The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Academician of the Academy of Medical Science of Ukraine Yury Panasovych Zozulia: Dedicated to 75th anniversary of his birth (in Ukrainian)

Contents:

Цимбалюк В.І.
Юрій Панасович Зозуля: історичні нариси

Міхньов В.А.
Академія медичних наук України і Ю.П.Зозуля

Руденко В.А., Пацко Я.В.
Його ідеї в його учнях

Розуменко В.Д.
Академік Ю. П. Зозуля — нейрохірург

Сапон М.А., Никифорова А.М.
Діяльність Юрія Панасовича Зозулі як фундатора і Президента Української Асоціації Нейрохірургів

Наукові праці академіка АМН України Ю.П.Зозулі:

Монографії
Статті
Рецензії
Наукові роботи, надруковані за кордоном
Авторські свідоцтва
Патенти

Download

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko