Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Наукові роботи, завершені у 2021 році

ПЕРЕЛІК НОВОВВЕДЕНЬ

Державної установи

«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова

Національної академії медичних наук України»  за  2021 рік

1. КПКВ: 6561040

Застосування гідрогелю Nubiplant для профілактики розвитку епідурального злукового процесу після поперекових дискектомій.

Автори-розробники: Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Педаченко Ю.Є., Танасійчук О.Ф., Красиленко О.П., Фурман А.М..

Контактний телефон: (044) 483-95-73.

Пропонується спосіб профілактики епідурального злукового процесу  у хворих  після  поперекових мікродискектомій. Проведено дослідження життєздатності клітин пульпузного ядра (ПЯ), а також рівня експресії генів хондрогенних маркерів клітинами ПЯ при їх культивуванні у присутності матриксів ЗТФ, Nubiplant та суміші збагаченого тромбоцитами фібрину(ЗТФ) / Nubiplant через 3, 7 та 14 діб культивування.

Встановлено, що присутність ЗТФ та суміші ЗТФ / Nubiplant  сприяє активному формуванню колоній клітин хондробластоподібної морфології та підтримує їх життєздатність протягом усього досліджуваного періоду.

Показано, що збагачений тромбоцитами фібрин та суміш ЗТФ / Nubiplant сприяє посиленню експресії хондрогенних маркерних генів клітинами ПЯ. Застосування ЗТФ, Nubiplant або суміші ЗТФ / Nubiplant при культивуванні клітин ПЯ, а також клітин м’язової тканини продемонструвало відсутність виселення клітин на протилежний бік зазначених матриксів протягом досліджуваного періоду (14 діб), що свідчить про їх бар’єрні функції щодо утримання клітинної популяції в певній локації.

Нововведення впроваджено в КНП «ВМКЛ ШМД» м. Вінниця. Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: операційна кімната, набір мікрохірургічного інструментарію.

Послуги розробників: курси інформації  і стажування, семінари.

2. КПКВ 6561040

Спосіб визначення вентральної компресії хребетного каналу при хребетно-спинномозковій травмі

Автори-розробники: Слинько Є.І., Нехлопочин О.С., Вербов В.В.

Контактний телефон: (044) 483-92-08

Пропонується спосіб визначення вентральної компресії хребетного каналу у пацієнтів із хребетно-спинномозковою травмою, який може бути використаний для встановлення оптимального методу хірургічного втручання а також оцінки ступеня ушкодження невральних структур та можливого регресу неврологічних проявів.

Спосіб передбачає визначення наявності фактору компресії та вимірювання його сагітального розміру. Термін фактор компресії це збірне поняття, що відображає загальну характеристику патологічних анатомічних субстратів, які виникають при ушкодженнях хребетного рухового сегмента (сегментів), та призводять до деформації стінок хребетного каналу і, як наслідок, викликають стиснення структур хребетного каналу. Фактор компресії не передбачає детальне висвітлення патоморфологічної характеристики кожної з нозологічних форм, що мають місце в певній клінічній ситуацій.

Для кількісної характеристики фактору компресії виконувалось вимірювання сагітального розміру фактору компресії (СРФК), що має абсолютну метричну величину і характеризує відносну ступінь зміщення фактору компресії в просвіт хребетного каналу. Величина СРФК – це довжина перпендикуляра, опущеного від найбільш виступаючої дорзально ділянки деформованої вентральної стінки хребетного каналу зацікавленого хребетно-рухового сегменту (задньо-верхній або задньо-нижній край зміщеного тіла хребця, фрагмент тіла хребця, фрагмент диско зв’язкового апарату та ін.) до лінії що з’єднує задньо-нижній край вишерозташованного, по відношенню до травмованого, з задньо-верхнім краєм хребця, що підлягає.

