Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

09.06.2023. Оголошення конкурсу щодо вступу до аспірантури

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. АКАД. А.П.РОМОДАНОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ЩОДО ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ
у 2023 р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії
зі спеціальності: 222 Медицина (спеціалізації: Нейрохірургія)
Підготовка в аспірантурі ДУ «ІНХ НАМН» здійснюється за рахунок:
– коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету)- 2 місця;
– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення;
Форми і строки підготовки в аспірантурі:
очна (денна) форма – 4 роки;
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста.
Прийом документів до аспірантури з 03 липня до 31 серпня 2023 року;
вступні іспити – з 11 вересня 2023 р. до 12 жовтня 2023р.
Документи, що подаються при вступі в аспірантуру:
• заява установленої форми на ім’я директора (візується вступником у передбачуваного наукового керівника – штатного наукового працівника ДУ «ІНХ НАМН»);
• особовий листок з обліку кадрів установленої форми, завірений печаткою установи за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка установи;
• реферат з обраної наукової спеціальності;
• дослідницька пропозиція з обраної спеціальності з письмовим висновком передбачуваного наукового керівника;
• перелік публікацій, ксерокопії опублікованих робіт;
• згода на збір та обробку персональних даних;
• копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
• копія додатку до диплома з оцінками;
• копія свідоцтва про проходження спеціалізації;
• копія свідоцтва про навчання в клінічній ординатурі (за наявності;)
• письмова характеристика вступника;
• медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
• автобіографія;
• фотокартки розміром 3,5 × 4,5 см -2 шт.;
• копія сторінок паспорту з відмітками;
• копія картки фізичної особи -платника податків;
• копія трудової книжки;
• довідка з місця роботи;
• копія військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
• рекомендацію щодо вступу в аспірантуру (за наявності);
• міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності);
• оригінал диплома про повну вищу освіту, свідоцтво про проходження спеціалізації, диплом магістратура ( спеціаліста) і паспорт пред’являються вступником особисто;
Вступні випробування прописані в правилах прийому до аспірантури ДУ «ІНХ НАМН»
( http://www.neuro.kiev.ua/)
Документи подаються зброшурованими у папках ученому секретарю ДУ «ІНХ НАМН» за адресою:
04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32. Телефон: (044) 483-36-84; Факс: (044) 489-35-61

Директор
Академік НАМН Євгеній ПЕДАЧЕНКО

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko