно-мозковою травмою.
Потапов О.І., Гринів Ю.В., Мартин А.Ю., Онуфрик О.І., Паскар С.М., Вацеба М.О… 32

Найближчі результати застосування УЗД в діагностиці захворювань та ушкоджень периферичних нервів
Журавльов О.Ф., Філіпчук С.М., Леонтьев О.Ю… 33

Ультразвукове дослідження головного мозку через краніодефект у ранньому післяопераційному періоді
Філіпчук С.М., Леонтьєв О.Ю., Борблик Є.В… 34

Малоінвазивна транспедикулярна фіксація при травматичних ушкодженнях грудо-поперекового відділу хребта
Лонтковський Ю.А., Пастухов С.І., Васильянов Д.С., Лонтковська Н.В… 35

Вторинна геморагічна прогресія забоїв головного мозку у пацієнтів із черепно-мозковою травмою
Гончарук О.М., Поліщук М.Є., Виваль М.Б., Перекопайко Ю.М… 36

Hyperbaric oxygen therapy for the treatment of traumatic brain injury
Osama M. Abdelwahab, Ahmed S. Kamel AbdelWahed … 37

Subgalial Suction Drain Versus Subdural Drain in Chronic Subdural Hematoma
Osama M. Abdelwahab, Ahmed S. Kamel AbdelWahed … 38

Ефективність раннього лікування важкої пологової черепно-мозкової травми у дітей
Волощук С.Я., Шведський В.В., Волощук В.Я., Берцун К.Т… 39

Аналіз результатів лікування хворих із тяжкою черепно-мозковою травмою при відсутності регулярної нейровізуалізації
Комарницький С.В., Кеінашвілі Г.Г., Петришин Р.Л., Лебедь В.О… 40

Стабілізація 360° при травматичних ураженнях шийного відділу хребта
Ольхов В.М., Горбатюк К.І., Кириченко В.В… 41

Predictors of prognosis and treatment of combined craniocerebral trauma in geriatric patients
Dmitriy S. Ivakhnenko… 42

Диференційоване лікування травматичних внутрішньомозкових крововиливів
Готін О.С., Болюх А.С… 43

Метод локального фибринолиза травматических внутримозговых кровоизлияний в раннем восстановлении больных
Готин А.С., Болюх А.С… 44

Нейрохірургічна тактика при важкій черепно-мозковій травмі в різні періоди
Гончарук О.Б., Синицький С.І., Стефанішин М.С… 45

Результати лікування хворих з вогнищевими двобічними забоями лобних часток
Комарницький С.В., Лебедь В.О., Виваль М.Б., Гаврилишина М.В., Кеінашвілі Г.Г., Петришин Р.Л… 46

Нетравматичні субдуральні гематоми: особливості діагностики та лікування
Бідзіля П.В., Гудак П.С., Дем’янов М.А., Запорожець О.В., Квасніцький О.М., Трибуль О.О., Швець О.С… 47

Особенности стабилизации грудо-поясничного перехода позвоночника
Кириченко В.В., Ольхов В.М., Горбатюк К.И., Лемешов А.С… 48

Хірургічне лікування перелому C2 хребця типу Hangman
Горбатюк К.І., Ольхов В.М… 49

Harms стабілізація сегменту С1-С2 при переломах зуба С2 ІІ типу. Ефективність та безпечність методу
Горбатюк К.І., Кудіна О.М., Столяренко О.О… 50

Малоінвазивна стабілізація переломів грудного та поперекового відділів хребта
Кириченко В.В., Ольхов В.М., Горбатюк К.І., Кудіна О.М., Столяренко О.О… 51

Диференційований підхід до лікування забою головного мозку
Шевага В.М., Нетлюх А.М., Щибовик Д.В., Лозинський Р.М., Мотринець Н.П… 52

Можливості білкових біомаркерів UCH-L1 та S100B у прогнозуванні наслідків тяжкої черепно-мозкової травми
Кобилецький О.Я., Білошицький В.В., Бєльська Л.М., Тонковид О.Б… 53

Dural fenestrations versus duraplasty in traumatic acute subdural hematoma
Mohamed Mohamed… 54

Comparative study between bone flap insertion in abdomal wall versus flail replacement in decompressive cranitomy of acut subdural hematoma
Mohamed Mohamed, Ahmed S. Kamel AbdelWahed … 55

Успіх лікування інтракраніальних запальних ускладнень у ранньому періоді ЧМТ
Маковецький П.П… 56

Біомеханічні аспекти травми шийного відділу хребта
Годлевський Д.О., Морозов А.М… 57

Lumbo Peritoneal Shunt in management of cases of depressed skull fractures with Superior Sagittal Sinus Occlusion
Ahmed S. Kamel AbdelWahed, Mohamed Mohamed… 58

Використання зовнішнього активного дренування епідурального простору у хворих з зламами кісток черепа та епідуральною гематомою
Бобрик І.С., Кухарук В.Ф., Бобрик С.І., Фецяк С.В., Чирко А.Л… 59

Вогнепальні ушкодження нервової системи / Gunshot injuries of the nervous system

Оптимізація надання нейрохірургічної допомоги в сучасних локальних війнах та збройних конфліктах
Сірко А.Г… 60

Нові та удосконалені підходи до класифікації та побудови клінічного діагнозу при вогнепальних черепно-мозкових пораненнях
Дзяк Л.А., Сірко А.Г… 61

Проблеми діагностики та лікування ушкоджень периферичних нервів внаслідок бойової травми
Страфун С.С., Гайко О.Г., Борзих Н.О., Гайович В.В., Шипунов В.Г… 62

Віддалені результати хірургічного лікування вогнепальних ушкоджень периферичних нервів
Кирпа І.Ю., Зорін М.О., Кирпа Ю.І., Ботіков В.В… 63

Позвоночно-спинномозговая травма у участников АТО
Зорин Н.А., Кирпа Ю.И., Зорина Т.В., Овчаренко Д.В., Зорин Н.Н., Сальков Н.Н… 64

Результати лікування поранених військовослужбовців і жителів зони антитерористичної операції на базах кафедри нейрохірургії Харківського національного медичного університету у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону та КЗОЗ «Харківська обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
П’ятикоп В.О., Бібіченко С.І., Сторчак О.А., Бородай О.Л., Котляревський Ю.О., Кутовий І.О., Медушевський С.Б., Бабалян Ю.О., Якимів Г.А., Циганков О.В… 65

Бойова хребетно-спинномозкова травма
Поліщук М.Є., Данчин О.Г., Ісаєнко О.Л., Данчин Г.О., Гончарук О.М., Перекопайко Ю.М… 66

Клініка, діагностика, лікування вогнепальних поранень м’яких тканин склепіння черепа на етапах медичної евакуації
Данчин Г.О… 67

Організація спеціалізованої нейрохірургічної допомоги при бойових травмах в системі лікувального-евакуаційного забезпечення Збройних сил України
Данчин А.О., Поліщук М.Є., Данчин О.Г… 68

Особливості лікування вогнепальної травми периферичної нервової системи
Цимбалюк В.І., Лузан Б.М., Цимбалюк Я.В., Третяк І.Б… 69

Відновлювальна нейрохірургія при наслідках нейротравми / Restorative neurosurgery at the consequences of neurotrauma

Наш досвід пластики черепа аутокісткою у хворих з важкою черепно-мозковою травмою
Потапов О.І., Гринів Ю.В., Ткачук Ю.Л., Мартин А.Ю., Павлюк А.М., Черняк О.В… 70

Досвід використання аутологічних клітинних технологій при відновленні периферичних нервів
Страфун С.С., Гайович В.В., Гайович І.В., Савосько С.І… 71

Досвід хірургічного лікування ушкоджень периферичних нервів верхніх кінцівок мирного часу
Ботіков В.В., Кирпа І.Ю., Кирпа Ю.І… 72

Досвід хірургічного лікування мирних ушкоджень сідничого нерву та його гілок
Кирпа І.Ю., Зорін М.О., Ботіков В.В., Кирпа А.В… 73

Спосіб лікування черепно-мозкової травми (ЧМТ) за допомогою аутотрансплантації клітин кісткового мозку у експериментальних тварин
Морозов А.М., Гридіна Н.Я., Коцюруба А.В., Величко О.М., Медвєдєв В.В., Веселова О.І… 74

Дослідження взаємодії клітин пульпозного ядра та збагаченої тромбоцитами плазми в умовах моделювання травми in vitro
Педаченко Є.Г., Васильєва І.Г., Хижняк М.В., Чопик Н.Г., Педаченко Ю.Є., Олексенко Н.П., Шуба І.М., Галанта О.С., Цюбко О.І… 75

Відновне і реконструктивне лікування хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку
Ямінський Ю.Я… 76

Наш опыт реконструктивных операций при травматических повреждениях лицевого нерва в хирургии опухолей мостомозжечкового угла и пирамиды височной кости.
Федирко В.О., Борисенко О.Н., Гудков В.В., Лисяный А.Н., Онищенко П.М., Набойченко А.Г., Бобров А.Л… 77

Особливості проведення краніопластики при складних фронто-орбітальних переломах
Лонтковський Ю.А., Васильянов Д.С., Лонтковська Н.В… 78

Хірургічне лікування ушкоджень плечового сплетення
Третяк І.Б., Гацький О.О., Третьякова А.І., Коваленко І.В… 79

Протибольова хронічна стимуляція периферичних нервів: моделювання відчуттів пацієнта шляхом зміни параметрів електричних імпульсів
Гацький О.О., Третяк І.Б… 80

Вплив деяких видів традиційної нейротрансплантації на перебіг експериментальної травми спинного мозку
Медведєв В.В… 81

Результати мікродекомпресії лицевого нерва в гострому періоді ЧМТ
Гудак П.С., Яшан О.І… 82

Аутокраніопластика: досвід консервації трансплантату
Гудак П.С… 83

Методи регенеративної медицини в нейрохірургії, неврології та нейрореабілітації
Грицик В.Ф., Зубов Д.О., Васильєв Р.Г., Шмельова М.В… 84

Досвід застосування сучасних методів краніопластики при наслідках бойової травми
Каджая М.В., Дядечко А.О., Готін О.С… 85

Мікрохіругічний та нейрофізиологічний менеджмент фіксованого спинного мозку
Духовський О.Е., Варешнюк О.В., Духовський К.О… 86

Cytocompatibility of neural crest-derived multipotent stem cells and chitosan-based matrices for peripheral nerve tissue engineering
Petriv T.I., Vasyliev R.G., Kozakevych R.B., Tsymbaliuk V.I… 87

Хирургическое лечение посттравматической назальной ликвореи. Анализ собственных результатов
Пилипенко Г.С… 88

Реабілітаційне лікування хворих з травматичними ушкодженнями нервової системи / Rehabilitation treatment of patients with traumatic injuries of the nervous system

Інтегративний показник для об’єктивізації когнітивних порушень у пацієнтів з легкою черепно-мозковою травмою
Чеботарьова Л.Л., Каджая Н.В., Муравський А.В., Солонович О.С., Третьякова А.І… 89

Питання стандартизації та оцінки наслідків ураження центральної нервової системи
Літовченко Т.А., Варешнюк О.В… 90

Обґрунтування і особливості реабілітації при ЧМТ
Степаненко І.В., Попова І.Ю., Бондар Т.С., Лихачова Т.А… 91

Доказова фармакотерапія і функціональне відновлення після тяжкої черепно-мозкової травми
Білошицький В.В… 92

Етапи, принципи і методи комплексної реабілітації хворих з ЧМТ
Степаненко І.В., Бондар Т.С., Попова І.Ю., Лихачова Т.А… 93

Новітні технології в нейрохірургії / New technologies in neurosurgery

Nanotechnology for Neurotrauma and Neurorepair
Andrews R… 94

Disaster Response: Neurosurgery Can Lead Global Surgery Progress
Andrews R., Quintana L… 95

Neurogenesis and autologous stem mesenchymal cells (ASMC) application in ischaemic stroke modelling
Tsymbaliuk V.І., Toryanik I.I., Kolesnik V.V… 96

Внедрение и оценка результатов метода микрохирургического клипирования аневризм сосудов головного мозга в Херсонской области
Леонтьев А.Ю., Малышенко М.П., Назаренко О.С… 97

Анализ опыта транссфеноидального удаления образований селлярной области
Леонтьев А.Ю., Малышенко М.П., Назаренко О.С… 98

Оцінка найближчих та віддалених результатів застосування методики радіочастотної денервації при лікуванні вертеброгенних больових синдромів
Борблик Є.В., Леонтьєв О.Ю., Квасніцький М.В… 99

Вміст інгібітора активатора плазміногену 1 типу плазми крові залежно від маси тіла у хворих із черепно-мозковою травмою
Потапов О.О., Кмита О.П… 100

Вплив -675 4G/5G поліморфізму гена РАІ-1 на вміст інгібітора активатора плазміногену 1 типу плазми крові залежно від індексу маси тіла у хворих із черепно-мозковою травмою
Потапов О.О., Кмита О.П… 101

Хірургічне лікування переломів зубоподібного паростку другого шийного хребця
Балан С.І., Лонтковський Ю.А., Пастухов С.І., Лонтковська Н.В… 102

Діагностичні особливості пухлин спинномозкових нервів шийного відділу
Деркач Ю.В., Слинько Є.І… 103

Нейрохірургічні доступи для видалення пухлин крижів та крижового каналу. Результати застосування
Лешко М.М., Слынько Е.И… 104

Променеве лікування пухлин крижів та крижового каналу
Лешко М.М., Слинько Є.І… 105

Порівняння ефективності кіфопластики та стентування при травматичних неускаднених переломах хребців
Ілюк Р.Ю., Лисенко С.М., Литвиненко А.Л., Возняк О.М… 106

Subarachnoid injection technique for opening the Sylvian Fissure while minimizing the possibility of vascular injury
Ahmed S. Kamel AbdelWahed… 107

Глазодвигательные нарушения у больных с артериовенозным соустьем в области кавернозного синуса
Ганем Р.Б., Мороз В.В… 108

Малоінвазивні методи хірургічного лікування хворих з множинними грижами шийного відділу хребта
Хижняк М.В., Педаченко Ю.Є., Фурман А.М… 109

Наслідки ятрогенної травми V черепного нерву в лікуванні тригемінальних прозопалгій
Набойченко А.Г., Федірко В.О., Цюрупа Д.М., Онищенко П.М., Гудков В.В., Лісяний О.М., Яковенко М.Ю… 110

Відновлення функції лицьового нерву після травматичного ушкодження при хірургічному лікуванні пухлин мосто-мозочкового кута
Федірко В.О., Гудков В.В., Лісяний О.М., Онищенко П.М., Набойченко А.Г., Цюрупа Д.М… 111

Клинико-морфологические сопоставления летальных осложнений при разрыве артериальных аневризм головного мозга
Читаева Г.Е., Литвак С.О., Малышева Т.А… 112

Віддалені результати ендоваскулярного хірургічного лікування інтракраніальних аневризм з різноманітними кліничними проявами
Полковників О.Ю., Савченко Є.І., Тяглий С.В… 113

Human cultured nucleus pulposus chondrocytes and adipose-derived stem cells as the advanced therapy medicinal products for herniated intervertebral discs’ cure

ubov D.A., Vasyliev R.G., Rodnichenko A.E., Pedachenko Y.E., Pedachenko E.G., Butenko G.M… 114

Стереотаксична радіочастотна паллідотомія у лікуванні хвороби Паркінсона
Костюк К.Р., Медведєв Ю.М., Шевельов М.М., Попов А.О., Чебурахін В.В., Дічко С.М., Василів Н.С., Ломадзе В.Л… 115

Комплексний інтраопераційний нейрофізіологічний моніторінг при парастовбурових та спінальних новоутвореннях
Смоланка В.І., Герасименко О.С., Смоланка А.В., Сечко О.С… 116

Культивування стовбурових клітин різного генезу з Neurogel™
Рибачук О.А., Васильєв Р.Г., Медведєв В.В., Прошкіна І.О., Архипчук І.В., Цимбалюк В.І… 117

Our early experience with the use of BrainLab Curve spinal neuronavigation system in the Midline Lumbar Interbody Fusion (MIDLIF) procedure, for the surgical treatment of the degenerative spondylolisthesis
Bodiu A.P., Borodin S.M., Sumleanschi A.A… 118

Пункційна вертебропластика при травматичних компресійних переломах тіл хребців грудного та поперекового відділів хребта
Козловський А.Ю., Шурпяк О.К., Козловський Ю.П., Салдан З.В., Крачковський К.П… 119

Явище мозочкового діашіза у хворих з легкою ЧМТ за даними перфузійної ОФЕКТ
Новікова Т.Г., Каджая Н.В., Макеєв С.С… 120

Особливості змін біохімічних показників крові у пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою травмою протягом гострого періоду
Шевага В.М., Кобилецький О.Я., Нетлюх А.М… 121

Adult neural crest-derived multipotent stem cells for neurosurgery: preclinical studies
Vasyliev R.G., Rybachuk O.A., Zubov D.A., Lysenko O.S., Shamalo S.M., Demidchouk A.S., Rodnichenko A.E., Gubar O.S., Zlatska A.V., Klymenko P.P., Labunets I.F., Novikova S.N., Chaikovsky Yu.B., Butenko G.M… 122

Стимуляція блукаючого нерва, погляд невролога на проблему хірургії епілепсії в Україні. Показання та очікування
Варешнюк О.В… 123

Пухлини судинних сплетень головного мозку: порівняльна характеристика і особливості хірургічного лікування у дітей
Свист А.О., Малишева Т.А., Вербова Л.М… 124

Злоякісні пухлини периферичних нервових стовбурів: особливості морфологічної діагностики для удосконалення лікувальної тактики
Малишева Т.А., Черненко О.Г., Шмельова Г.А., Деркач Ю.В., Пічкур Л.Д… 125

Можливості інтервенційних методик у лікуванні хронічного головного болю
Білошицький В.В… 126

Результати хірургічного лікування медулобластом мозочка у дітей різних вікових груп
Моргун В.В., Шаверський А.В., Марущенко Л.Л., Проценко І.П… 127

Современные подходы к диагностике посттравматической базальной ликвореи
Пилипенко Г.С… 128

Хирургическое лечение разрыва артериальной аневризмы головного мозга в сочетании с атеросклеротическим поражением церебральных артерий
Яковенко Л.Н., Литвак С.О., Доготарь А.И… 129

Эндоскопические вмешательства при опухолях области III желудочка у детей
Михалюк В.С., Вербова Л.Н., Шаверский А.В., Плавский П.Н., Проценко И.П., Свист А.А., Марущенко Л.Л… 130

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko