Державна установа
Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України

Третьякова Альбіна Ігорівна

Третьякова Альбіна Ігорівна – завідувачка відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ», доктор медичних наук.

Закінчила лікувальний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця у 1997 р. З 1997 р. працює лікарем відділення функціональної діагностики Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ, з 2014 р. – завідувачкою відділення функціональної діагностики.

У 1997 р. пройшла інтернатуру з неврології, спеціалізацію з функціональної діагностики, спеціалізацію і ПАЦ з функціональної діагностики та ультразвукової діагностики (в НМАПО ім. П.Л. Шупика). З 2008 р. їй присвоєна вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю “Функціональна діагностика”, з 2018 р. – перша категорія за спеціальністю «Ультразвукова діагностика».

У 2010 р. пройшла стажування з неврології на базі неврологічного відділення Royal Devon и Exeter Hospital, UK за програмою EFNS Department to Department Cooperation Programme; 2011 – Salzburg Weill Cornell Seminar in Neurology, 2011 – Institute of Child Health in London “Improving the use Electromyography in Paediatrics”, 9th Annual Advanced EMG & EMG-Guided Chemodenervation Workshop in Duke, USA; 31th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN), May 1-6, 2018 Washington, DC, USA; AANEM Annual Meeting Washington, DC October, 10-13, 2018; 7th Congress of the International SOCIETY OF Intraoperative Neurophysiology and Educational Course ISIN 2019 in Vienna, Austria.

Протягом усього часу роботи в Інституті нейрохірургії А.І.Третьякова поєднувала лікувально-діагностичну роботу з науковою діяльністю, впроваджувала наукові розробки в практичну роботу відділень функціональної діагностики, відновної нейрохірургії, нейрореабілітації. Брала участь у виконанні 18 НДР Інституту. У 2004 р. захистила дисертацію “Клініко-нейроміографічна діагностика та контроль лікування уражень лицевого нерва” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю: 14.01.15 – нервові хвороби. У 2014 р. захистила дисертацію “Клініко-нейрофізіологічні аспекти вертеброгенної шийної мієлопатії” на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю: 14.01.15 – нервові хвороби.

Третьякова А.І. – автор понад 120 наукових друкованих праць, в тому числі співавтор 2 навчально-методичних посібників для лікарів, розділу у монографії, методичних рекомендацій, 6 патентів України на винахід, активний учасник вітчизняних і міжнародних наукових конференцій.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3638-4339

21.12.2020

© Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова Розробка сайта: SKP

Контент менеджмент: Anna Nikiforova

Контент менеджмент: Tetyana Yovenko