Застосування способу дає можливість об’єктивувати ступінь компресії спинного мозку у пацієнтів із хребетно-спинномозковою травмою, що дозволить визначити оптимальний метод лікування, надати прогноз регресу неврологічних проявів та уніфікувати принципи надання хірургічної допомоги постраждалим із травматичним ушкодженням хребта.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Необхідне обладнання: обладнання для візуалізації травматичних ушкоджень хребта (рентгенографія, спіральна комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія), що дозволяє отримувати результати належної якості.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

3. КПКВ 6561040

Спосіб оптимізації хірургічної корекції травматичних ушкоджень грудо-поперекового відділу хребта, що супроводжується значним ураженням опорних структур

Автори-розробники: Слинько Є.І., Нехлопочин О.С., Вербов В.В.

Контактний телефон: (044) 483-92-08

Пропонується спосіб оптимізації хірургічної корекції травматичних ушкоджень грудо-поперекового відділу хребта, що супроводжується значним ураженням опорних структур, який може бути використаний для покращення результатів лікування та зменшення ризиків неспроможності спондилодезу.

Спосіб передбачає використання комплексу заходів, що згідно до проведених клінічних та біомеханічних досліджень сприяють формуванню найбільш стабільного спондилодезу. До зазначених методів віднесено: повна резекція тіл ушкоджених хребців із застосуванням задньо-бокового доступу; використання в якості тілозамінної системі телескопічнго імпланту; використання торцевих накладок з метою максимального штучного відновлення сагітального балансу хребта; використання “довгої” стабілізації із фіксацією мінімум 2 інтактних хребців вище та нижче зони ураження; застосування бікортикального введення гвинтів; використання прямолінійної траєкторії введення гвинтів у грудному відділі хребта, та краніо-каудальної траєкторії в поперековому; застосування мінімум 2 поперечних коннекторів; використання кісткових фрагментів для покращення консолідації.

Застосування способу дає можливість зменшити навантаження на систему стабілізації травмованого хребта, сприяє максимально швидкому формуванню вторинно стабільного спонділодезу та забезпечує мінімальні терміни вертикалізації постраждалих із хребетно-спинномозковою травмою грудо-поперекового відділу.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Необхідне обладнання: обладнання для інтраопераційної рентгенологічної візуалізації, хірургічний інструментарій для виконання задньо-бокових хірургічних доступів.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

4. КПКВ: 6561040

Спосіб оцінки мозкового кровообігу у пацієнтів з церебральними артеріальними аневризмами та оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій методом перфузійної мультиспіральної комп’ютерної томографії (ПМСКТ).

Автори-розробники: Комарницький В.П., Орлов М.Ю., Яковенко Л.М., Яковенко І.Л., Литвак С.О., Єлєйник М.В., Биндю А.В.

Контактний телефон: (044) 483-95-73

Пропонується спосіб оцінки мозкового кровообігу у пацієнтів з церебральними артеріальними аневризмами та оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій методом перфузійної мультиспіральної комп’ютерної томографії (ПМСКТ)

Запропонована корисна модель належить до медицини, а саме до променевої діагностики, та має бути застосована у нейрохірургії та неврології для уточнення та верифікації діагнозу і встановлення показів та методики проведення хірургічного лікування.

Застосування нововведення дозволяє оцінити мозковий кровообіг у пацієнтів з церебральними артеріальними аневризмами та оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій методом перфузійної мультиспіральної комп’ютерної томографії (ПМСКТ)

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

5. КПКВ: 6561040

Пристрій для стабілізації кисті в променево-зап’ястковому суглобі для хворих з наслідками тяжких ушкоджень променевого нерву.

Автори-розробники: Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., Гацький О.О., Цимбалюк Я.В.

Контактний телефон: (044) 483-12-53.

Винахід відноситься до медицини, а саме до відновної нейрохірургії периферичної нервової системи і може бути використаний для лікування пацієнтів з наслідками тяжких ушкоджень променевого нерва.

Нововведення полягає в тому, що пацієнтам з тяжкими ушкодженнями променевого нерву (в т.ч., з вогнепальною травмою, поєднання відкритого ушкодження нерва з тракційним) після проведення хірургічного лікування, на ушкоджену кінцівку вдягається і фіксується спеціальний ортез на рівні кисті-променевого-зап’ясткового суглобу та до середньої третини передпліччя, який дає змогу фіксувати кисть пацієнта з можливістю зміни кута положення, забезпечує розгинання в суглобі та пальцях за рахунок специфічних фіксаторів та еластичних ниток.

Застосування нововведення дозволить покращити якість результатів хірургічного лікування пацієнтів з тяжкими ушкодженнями променевого нерва. Отримані дані підтверджують відновлення в більш короткі терміни рухової функції верхньої кінцівки у хворих після тяжких ушкоджень променевого нерву, скорочення термінів повернення до користування ушкодженою кінцівкою після проведення хірургічного лікування, більш виражений хірургічний та реабілітаційний ефект; підтверджена економічна доступність та ефективність.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

6. КПКВК 6561040

Застосування апарату NIM3 двоканального, в модифікації запропонованій авторами, для інтраопераційного моніторингу 2-х і більше черепних рухових нервів під час інгаляційного наркозу на структурах субтенторіальної краніобазальної локалізації.

Автори-розробники: Федірко В.О.

Контактний телефон: (044) 483-95-73.

Нововведення полягає у тому, що для проведення інтраопераційного моніторингу 2- х і більше рухових черепних нервів, використовується двоканальний апарат NIM3 Medtronic, при чому реєструючі електроди встановлюються в точки проекції виходу необхідних для контролю рухових черепних нервів на периферії, а під час інтраопераційної стимуляції в блок реєстрації поперемінно вставляються електроди, відповідні щодо поточного контролю нерва, що досліджується, на даний момент операції. Дана методика дозволяє використовувати двоканальний апарат для контролю необмеженої кількості рухових нервів, що є економічно вигідним, простим у використанні, таким, що не потребує додаткового тренінгу для застосування, але тільки додаткової кількості реєструючих електродів за кількістю нервів, що досліджуються.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Необхідне обладнання: електроди для реєстрації рухових потенціалів.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

7.КПКВК 6561040

Мікросудинна декомпресія корінця трійчастого нерва при невралгії трійчастого нерва при вертебральній/базилярній компресії шляхом застосування змодельованого фрагменту нерозволокненого тефлону у формі V-подібної розпірки між артерією та тенторіумом зі зміщенням корінця нерва із зони компресії та утриманні його поза зоною вектору пульсаторної хвилі за допомогою фрагменту нерозволокненого тефлону.

Автори-розробники: Федірко В.О.

Контактний телефон: (044) 483-95-73.

Нововведення полягає у тому, що для виконання мікросудинної декомпресії корінця трійчастого нерва у випадку вертебральної/базилярної компресії методика заведення розволокненого тефлону є неефективною з огляду на пружкість товстих артерій, що компремують корінець нерва, а запропонована нами техніка заведення «нерозволокненого тефлону» V-подібної форми змодельованого для конкретної ситуації у вигляді розпірки між артерією і тенторіумом зі зміщенням корінця трійчастого нерва з дуги артерії з-під вектору пульсаторної хвилі і утриманні корінця за допомогою фрагменту нерозволокненого тефлону.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Необхідне обладнання: операційна з обладнанням, що дозволяє проводити мікро-нейрохірургічні втручання. Нерозволокнений тефлон, що використовується для проведення операцій мікросудинної декомпресії черепних нервів.

Послуги розробників: курси стажування, лекції, інформаційні семінари, науково-практичні конференції.

Директор

Державної установи «Інститут нейрохірургії

ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

академік НАМН України                                                                    Євгеній ПЕДАЧЕНКО

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko