The State Institution
Romodanov Neurosurgery Institute
National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Completed Studies in 2011 [in Ukrainian]

КПКВ 6561020
Дослідити механізми впливу епідуральної електростимуляції на відновлення функцій спинного мозку при його травматичному ушкодженні
Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Ямінський Ю.Я., Чеботарьова Л.Л., Татарчук М.М., Вербовська С.А.
Контактний телефон: (044) 483-12-53.
Пропонується новий спосіб лікування хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку шляхом проведення епідуральної електростимуляції. Визначено покази та протипокази до застосування даного методу лікування. Визначено чинники, що впливають на результати застосування електростимуляції спинного мозку для відновлення його функцій. Такими чинниками є рівень травми, важкість та давність травми спинного мозку, рівень встановлення електродів та спосіб проведення стимуляції.
Метод епідуральної електростимуляції впроваджено в клінічну практику для лікування хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку.
Нововведення впроваджено в клінічну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад.. А.П. Ромоданова АМН України»
Необхідне обладнання: операційна кімната з повним набором нейрохірургічного обладнання, прилад для проведення інтраопераційної електродіагностики, стимулятор для імплантації.
Послуги розробників: інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040
Система хірургічної нейронавігації
Автори-розробники:
Розуменко В. Д.
Контактний телефон: (044) 483-92-19
Пропонується спосіб до використання удосконаленої системи хірургічної нейронавігації, що додатково оснащена системою відеомоніторінгу, яка дає можливість відображати фактичне положення хірургічного інструменту та траєкторії його переміщення відносно одержаних в реальному масштабі часу істинних зображень мозку та мозкових структур в межах операційного поля.
Спосіб передбачає одночасний вивід на екран монітору поєднаного відображення як віртуального співставлення положення хірургічного інструменту та траєкторії його переміщення відносно доопераційних магнітно-резонансних зображень мозку, так і фактичного положення хірургічного інструменту та траєкторії його переміщення відносно одержаних в реальному масштабі часу істинних зображень мозку та мозкових структур в межах операційного поля.
Показанням до застосування є наявність пухлини головного мозку.
Застосування способу забезпечує точність хірургічних маніпуляцій на мозку, виключає його травматизацію, забезпечує високу ефективність хірургічного лікування.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №43428
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus», система відеомоніторингу.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ- 6561040
Спосіб лазерно-хірургічного видалення пухлин півкуль великого мозку з навігаційним супроводом
Автори-розробники:
Розуменко В. Д., Хорошун А.П., Розуменко А. В.
Контактний телефон: (044) 483-92-19
Пропонується спосіб удосконалення методики лазерно-хірургічного видалення пухлин головного мозку з використанням нейронавігації.
Спосіб передбачає безпосередньо видалення пухлини, інтраопераційне визначення ділянок пухлини, що підлягають лазерному опроміненню, та моніторинг процесу лазерної деструкції проводиться під контролем нейронавігації.
Показанням до застосування є наявність пухлини головного мозку.
Застосування способу забезпечує точність хірургічних маніпуляцій на мозку, виключає його травматизацію, забезпечує високу ефективність хірургічного лікування і якість життя хворих.
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №63624
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.
Необхідне обладнання: система хірургічної нейронавігації Medtronic «StealthStation TREON plus», система відеомоніторінгу, апарат для лазерної хірургії «Ліка хірург».
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

КПКВ 6561040
Спосіб стереотаксичної біопсії вогнищевих утворень головного мозку глибинної локалізації.
Автори-розробники:
Дзяк Л.А., Зорін М.О., Сірко А.Г., Кирпа І.Ю., Симонова О.В.
Контактний телефон: (044) 483-94-19.
Пропонується спосіб біопсії вогнищевих утворень головного мозку глибинної локалізації для точності та безпечності виконання біопсії, що дозволяє поліпшити результати лікування хворих на вогнищеві утворення головного мозку глибинної локалізації.
Спосіб передбачає вдосконалення способу стереотаксичної біопсії новоутворень головного мозку глибинної локалізації, який дозволяє збільшити відсоток інформативних стереотаксичних біопсій та зменшити кількість геморагічних ускладнень при використанні цієї методики, шляхом одночасної доброї візуалізації патологічної тканини та мозкових судин.
Показанням до застосування є наявність вогнищевого утворення головного мозку у хворого глибинної локалізації (пухлина, абсцес, специфічне запалення та інш.), яке розташовано у безпосередній близькості з мозковими судинами.
Застосування способу дозволяє покращити діагностику та лікування вогнищевих утворень головного мозку глибинної локалізації. Запропонований спосіб має ряд переваг: розширення показань до застосування; даний спосіб може бути застосований не лише при діагностиці пухлин головного мозку, але й при діагностиці абсцесів (туберкульозних, токсоплазменних), специфічного запалення головного мозку (цитомегаловірус, герпес-вірус) та будь яких вогнищевих патологічних уражень головного мозку; менший відсоток геморагічних ускладнень, внаслідок попередження травмування мозкових судин; дозволяє скоротити час оперативного втручання через вибір оптимальної найбільш безпечної траєкторії проходження біопсійної голки, забезпечує високу інформативність біопсії (взяття матеріалу проводиться в містах найбільшого накопичення контрастної речовини – активного росту патологічної тканини та ангіогенезу).
На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель №60606.
Нововведення впроваджено в лікувальну практику ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України».
Впровадження нововведення потребує 55400 грн.
Необхідне обладнання: навігаційна станція, стереотаксична система, рамка стереотаксичної системи, набір хірургічного інструментарію для проведення операцій, біопсійна голка, спіральний комп’ютерний томограф, інфузомат, рентген контрастна речовина.
Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

© Romodanov Neurosurgery Institute Site development: SKP

Content management: Anna Nikiforova

Content management: Tetyana Yovenko