The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Conference “Innovations in Neurosurgery”. Kiev, April 16, 2015. Program. Abstracts


Contents:

Програма конференції…….5

 

Тези доповідей

Відновлювальна нейрохірургія

Єрошкін О.А.
Чрезшкірна радіочастотна селективна різотомія Гассерова вузла як метод лікування невралгії трійчастого нерву…….6

Цимбалюк В.І., Лісяний М.І., Петрів Т.І.
Оцінка регенерації сідничного нерва під впливом адгезивної фракції жирової тканини функціональним методом у експерименті…….7

Ерошкин А.А., Михайличенко В.Ю.
Роль торакоскопической симпатэктомии в эстетической нейрохирургии…….8

Цимбалюк В.І., Кваша М.С., Молотковець В.Ю., Медведєв В.В.
Високочастотне електричне зварювання епіневрію сідничного нерву після перетину в експерименті…….9

Третяк І.Б., Сапон М.А., Гацький О.О.
Хронічна стимуляція спинного мозку (SCS) при відриві С8-Th1 корінців плечового сплетення: аналіз 15 випадків…….10

Посохов Н.Ф., Дмитерко И.П., Сапон Н.А.
К проблеме выбора метода лечения невралгии тройничного нерва…….11

Вогнепальні поранення нервової системи

Сірко А.Г., Кирпа І.Ю., Пилипенко Г.С.
Сучасні підходи до хірургічного лікування вогнепальних проникаючих поранень черепа та головного мозку…….12

Сірко А.Г., Марченко О.А.
Оптимізація надання медичної допомоги при вогнепальних черепно-мозкових пораненнях, отриманих під час АТО…….13

Сірко А.Г., Пилипенко Г.С., Іонов Т.А.
Клінічні та комп’ютерно-томографічні особливості вогнепальних черепно-мозкових поранень під час антитерористичної операції…….14

Сірко А.Г., Кирпа І.Ю.
Найближчі результати хірургічне лікування вогнепальних проникаючих черепно-мозкових поранень…….15

Кирпа І.Ю., Сірко А.Г., Кирпа Ю.І.
Перший досвід хірургічного лікування наслідків вогнепальних поранень переферичних нервів…….16

Пятикоп В.А., Бибиченко С.И.,. Сторчак О.А., Бородай А.Л., Котляревский Ю.А., Кутовой И.А., Медушевский С.Б., Бабалян Ю.А., Якимив Г.А.
Результаты лечения раненых военнослужащих и жителей зоны антитеррористической операции в Военно-медицинский клинический центр Северного региона и КУОЗ «Харьковская областная клиническая больница – ЦЭМП и МК»…….17

Цимбалюк В.І., Лузан Б.М., Цимбалюк Я.В.
Лікування вогнепальних ушкоджень периферичних нервів…….18

Ямінський Ю.Я., Гацький О.О., Пічкур О.Л.
Реконструктивна та відновлювальна нейрохірургія при наслідках вогнепальної хребетно-спинномозкової травми…….19

Сірко А.Г., Дзяк Л.А., Зорін М.О., Овчаренко Д.В., Кирпа Ю.І., Сальков М.М., Гришин В.І., Йовенко І.О., Машин О.М., Дубина В.М., Мосинцев М.Ф.
Досвід надання нейрохірургічної допомоги пораненим з черепно-мозковою та хребетно-спинномозковою травмою в умовах масового поступлення…….20

Дитяча нейрохірургія

Шаверский А.В., Орлов Ю.А., Свист А.А., Вишневская Л.А.
Лечение астроцитом мозжечка у детей младшей возрастной группы…….21

Орлов Ю.А., Шаверский А.В., Моргун В.В., Марущенко Л.Л., Свист А.А., Вишневская Л.А.
Возрастной аспект медуллобластом мозжечка у детей…….22

Свист А.А., Орлов Ю.А., Шаверский А.В., Печера Л.Ю.
Возрастные особенности опухолей сосудистого сплетения головного мозга…….23

Михалюк В.С., Плавский П.Н., Орлов Ю.А., Марущенко Л.Л., Гавриш Р.В.
Роль эндоскопических методов в оптимизации результатов хиругического лечения поствоспалительной гидроцефалии у детей…….24

Марущенко Л.Л., Орлов Ю.О., Проценко І.П., Скобский Є.І., Плавський М.В., Плавський П.М., Гавриш Р.В.
Застосування інтраопераційної ультразвукової навігації у дитячій нейрохірургії…….25

Експериментальна нейрохірургія

Білошицький В.В., Нахаба О.О., Дубок В.А., Гридіна Н.Я., Шмельова А.А.
Використання новітніх металлокерамічних нанокомпозитів для заміщення великих дефектів черепа у експериментальних тварин (щурів)…….26

Нейроонкологія

Данчук С.В., Главацький О.Я.
Інтраопераційна антибіотикопрофілактика у хворих з пухлинами головного мозку. Катамнестичні дані…….27

Главацький О.Я., Васильєва І.Г., Шуба І.М., Цюбко О.І., Галанта О.С., Хмельницький Г.В., Кардаш К.А.
Експресія гену MGMT в клітинах пухлинних тканин хворих на гліоми головного мозку…….28

Яшаров Ю.А., Сирко А.Г., Леонтьев А.Ю.
Абсцессы головного мозга: обзор 242 клинических случаев…….29

Розуменко В.Д.
Хирургия глиальных опухолей головного мозга с применением инновационных лазерных и навигационных технологий…….30

Кваша М.С., Мосийчук С.С., Кондратюк В.В., Самбор В.К., Цзян Лун, Никифорак З.М., Ивашенко В.И., Андрухив А.Я.
Преимущества холодно-плазменной коагуляции в лечении внемозговых и внутримозговых опухолей…….31

Гук А.П., Паламар О.И., Аксёнов Р.В., Оконский Д.И.
Микроаденомы гипофиза. Эндоскопические возможности…….32

Паламар О.И., Гук А.П., Аксёнов Р.В., Оконский Д.И.
Хирургия опухолей распространяющиеся на кавернозный синус. Эндоскопические возможности…….33

Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.
Поширення неврином слухового нерва в porus acusticus internus. Шляхи та методи видалення…….34

Паламар О.І., Гук А.П., Оконський Д.І., Аксьонов Р.В.
Мініінвазивні втручання при пухлинах шлуночкової системи…….35

Грязов А.Б., Кардаш К.А., Главацкий А.Я., Пилипас Л.Ю., Шуба И.Н.
Гипофракционная стереотаксическая радиохирургия в лечении неоперабельных злокачественных глиом головного мозга…….36

Даневич О.О., Гук М.О.
Ендоскопічна нейрохірургія мікроаденом гіпофіза та їх хірургічна анатомія…….37

Гук М.О., Мумлєв А.О., Гук О.М., Даневич О.О., Тесленко Д.С.
Вибір хірургічного доступу у пацієнтів з менінгіомами пагорбка та діафрагми турецького сідла…….38

Гук М.О., Тесленко Д.С., Яцик В.А.
Хірургічне лікування метастазів в гіпофіз…….39

Нейротравма

Андрєєв О.А., Скобська О.Є., Каджая Н.В.
Оптимізація діагностики вестибулярних порушень у хворих зі струсом головного мозку в гострому періоді…….40

Andreev S.A., Malysheva T.A.
Lungs pathology in early terms of severe traumatic brain injury…….41

Спінальна нейрохірургія

Шутка В.Я.
Лікування медіанних кил поперекового відділу хребта…….42

Лонтковський Ю.А., Лонтковська Н.В., Васильянов Д.С.
Досвід проведення пункційної дископластики при люмбалгіях…….43

Дзяк Л.А., Царев А.В., Сальков Н.Н.
Применение рилузола в комплексном лечении осложненной позвоночно-спинномозговой травмы шейного отдела спинного мозга…….44

Лешко М.М., Слинько Є.І.
Техніка видалення пухлин крижів, які викликають компресію нервових структур…….45

Яворський О.А.
Пункційна вертеброплатика як метод лікування патологічних переломів на фоні остеопорозу…….46

Годлевський Д.О., Морозов А.М.
Нові можливості зовнішньої корекції, репозиції та іммобілізації при травмах шийного відділу хребта…….47

Чеботарьова Л.Л., Третьякова А.І., Красиленко О.П.
Клініко-нейрофізіологічне обгрунтування вибору тактики ведення хворого з вертеброгенною шийною мієлопатією…….48

Судинна нейрохірургія

Мороз В.В., Цімейко О.А., Скорохода І.І., Орлов М.Ю., Луговський А.Г., Яроцький Ю.Р., Костюк М.Р.
Досвід застосування потокоскеровуючих стентів у лікуванні артеріальних аневризм головного мозку важкодоступної локалізації та великих розмірів…….49

Яроцький Ю.Р., Орлов МЮ., Яковенко Л.М., Мороз В.В., Луговський А.Г., Грязов А.Б., Скорохода І.І., Литвак С.О.
Комбіноване хірургічне лікування артеріовенозних мальформацій вертебробазілярного басейну…….50

Ганем Р.Б., Мороз В.В., Орлов М.Ю., Скорохода И.И., Луговский А.Г., Яроцкий Ю.Р., Цимейко О.А.
Опыт эндоваскулярного лечения дуральных церебральных артериовенозных фистул…….51

Цімейко О.А., Тиш І.І., Мороз В.В., Скорохода І.І., Сидорак А.Д.
Тактика хірургічного лікування при оклюзійно-стенотичних ураженнях сонних артерій у хворих із супутньою оклюзійно-стенотичною патологією коронарних артерій…….52

Цімейко О.А., Мороз В.В., Сидорак А.Д., Тиш І.І.
Методи хірургічного лікування аневризм дистальних сегментів передньої мозкової артерії…….53

Сапон М.А., Гук А.П., Читаєва Г.Є., Гацький О.О., Никифорова А.М., Йовенко Т.А.
Цереброваскулярні хвороби в Україні. Стан надання нейрохірургічної допомоги…….54

Функціональна нейрохірургія

Попов А.О., Костюк К.Р., Шевельов М.М., Дічко С.М., Чебурахін В.В.
Вплив хірургічного лікування на побічні ефекти фармакотерапії хвороби Паркінсона…….55

Перелік тез доповідей…….56

Алфавітний показчик…….60

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko