Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

30.03.2023. Наукові публікації (тези доповіді)

Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених
Дніпровської академії неперервної освіти (Дніпро, Україна)
та редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу “WayScience” (http://www.wayscience.com/ (http://www.wayscience.com/))

Запрошує науковців, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів та спеціалістів у відповідній галузі надсилати тези доповіді:

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Scientific Research and Innovation»
3-4 квітня 2023 року

Конференція № 2 (3-4 квітня 2023)

II Міжнародний науково-практичний інтернет-конгрес
«Global Issues and Decisions»
10-11 квітня 2023 року

Конгрес № 2 (10-11 квітня 2023)

Надсилати тези доповіді та відомості про автора до редакції журналу за адресою wayscience@ukr.net

Загальні вимоги до оформлення:

Обсяг тез доповіді: від 1 до 3 сторінок.

Структура тез:

Назва тез великими літерами (шрифт жирний).
Прізвище та ініціали автора (або авторів) (шрифт жирний), вчений ступінь, вчене звання, посада (за бажанням, можна вказати (ID ORCID, номер телефону та електронну адресу для листування), назва установи (місце роботи), (шрифт нормальний).
Основний текст.
Список літератури (за необхідності).

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko